Hội nghị Tổng kết xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh 5 năm (2015-2020)

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 8/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ TSVM 5 năm (2015-2020), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-ĐUK ngày 22/7/2021 để chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở tổ chức tổng kết. Sáng ngày 11/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015-2020).

Tại hội nghị, Đảng bộ đã tổng kết, đánh giá, thảo luận công tác xây dựng chi, đảng bộ Trong sạch vững mạnh 5 năm (2015-2020); những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Cũng trong buổi tổng kết Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã khen thưởn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015-2020). Và đề xuất cá nhân có thành tích xuất sắc lên Đảng ủy các cơ quan tỉnh khen thưởng.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Đăng, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Sở phát biểu và đề nghị các chi, đảng bộ cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời làm cơ sở để BCH Đảng ủy có những giải pháp hiệu quả hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi, đảng bộ Trong sạch vững mạnh giai đoạn 2020-2025, góp phần hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Sở Tải nguyên và Môi trường lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc