Về việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2021

Văn bản 2537/STNMT-QLMT ngày 19/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2021.
Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc nhận được văn bản của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là các doanh nghiệp) về việc thay đổi kế hoạch tiến hành quan trắc môi trường định kỳ năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Trước hết, Sở Tài nguyên và Môi trường chia sẻ với khó khăn chung của các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh nói riêng, cũng như trên địa bàn cả nước nói chung. Việc di chuyển của các tổ chức, cá nhân trong đó có các tổ chức cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường  giữa các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các địa phương có tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo quy định, ảnh hưởng đến kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ trong năm 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Đối chiếu với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề nghị các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về việc thay đổi kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ năm 2021 theo quy định tại điểm c, Khoản 5 Điều 4 và Khoản 6, Điều 8 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Tải văn bản tại đường link http://sotnmt.vinhphuc.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinHoatDong/View_Detail.aspx?ItemID=1466

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc