Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc: Huỷ phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong năm 2016, 2017

Sáng 27/4/2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc, Hội đồng xác định giá trị tài liệu và huỷ phôi Giấy chứng nhận (GCN) bị hư hỏng năm 2018 (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc) tổ chức tiêu huỷ tài liệu là phôi GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN trong hai năm 2016, 2017. Tham dự và chứng kiến có ông Chu Quốc Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT; ông Đào Văn Vinh - Phó trưởng phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh; ông Đào Trường Giang - Phó Đội trưởng An ninh kinh tế - Công an tỉnh; bà Phạm Thị Phương Anh - Phó Chánh văn phòng Sở Tư pháp; Hội đồng xác định giá trị tài liệu và tiêu huỷ phôi GCN bị hư hỏng; đại diện một số đơn vị thuộc Sở.
Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong năm 2016, 2017
 

Trên cơ sở kết quả tiếp nhận, kiểm đếm, niêm phong toàn bộ số phôi GCN bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã bàn giao trước đó, Hội đồng xác định giá trị tài liệu và tiêu huỷ phôi GCN bị hư hỏng tiến hành tiêu huỷ 18.812 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết giấy chứng nhận năm 2016, 2017, cụ thể:
Phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Phôi đỏ, trắng: 204 phôi.
Phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (phôi hồng): 18.608 phôi.
Phương thức tiêu huỷ là đốt thành tro toàn bộ số phôi cần huỷ.
Buổi tiêu huỷ kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày. Lãnh đạo Sở TN&MT Vĩnh Phúc, lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố cùng ký nhận đã tiêu huỷ thành công số phôi GCN bị hư hỏng.
Danh mục và số seri tài liệu hết giá trị được đính kèm tại link dưới đây:
/uploads/news/2018_04/4.quyet-dinh-tieu-huyk_1.doc
 

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường