22:48 ICT Thứ sáu, 12/08/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 90

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 88


2 Hôm nay : 13742

thoi trang nu Tháng hiện tại : 187232

1 Tổng lượt truy cập : 27634009

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Về việc triển khai thực hiện thông báo số 398-TB/TU ngày 9/8/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Thứ sáu - 13/08/2021 12:39
Văn bản số 6878/UBND-VX1 ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện thông báo số 398-TB/TU ngày 9/8/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Nội dung văn bản như sau:
Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh ngày càng cao; công dân Vĩnh Phúc từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương vẫn chưa dừng lại, khó kiểm soát hơn; số ca mắc và đang điều trị Covid-19 đã có một số ca chuyển nặng, nguồn ứng vắcxin còn hạn chế, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu…
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 398-TB/TU ngày 09/8/2021 về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (được sao gửi kèm theo); Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Vĩnh Phúc là “Vùng xanh” trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Kiểm soát, ngăn chặn triệt để không để dịch lây lan từ bên ngoài vào, đồng thời không để dịch bùng phát ở bên trong.

2. Về tập trung quản lý nhà nước trong phòng dịch. 2.1 Giao Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh, UBND/Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy định thực hiện cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện; Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Về việc ban hành “Quy định thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên địa bàn tỉnh và các quy định của Bộ Y tế để rà soát, hoàn thiện, bổ sung quy chế hoạt động cho phù hợp, thống nhất.
2.1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND cấp huyện để xây dựng và ban hành quy trình tiếp nhận, quản lý, điều trị tại các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, cơ sở cách ly tập trung; hoàn thành trước ngày 15/8/2021.
2.2. Giao Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan (Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh, cơ quan liên quan) tham mưu với UBND tỉnh (hoặc chủ động theo thẩm quyền) ban hành Quy định, hướng dẫn đầy đủ việc sử dụng, quản lý, giám sát các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; ban hành hướng dẫn kinh phí cho Tổ Covid cộng đồng và Tổ liên gia tự quản; hướng dẫn sử dụng kinh phí đối với khu cách ly, cơ sở điều trị Covid (định mức thu – chi; việc giám sát thu – chi); các nguồn vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ (tiền, hiện vật,…);
- Hướng dẫn triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19:
3.1.Giao Sở Y tế: Trên cơ sở các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 178/KHUBND ngày 20/7/2021, số 197/KH-UBND ngày 04/8/2021 về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022, tiếp tục xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết về tiêm chủng của tỉnh và UBND cấp huyện (đối tượng tiêm, thời gian và tiến độ tiêm, địa điểm tiêm, tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm tiêm), công khai trên Trang điện tử của: Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, và Cổng Thông tin và Giao tiếp điện tử tỉnh để các tổ chức, cá nhân nắm được tiến độ triển khai thực hiện; đồng thời thực hiện công khai kết quả tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên các Trang/Cổng điện tử nêu trên để người dân biết, giám sát việc thực hiện.
3.2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng chương trình, kế hoạch tiêm chủng khoa học, chặt chẽ; chủ động lập danh sách các đối tượng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân thuộc địa bàn, phạm vi quản lý để chủ động tiêm lần lượt cho các đối tượng, trong đó chú trọng tiêm cho công nhân trong doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất kinh doanh; các đối tượng có nguy cơ cao ở các địa bàn, lĩnh vực khác. Huy động lực lượng y tế công lập, tư nhân và các đơn vị y tế quân đội trên địa bàn tham gia chiến dịch tiêm chủng.
3.3. Các Kế hoạch của UBND tỉnh về tiêm vắc xin đã đảm bảo nguyên tắc thứ tự ưu tiên các đối tượng theo chỉ đạo của Bộ Y tế, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do vậy UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không gửi văn bản và danh sách đề nghị ưu tiên tiêm vắc xin phòng covid-19 đến UBND tỉnh, Sở Y tế như thời gian vừa qua; chỉ thực hiện đăng ký đến đầu mối được phân cấp theo kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 20/7/2021 và Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 04/8/2021của UBND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Công Thương, UBND cấp huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có văn bản gửi các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đề nghị theo dõi tiến độ tiêm chủng tại các Trang/Cổng điện tử của tỉnh đã nêu ở điểm 3.1, đồng thời không gửi văn 3 bản và danh sách ưu tiên tiêm vắc xin phòng covid-19 đến các cơ quan chức năng.

4. Các nhiệm vụ khác:
4.1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 31/7/2021 gắn với thiết lập “vùng xanh” tỉnh Vĩnh Phúc vào Phương án phòng chống dịch trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 13/8/2021.
4.2. Các Sở, ngành chức năng, đặc biệt là Sở Y tế tăng cường tiếp cận các kênh thông tin của Trung ương để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời tranh thủ các nguồn lực từ Trung ương cho công tác phòng, chống dịch ở tỉnh.
4.3. Giao Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; các UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 196/KH-BCĐ, ngày 04/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh, đồng thời gửi Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp chung. Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải tại các chốt kiểm soát dịch; chỉ đạo lực lượng công an địa phương phối hợp với Sở Giao tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định về vận tải trong điều kiện phòng chống dịch đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
4.4. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành hoạt động vận tải của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi thực hiện vận tải tại nơi đi, nơi đến từ Vĩnh Phúc đến các tỉnh khác và ngược lại.
4.5. UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện hỗ trợ đối với người lao động (theo rà soát bước đầu là 51.073 lao động) không có giao kết hợp đồng lao động do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành chi trả đợt 01 xong trước ngày 30/8/2021. Sở Lao động-TB&XH có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
4.6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:
- Phát huy vai trò cơ quan thường trực Chủ trì tổ chức phát động cuộc vận động hỗ trợ, ủng hộ chống dịch, chung tay giúp đỡ người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 4 16/CT-TTg; Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện (trong đó rõ cách thức hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian triển khai…); báo cáo xin ý kiến Tỉnh ủy.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ động làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thống nhất các nội dung có liên quan đến công tác hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc ở các tỉnh, thành phố phía Nam theo kế hoạch.

5. Về chỉ đạo việc rà soát, đề xuất hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh: - Phân công đồng chí Vũ Chí Giang – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc rà soát, đề xuất hỗ trợ đối với người dân; doanh nghiệp, công nhân, hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
- Phân công đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo việc rà soát, đề xuất hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc có khó khăn tại các địa phương do dịch bệnh. Chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin theo kế hoạch đề ra.

6. Yêu cầu từng đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục xếp lịch, bố trí kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid- 19 tại các đơn vị, địa bàn phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./

Nguồn tin: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2021 << 8/2022 >> 2023
Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv