Tập huấn về công tác quản lý chất thải rắn nguy hại cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh

Tập huấn về công tác quản lý chất thải rắn nguy hại cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh
Ngày14/12/2007, Sở TN&MT đã tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý chất thải rắn nguy hại cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

 Tham gia lớp tập huấn gồm 100 cán bộ theo dõi môi trường ở các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh; cán bộ phòng TN&MT của 9 huyện, thành, thị.

Lớp tập huấn đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về công tác quản lý chất thải rắn nguy hại như: khái niệm về chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, sự khác biệt giữa chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp thông thường; các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về công tác quản lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại (Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày26/12/2006; Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006; Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007); phương pháp xác định những chất thải phát sinh trong các lĩnh vực sản xuất; hướng dẫn chủ nguồn thải cách thức lập sổ đăng ký chủ nguồn thải; giới thiệu một số phương pháp xử lý chất thải nguy hại phổ biến hiện nay. Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý chất thải nguy hại, qua đó cùng thảo luận, trao đổi để tìm ra những biện pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Chu Quốc Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT nhấn mạnh: Việc tuyên truyền, hướng dẫn đến các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất các quy định của pháp luật và Nhà nước về công tác quản lý chất thải rắn nguy hại sẽ giúp công tác quản lý chất thải rắn nguy hại ở các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh làm tốt hơn và đạt hiệu quả cao hơn.

Sau lớp học, Công ty cổ phần công nghệ và Sở TN&MT Vĩnh Phúc đã tổ chức cho một số học viên đi tham quan thực tế cơ sở xử lý chất thải nguy hại tại tỉnh Hải Dương.

Tác giả bài viết: Trung tâm Thông Tin TN&MT