Thăm dò khoáng sản phải đánh giá tác động môi trường

Ngày 29/11/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.
Theo đó, Bộ yêu cầu nội dung thẩm định đề án thăm dò khoáng sản phải bao gồm các vấn đề cơ bản như: Vị trí, tọa độ, ranh giới, diện tích khu thăm dò; cơ sở tài liệu địa chất, khoáng sản đã có; đồng thời đánh giá tác động của công tác thăm dò đến môi trường; các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong quá trình thăm dò; an toàn lao động và các biện pháp xử lý...
Ngoài ra, Bộ cũng quy định chi tiết về thời gian và trình tự thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, trong đó: Thời gian thẩm định, phê duyệt không được quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tiến hành lấy ý kiến nhận xét, phản biện của các chuyên gia về đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; lập Hội đồng thẩm định và đưa ra quyết định thông qua phiên họp Hội đồng...
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2013, bãi bỏ Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 và Quyết định số 1456/QĐ-ĐCKS ngày 01/09/1997.
 

Tác giả bài viết: luatvietnam.vn