Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, sáng ngày 02/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Chương trình được sự tham gia nhiệt tình của Ban Lãnh đạo Sở, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở. Số tiền quyên góp được tại buổi phát động là 72.000.000 (Bảy mươi hai triệu đồng chẵn). Số tiền này sẽ được chuyển đến cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh để ủng hộ các tỉnh miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ.

Ông Phan Tuệ Minh - Giám đốc Sở - Phát biểu tại lễ phát động

Tại buổi phát động, đồng chí Phan Tuệ Minh – Giám đốc Sở - đánh giá đây là chương trình có ý nghĩa hết sức kịp thời và thể hiện truyền thống, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đối với đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Việc làm ý nghĩa của công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường đã góp phần cùng cả nước chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung trong lúc thiên tai, bão lũ gây ra những hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng, sớm khắc phục được khó khăn và ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh tại buổi lễ
Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT TN&MT