Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức năm 2016

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức năm 2016:

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016

 

DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN VIÊN CHỨC  NĂM 2016
  Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

STT

Họ và tên

Ngày tháng  năm sinh

Quê quán

Tên trường  - ngành đào tạo

Trình độ

Đối tượng ưu tiên

Ghi chú               

Nam

Nữ

Ngoại ngữ

Tin học

1

Nguyễn Hữu Biên

20/11/1983

 

Hoàng Đan - Tam Dương - Vĩnh Phúc

ĐH Mỏ- địa chất- Địa chính

B

B

 

 

2

Phùng Thu Hằng

 

19/10/1986

Đồng Cương - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

ĐH Quốc gia Hà Nội - Địa chính

B

B

 

 

3

Lê Thị Hảo

 

16/4/1983

Tuân Chính - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

ĐH Quốc gia Hà Nội - Địa chính

B

B

 

 

4

Triệu Thị Hiên

 

1/8/1992

Đồng Ích - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

ĐH Nông Lâm  - Địa chính môi trường

B

B

 

 

5

Phùng Thị Thanh Hương

 

19/6/1991

Liên Châu - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

ĐH Nông Lâm  - Địa chính môi trường

C

B

 

 

6

Nguyễn Văn Khánh

18/4/1991

 

Hoàng Hoa - Tam Dương - Vĩnh Phúc

ĐH Nông Lâm  - Địa chính môi trường

B

B

 

 

7

Vũ Thị Liên

 

15/12/1985

Duy Phiên - Tam Dương - Vĩnh Phúc

ĐH Quốc gia Hà Nội - Địa chính

B

B

 

 

8

Cao Tiến Nam

22/7/1983

 

Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

ĐH Mỏ địa chất - Địa Chính

B

B

 

 

9

Hồ Thị Tuyết Nhung

 

6/9/1982

Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ

ĐH Nông Lâm  - Địa chính môi trường

B

B

 

 

10

Nguyễn Văn Quảng

22/2/1982

 

Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

ĐH Quốc gia Hà Nội - Địa chính

B

B

 

 

11

Hà Văn Sơn

1/12/1992

 

Văn Miếu - Thanh Sơn - Phú Thọ

ĐH Nông Lâm Thái Nguyên - Địa chính môi trường

B

B

Dân tộc thiểu số

 

12

Vũ Đức Thái

19/8/1978

 

Yên Luật - Hạ Hòa - Phú Thọ

ĐH Mỏ địa chất - Địa Chính

B

B

 

 

13

Nguyễn Thị Trang

 

9/11/1990

Tân Trung - Tân Yên - Bắc Giang

ĐH Quốc gia Hà Nội - Địa chính

C

B

 

 

14

Đặng Bá Tuyên

30/5/1981

 

Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội

ĐH Mỏ- địa chất- Địa chính

B

B

 

 

Ấn định danh sách: 14 người
          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH   GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT
                   
                   
                           (Đã ký)              (Đã ký)  
               
                   
Nguyễn Thị Phương Loan                                    Nguyễn Văn Khước

 

 

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Tên trường -
ngành đào tạo

Trình độ

Đối tượng ưu tiên

Ghi chú              

Nam

Nữ

Ngoại ngữ

Tin học

1

Nguyễn Hải An

 

24/8/1988

Quỳnh Thiện - Quỳnh Lưu - Nghệ An

 ĐH Nông lâm - Quản lý đất đai

B

 

 

Bằng thạc sĩ

2

Cù Thị Lan Anh

 

14/12/1987

Cao Minh - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

ĐH Tài nguyên và Môi trường HN - Quản lý đất đai

C

C

 

 

3

Nguyễn Việt Anh

21/11/1986

 

Tân Cương - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

 ĐH Nông lâm - Quản lý đất đai

B

B

 

Bằng thạc sĩ

4

Đại Thị Quỳnh Anh

 

24/12/1993

Yên Lạc - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

HV Nông nghiệp Việt Nam - Quản lý đất đai

B

B

 

 

5

Lương Thị Chiều

 

24/10/1983

Hà Lương - Hạ Hòa - Phú Thọ

ĐH Nông nghiệp Hà Nội - Quản lý đất đai

B

B

Con thương binh

 

6

Lữ Tiến Dũng

6/4/1984

 

Lý Nhân - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

ĐH Nông lâm Thái Nguyên - Quản lý đất đai

B

B

Con thương binh

 

7

Nguyễn Thùy Dương

 

10/8/1987

Vĩnh Tường - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

 ĐH Nông lâm - Quản lý đất đai

B

B

 

 

8

Lê Thị Ngọc Hải

 

13/11/1990

An Tường - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

HV Nông nghiệp Việt Nam - Quản lý đất đai

B

B

 

 

9

Trần Thị Hậu

 

4/8/1993

Đồng Tĩnh - Tam Dương - Vĩnh Phúc

ĐH Tài nguyên và Môi trường HN - Quản lý đất đai

B

B

 

 

10

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

25/4/1991

Bình Định - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

ĐH Nông nghiệp Việt Nam - Quản lý đất đai

B

B

 

 

11

Bùi Văn Hoạt

4/7/1993

 

Tam Quan - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

HV Nông nghiệp Việt Nam - Quản lý đất đai

B

B

 

