Báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần, môi trường trong phòng chống dịch, bệnh Covid-19

Thực hiện Quyết định số 1143/QĐ-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập các Tiểu ban triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Trưởng tiểu ban Nguyễn Kim Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo số 1331/STNMT-QLMT ngày 16/05/2021 Báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần, môi trường trong phòng chống dịch, bệnh Covid-19 ​cụ thể như sau:
I. Về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung cấp tỉnh, huyện, Bệnh viện dã chiến tỉnh và các địa điểm phong tỏa phòng chống dịch Covid-19
1. Tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh (Sở TN&MT đảm nhận):
1.1 Tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 834
Đã bổ sung cho Trường Quân sự tỉnh đủ 06 thùng đựng rác theo đề nghị của cơ sở cách ly, các nội dung khác không thay đổi so với báo cáo ngày 15/5/2021
1.2. Tại 03 cơ sở cách ly tập trung được thành lập theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh (Tiểu Đoàn 5/Trường Quân sự Quân khu 2; Trường Cao đẳng nghề số 2/Bộ Quốc phòng (cơ sở 1 thôn Hòa Loan, huyện Vĩnh Tường; Trường Cao đẳng nghề số 2 (Cơ sở 2 xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương):
Đã bổ sung cho Tiểu đoàn 5 đủ 06 thùng đựng rác theo đề nghị của cơ sở cách ly, các nội dung khác không thay đổi so với báo cáo ngày 15/5/2021
1.3 Tại cơ sở cách ly được thành lập theo Quyết định số 1126/QĐ-CT ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh (Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải).
 Đã bố trí đủ 20 thùng đựng rác theo đề nghị của cơ sở cách ly, các nội dung khác không thay đổi so với báo cáo ngày 15/5/2021.
1.4. Về kế hoạch xử lý rác thải tại 06 cơ sở cách ly tập trung (theo Quyết định số 1166/QĐ-CT ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trưng dụng tài sản của một số đơn vị làm cơ sở cách ly tập trung, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19)
Không thay đổi so với báo cáo ngày 15/5/2021.
1.2. Tại các khu cách ly tập trung tự nguyện (khách sạn Dicstar và khách sạn Trung Du do chủ khách sạn đảm nhận)
Không thay đổi so với báo cáo ngày 15/5/2021
1.3. Tại Bệnh viện dã chiến tỉnh và Bệnh viên dã chiến số 2
Không thay đổi so với báo cáo ngày 15/5/2021
2. Tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của các huyện, thành phố và các địa điểm phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 (do UBND các huyện thành phố chỉ đạo thực hiện)
Không thay đổi so với báo cáo ngày 15/5/2021
II. Về mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thải
Đã mua bổ sung thêm 40 thùng đựng rác và bàn giao đủ cho các cơ sở cách ly theo đề nghị của các đơn vị tổng số 32 thùng (08 thùng còn lại để dự phòng khi phát sinh nhu cầu).
III. Về kiểm tra, giám sát việc thu gom và xử lý chất thải phục vụ chống dịch
Không thay đổi so với báo cáo ngày 15/5/2021.

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc