Sở Tài Nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn thu gom xử lý chất thải tại các cơ sở thu dung, điều trị, cách ly, bệnh viện dã chiến phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-2019

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-2019 (sau đây gọi tắt là Covid-2019) đang có diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe của nhân viên y tế và cộng đồng, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể về việc quản lý chất thải y tế và các loại chất thải có khả năng lây nhiễm như khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng tại các cơ sở điều trị, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với người bị nhiễm, nghi nhiễm Covid-2019 (tại các Văn bản số 495/BYT-MT ngày 06/02/2020; Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/2/2020 và Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/2/2020 - Có các Văn bản kèm theo).
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 2031-TB/TU ngày 04/02/2020 Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Vi rút Corona gây ra; chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số: Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 09/02/2020 Kế hoạch triển khai kịch bản Đáp ứng từng tình huống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 269/QĐUBND ngày 12/02/2019 về triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 
Bên cạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ đề phòng chống dịch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, để đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường nhằm phòng ngừa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra môi trường và cộng đồng do chất thải có chứa các thành phần lây nhiễm, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện các biện pháp sau: 
1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: 
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường; tăng cường phun tiêu độc, khử trùng và chế phẩm sinh học tại các bãi tập kết rác, các khu vực lò đốt rác thải, các bãi chôn lấp, xử lý rác thải sinh hoạt. 
- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý các cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng, chế phẩm sinh học, vôi bột tại các khu vực lưu chứa rác thải tại các lò đốt, các bãi chôn lấp rác thải; không để gia súc, gia cầm vào các bãi chôn lấp rác. Đối với hộ gia đình, nơi lưu trú đang thực hiện cách ly người nghi nhiễm Cvid-2019 theo yêu cầu của tỉnh, thực hiện thu gom, xử lý rác thải tại từng hộ gia đình để đem đi xử lý hợp vệ sinh. 
- Đề nghị UBND thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên; UBND thành phố Phúc Yên chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên:
+ Chủ động phối hợp với các cơ sở thu dung, điều trị, cách ly, bệnh viện dã chiến phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-2019 để thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống dịch.
+ Bố trí các phương tiện thu gom, vận chuyển chuyên dụng đảm bảo không để rơi vãi, rò rỉ chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển.
+ Xử lý rác thải tại các cơ sở xử lý, các bãi chôn lấp phải đảm bảo được phun tiêu độc khử trùng, chế phẩm sinh học hoặc rác vôi bột lên bề mặt theo đúng quy định
2. Đề nghị các cơ sở cơ sở thu dung, điều trị, cách ly, bệnh viện dã chiến phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-2019: 
- Thực hiện việc phân loại, thu gom, tập kết rác thải sinh hoạt và rác thải y tế để xử lý phù hợp. Đối với các chất thải y tế đề nghị thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế (theo các Văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế đính kèm).
- Đối với rác thải sinh hoạt:
Rác thải sinh hoạt sau khi được phân loại với rác thải y tế phải được phun tiêu độc, khử trùng, bao gói và tập kết đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường; chủ động phối hợp với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và trước khi vận chuyển vào xe chuyên dụng của các đơn vị có chức năng phải được phun thuốc tiêu độc, khử trùng.


Tác giả bài viết: Sở Tài Nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc