Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 27 ngày 28 tháng 09 năm 2018)

Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 27 ngày 28 tháng 09 năm 2018)
1. Vùng núi cao Tam Đảo
Nhiều mây.Có mưa, mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2,cấp3.
Nhiệt độ từ: 19  đến 23 độ C. Độ ẩm 90 - 95%.
2. Vùng đồi núi thấp Trung Du (Gồm huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương)
Nhiều mây. Có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2.
Nhiệt độ từ: 24 đến 28 độ C. Độ ẩm  80 - 85 %.
3. Vùng đồng bằng (Gồm Huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, TX. Phúc Yên, Bình Xuyên)
Nhiều mây. Có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2.
Nhiệt độ từ: 24 đến 29 độ C. Độ ẩm 80 - 85%.
 4. Thành phố Vĩnh Yên
Nhiều mây. Có mưa, mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2.
Nhiệt độ từ: 25 đến 29 độ C. Độ ẩm 80 - 85%.

Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc