Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra trong không khí vui tươi, khang trang, sạch sẽ và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3835/UBND-NN4 ngày 20/5/2021 về việc tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tích cực triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường ttrước 17 giờ ngày 21/5/2021 để chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016.

2. Yêu cầu các sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên... gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường...

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên: Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... phát động phong trào toàn dân tham gia công tác vệ sinh môi trường và tăng cương tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường...

 

 

 

Nguồn tin: UBND tỉnh Vĩnh Phúc