Quy hoạch mới phải phù hợp với Luật Khoáng sản 2010

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tại buổi làm việc

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tại buổi làm việc

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc vừa làm việc với Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam (ĐC&KSVN) về thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá phục vụ việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy hoạch điều tra cơ bản (ĐTCB) địa chất về tài nguyên khoáng sản (TNKS) đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Cùng dự có đại diện các Vụ Kế hoạch, Tài chính, KH& CN… thuộc Bộ.
Ông Mai Trọng Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất (Tổng cục ĐC&KS) co biết: Quyết định số 116 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch ĐTCB địa chất về TNKS đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (Quy hoạch 116) là cơ sở pháp lý quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ ĐTCB địa chất về TNKS thời gian qua. Việc thực hiện các nhiệm đề ra trong Quy hoạch 116 đã góp phần tạo bước phát triển mới cho ngành ĐCKS Việt Nam, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Quy hoạch đã nảy sinh một số vấn đề chưa thực sự phù hợp với bước phát triển của đất nước, nhu cầu nguyên liệu khoáng, hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ TN&MT, Cục ĐC& KSVN đã giao Trung tâm Kiểm định và Công nghệ  Địa chất triển khai thực hiện nhiệm vụ “Rà soát, đánh giá phục vụ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch ĐTCB địa chất về TNKS đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, làm cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc hoạch định chiến lược phát triển bền vững TNKS. Mục tiêu của Quy hoạch này là được chỉnh sửa theo Luật Khoáng sản năm 2010 và Nghị quyết 02 về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Lập bản đồ địa chất và ĐTKS tỉ lệ 1:50.000 đạt 90% diện tích phần đất liền, diện tích biển ven bờ sâu đến 30m nước, diện tích các đảo, khoanh định các diện tích có triển vọng về khoáng sản. Điều tra, đánh giá ở độ sâu 500m để làm rõ tiềm năng một số loại khoáng sản quan trọng, chiến lược có quy mô lớn. Tăng cường năng lực, đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến, đáp ứng các yêu cầu  về độ sâu điều tra, đánh giá, độ chính xác trong  phân tích mẫu…
Nhiệm vụ của Quy hoạch  mới này gồm các nhóm: Nghiên cứu cơ bản; điều tra lập bản đồ ĐCKS tỉ lệ 1/50.000 phần đất liền; điều tra đánh giá tiềm năng TNKS; công tác điều tra vật lý khu vực, lập bản đồ địa chất về điều tra khoáng sản biển; tăng cường năng lực, đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về ĐCKS.
Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc biểu dương những cố gắng của tập thể tác giả trong việc lập đề cương sửa đổi Quy hoạch 116. Thứ trưởng khẳng định, Quy hoạch mới sẽ là xương sống tạo bước phát triển bền vững cho ngành ĐCKS VN, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước trong thời kỳ mới. Các tác giả cần phát huy trí tuệ tập thể, đầu tư nghiên cứu sâu trong việc rà soát, đánh giá, đề xuất các vấn đề cần sửa đổi một cách cụ thể, phù hợp với Luật Khoáng sản 2010.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Nguồn tin: www.monre.gov.vn