Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 07 ngày 08 tháng 08 năm 2018)

Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 07 ngày 08 tháng 08 năm 2018)
1. Vùng núi cao Tam Đảo
Nhiều mây. Đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa. Gió nhẹ.                        
Nhiệt độ từ: 22  đến 27 độ C. Độ ẩm 85- 90%.
2. Vùng đồi núi thấp Trung Du (Gồm huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương)
Mây thay đổi. Đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ từ: 26 đến 34 độ C. Độ ẩm  80 - 85 %.
3. Vùng đồng bằng (Gồm Huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, TX. Phúc Yên, Bình Xuyên)
Mây thay đổi. Đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ từ: 27 đến 35 độ C. Độ ẩm 75 - 80 %.
 4. Thành phố Vĩnh Yên
Mây thay đổi. Đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ từ: 27 đến 35 độ C. Độ ẩm 75 - 80%.

Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc