Tập huấn các quy định bảo vệ môi trường cho các tổ chức đoàn thể và các báo cáo viên của Sở

Tập huấn các quy định bảo vệ môi trường cho các tổ chức đoàn thể và các báo cáo viên của Sở
Trong hai ngày 6 và 7/12/2007, Sở TN&MT đã tổ chức lớp tập huấn về các quy định bảo vệ môi trường cho các đoàn thể, cán bộ cấp huyện và các báo cáo viên của Sở.

Tham gia lớp tập huấn gồm đại diện các tổ chức đoàn thể của tỉnh, cán bộ phòng TN&MT các huyện và các báo cáo viên của Sở.

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ trường Cao đẳng TN&MT Hà Nội và Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức lãnh thổ Việt Nam, các học viên đã được trang bị những kiến thức về: Những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 8/9/2007; Phương pháp truyền thông môi trường cấp huyện; Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác truyền thông môi trường; Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia; Chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững của Việt Nam; Nghị quyết số 41/NQ của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và một số chính sách về bảo vệ môi trường; Hiện trạng môi trường Thế giới và Việt Nam.

Tại lớp học các học viên còn được tham gia thảo luận về việc đầu tư xây dựng một số dự án lớn ở một số địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác quản lý môi trường cấp địa phương.

Lớp tập huấn đã trang bị các tổ chức đoàn thể, cán bộ môi trường cấp huyện và đội ngũ báo cáo viên của Sở những những kiến thức cơ bản về các quy định bảo vệ môi trường của pháp luật và Nhà nước, qua đó giúp công tác bảo vệ môi trường trong các tổ chức đoàn thể và cấp cơ sở được làm tốt hơn và đạt hiệu quả cao hơn.

Tác giả bài viết: Trung tâm Thông Tin TN&MT