 

12

Phùng Văn Hưng

3/10/1985

 

Hội Hợp - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

HV Nông nghiệp Việt Nam - Quản lý đất đai

Bằng ĐH

B

 

Bằng thạc sĩ

13

Lê Thị Hường

 

12/9/1991

Minh Quang - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

ĐH Tài nguyên và Môi trường HN - Quản lý đất đai

B

B

 

 

14

Cao Thanh Liêm

5/7/1983

 

Thượng Trưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

ĐH Nông nghiệp I - Quản lý đất đai

B

B

 

 

15

Nguyễn Thị Mỹ Linh

 

26/10/1993

Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội

Đại học Lâm nghiệp -          Quản lý đất đai

B

B

 

 

16

Đỗ Thị Hồng Loan

 

25/4/1992

Xuân Hòa - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

ĐH Tài nguyên và Môi trường HN - Quản lý đất đai

B

B

 

 

17

Đỗ Văn Luận

3/1/1988

 

Ngọc Mỹ - Quốc Oai - Hà Nội

HV Nông nghiệp Việt Nam - Quản lý đất đai

C

B

 

Bằng thạc sĩ

18

Nguyễn Thị Mai

 

22/3/1989

Ngũ Kiên - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

ĐH Nông nghiệp Hà Nội - Quản lý đất đai

B

B

 

 

19

Nguyễn Tiến Mạnh

1/9/1993

 

Tam Sơn - Sông Lô - Vĩnh Phúc

ĐH Lâm nghiệp - Quản lý đất đai

B

B

 

 

20

Nguyễn Văn Nam

16/8/1988

 

Hoàng Lâu - Tam Dương - Vĩnh Phúc

ĐH Nông nghiệp Hà Nội - Quản lý đất đai

C

B

 

 

21

Đỗ Thị Năm

 

20/6/1992

Đạo Trù - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

ĐH Nông Lâm - Quản lý đất đai

B

B

Dân tộc thiểu số

 

22

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 

12/12/1990

Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Đại học Lâm nghiệp -          Quản lý đất đai

B

B

 

 

23

Vương Hạnh Tâm

 

2/3/1984

Kim Long - Tam Dương - Vĩnh Phúc

ĐH Nông nghiệp Hà Nội - Quản lý đất đai

B

B

 

 

24

Nguyễn Trung Thực

21/12/1992

 

Trung Nguyên - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

ĐH Tài nguyên và Môi trường HN - Quản lý đất đai

B

B

 

 

25

Nguyễn Thu Thủy

 

7/11/1991

Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

ĐH Nông nghiệp Hà Nội - Quản lý đất đai

B

B

 

 

26

Vũ Đức Tiệp

8/9/1991

 

Thanh Giang -Thanh Miện - Hải Dương

ĐH Nông Lâm Bắc Giang - Quản lý đất đai

B

B

 

 

27

Trịnh Nha Trang

 

24/3/1991

Liên Khê - Thủy Nguyên - TP. Hải Phòng

ĐH Thái Nguyên - Quản lý đất đai

B

B

 

 

28

Đinh Việt Trung

20/12/1992

 

Duy Phiên - Tam Dương - Vĩnh Phúc

HV Nông nghiệp Việt Nam - Quản lý đất đai

C

C

 

 

29

Nguyễn Anh Tuấn

15/12/1992

 

Liễn Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

ĐH Tài nguyên và Môi trường HN - Quản lý đất đai

B

B

 

 

30

Dương Văn Tuấn

26/10/1991

 

Yên Lạc - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

ĐH Lâm nghiệp - Quản lý đất đai

B

B

 

 

31

Hoàng Thanh Tùng

1/10/1993

 

Tam Phúc - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

HV Nông nghiệp Việt Nam - Quản lý đất đai

C

B

 

 

32

Tạ Thị Thanh Vĩnh

 

15/01/1990

Tề Lỗ - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

HV Nông nghiệp Việt Nam - Quản lý đất đai

B

B

 

Bằng thạc sĩ

 

  Ấn định danh sách: 32 người  
             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
                NGƯỜI LẬP DANH SÁCH   GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT
                   
                   
                              (Đã ký)                                                (Đã ký)    
                   
              Nguyễn Thị Phương Loan     Nguyễn Văn Khước  

 

Đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Tên trường ngành đào tạo

Trình độ

Đối tượng ưu tiên

Ghi chú            

Nam

Nữ

Ngoại ngữ

Tin học

1

Nguyễn Văn Cường

2/4/1978

 

Yên Thắng - Ý Yên - Nam Định

ĐH Nông nghiệp I - Kinh doanh nông nghiệp

C

B

 

 

2

Lê Văn Dũng

16/12/1978

 

Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

ĐH Nông nghiệp I - Kinh doanh nông nghiệp

B

B

 

 

3

Trần Văn Miền

5/6/1977

 

Đồng Văn - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

ĐH Nông nghiệp I - Kinh doanh nông nghiệp

B

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Ấn định danh sách 3 người

                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
            NGƯỜI LẬP DANH SÁCH          GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT
                   
               (Đã ký)                                (Đã ký)    
                   
               
                   
            Nguyễn Thị Phương Loan              Nguyễn Văn Khước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT Tài nguyên & Môi trường