Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 31/7 ngày 01 tháng 08 năm 2017)

Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 31/7 ngày 01 tháng 08 năm 2017)
1. Vùng núi cao Tam Đảo

Mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng ,chiều tối có thể có dông Gió nhẹ.  

Nhiệt độ từ: 21 đến 28 độ C. Độ ẩm 80 - 85%.

2. Vùng đồi núi thấp Trung Du ( Gồm huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương )

Mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng , chiều tối có thể có dông .Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ: 25 đến 34 độ C. Độ ẩm  73 - 78%.

3. Vùng đồng bằng (Gồm Huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, TX. Phúc Yên, Bình Xuyên)

Mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có thể có dông.Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ: 26 đến 35 độ C. Độ ẩm  70 - 75%.

 4. Thành phố Vĩnh Yên

Mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có thể có dông. Gió nhẹ. 

 Nhiệt độ từ: 26 đến 35 độ C. Độ ẩm  70 – 75%.

Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc