Không gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi cho Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà

Ngày 16/5/2013, UBND tỉnh có Công văn số 2426/ UBND-NN về việc hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Vĩnh Phúc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Hoà Bình ký.
Theo đó, Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 11-5-2010 của UBND tỉnh về việc gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi sông Lô cho Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Vĩnh Phúc đến ngày 12-5-2013 là hết hiệu lực. UBND tỉnh không gia hạn Giấy phép này, mọi hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trên sông Lô thuộc các xã Tứ Yên, Đức Bác, Phương Khoan, huyện Sông Lô đã cấp cho Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Vĩnh Phúc sau thời điểm ngày 12-5-2013 đều trái pháp luật. Trước đó, Sở TN&MT Vĩnh Phúc cũng đã yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Vĩnh Phúc dừng mọi hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trên sông Lô kể từ ngày 12-5-2013 và hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính, thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật hiện hiện hành.

Tác giả bài viết: Báo Vĩnh Phúc