Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 29 ngày 30 tháng 11 năm 2017)

Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 29 ngày 30 tháng 11 năm 2017)
1. Vùng núi cao Tam Đảo
Nhiều mây, đêm không mưa,ngày nắng ,gió nhẹ.Trời rét .
Nhiệt độ từ: 15 đến 22 độ C. Độ ẩm 80 - 85%.
2. Vùng đồi núi thấp Trung Du (Gồm huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương )
Nhiều mây, đêm không mưa ,ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét .
Nhiệt độ từ: 19 đến 27 độ C. Độ ẩm  78 - 82%.
3. Vùng đồng bằng (Gồm Huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, TX. Phúc Yên, Bình Xuyên)
Nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét .
Nhiệt độ từ: 20 đến 28 độ C. Độ ẩm  75 - 80%.
 4. Thành phố Vĩnh Yên
Nhiều mây, đêm không mưa ,ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét .
Nhiệt độ từ: 20 đến 28 độ C. Độ ẩm  75  – 80%.

Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc