Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 09 ngày 10 tháng 10 năm 2018)

Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 09 ngày 10 tháng 10 năm 2018)
1. Vùng núi cao Tam Đảo
Nhiều mây. Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, sau có lúc có mưa. Gió đông
bắc cấp 3. Trời chuyển rét.
 
Nhiệt độ từ: 17 đến 20 độ C. Độ ẩm 85 - 90%.
 
2. Vùng đồi núi thấp Trung Du (Gồm huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương)
Nhiều mây. Đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa vài nơi.
Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời chuyển lạnh.
 
Nhiệt độ từ: 22 đến 26 độ C. Độ ẩm 80 - 85%.
 
3. Vùng đồng bằng (Gồm Huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, TX. Phúc Yên, Bình Xuyên)
Nhiều mây. Đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa vài nơi.
Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời chuyển lạnh.
 
Nhiệt độ từ: 23 đến 27 độ C. Độ ẩm 75 - 80%.
 
4. Thành phố Vĩnh Yên
Nhiều mây. Đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa. Gió đông
bắc cấp 2. Trời chuyển lạnh.
 
Nhiệt độ từ: 23 đến 27 độ C. Độ ẩm 75 - 80%.

Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc