Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2018)

Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2018)
1. Vùng núi cao Tam Đảo
Nhiều mây. Đêm không mưa, ngày có lúc có mưa. Gió nhẹ. Trời lạnh.
Nhiệt độ từ: 19  đến 22 độ C. Độ ẩm 90 - 95%.
2. Vùng đồi núi thấp Trung Du (Gồm huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương)
Nhiều mây. Đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ từ: 23 đến 31 độ C. Độ ẩm  83 - 88%.
3. Vùng đồng bằng (Gồm Huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, TX. Phúc Yên, Bình Xuyên)
Nhiều mây. Đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ từ: 24 đến 32 độ C. Độ ẩm 80 - 85%.
 4. Thành phố Vĩnh Yên
Nhiều mây. Đêm không mưa, ngày có lúc có mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ từ: 24 đến 32 độ C. Độ ẩm 80 - 85%.

Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc