Bộ Xây dựng – Bộ TN&MT: Phối hợp quản lý hiệu quả khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, việc khai thác và sử dụng khoáng làm vật liệu xây dựng (VLXD) nhìn chung được thực hiện khá tốt. Các chủ đầu tư chú trọng việc đầu tư công nghệ khai thác hiện đại và chấp hành các quy định, quy phạm về khai thác các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng; nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn trong khai thác, đánh giá tác động môi trường và phục hồi môi trường…

Để quản lý hiệu quả khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng và Bộ TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp lập và điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD, khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trên cơ sở gắn với công tác bảo vệ môi trường, thẩm định công nghệ chế biến sâu làm cơ sở để cấp phép thăm dò, khai thác.

Đồng thời, liên Bộ sẽ ban hành các quy định cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân có năng lực được cấp phép thăm dò, khai thác gắn với việc đầu tư các dự án chế biến sâu, công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo vệ môi trường; thường xuyên thanh kiểm tra các cơ sở khai thác, chế biến sản xuất VLXD trước và sau khi cấp giấy phép khai thác…

 

Tác giả bài viết: http://monre.gov.vn/