01:09 ICT Thứ năm, 04/06/2020

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 38


2 Hôm nay : 505

thoi trang nu Tháng hiện tại : 34293

1 Tổng lượt truy cập : 17037798

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày đại dương thế giới năm 2018

Thứ năm - 17/05/2018 10:01
Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3061/UBND-NN5 ngày 04/5/2018 về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày đại dương thế giới năm 2018; theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (Ngày 08 tháng 6) năm 2018 được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2018 với cùng chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” (Keep Oceans Blue) như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh. Chủ đề năm nay còn hướng tới việc khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018, ngày 14/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1092/STNMT-TNN V/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày đại dương thế giới năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị:
- UBND các huyện, thành phố, Các Sở, ngành, đoàn thể, Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức xây dựng và triển khai truyền truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018 với các nội dung phù hợp với ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý; đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục truyên truyền trên phương tiện thông tin của cơ quan, địa phương; treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
- Các cơ quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 6/7/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (Ngày 08 tháng 6) năm 2018 được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2018 với cùng chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” (Keep Oceans Blue) như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh. Chủ đề năm nay còn hướng tới việc khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018, ngày 14/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1092/STNMT-TNN V/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày đại dương thế giới năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị:
- UBND các huyện, thành phố, Các Sở, ngành, đoàn thể, Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức xây dựng và triển khai truyền truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018 với các nội dung phù hợp với ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý; đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục truyên truyền trên phương tiện thông tin của cơ quan, địa phương; treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
- Các cơ quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 6/7/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường./.
 
 
 
CHỦ ĐỀ, DANH MỤC KHẨU HIỆU, VĂN BẢN CHỦ YẾU PHỤC VỤ TUYÊN TRUYỀN TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2018
I. CHỦ ĐỀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2018
- Chủ đề tên tiếng Việt: Cùng chung tay giữ màu xanh của biển.
- Chủ đề tên tiếng Anh: Keep Oceans Blue.
II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2018.
1. Vì một đại dương xanh;
2. Hãy chia sẻ tình yêu của bạn với đại đương;
3. Phát triển mạnh kinh tế biển để tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo;
4. Mỗi người đều có thể làm cho biển sạch hơn;
5. Đại dương hôm nay, cuộc sống ngày mai;
6. Bảo vệ đại dương là nhiệm vụ của tất cả chúng ta.
7. Hãy vì một đại dương sạch, không chất dẻo;
8. Chung tay hành động vì biển xanh không rác;
9. Hãy bảo vệ biển từ lời nói đến hành động;
10. Vì tương lai hãy làm cho bienr sạch hơn;
11. Nhựa là nguồn ô nhiễm, hãy đưa nhựa về nơi tái chế;
12. Đại dương của sự sống - Hãy bảo tồn sự sống của đại dương;
13. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương tổ quốc;
14. Thế hệ trẻ - Nguồn lực phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam;
15. Quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
III. DANH MỤC VĂN BẢN CHỦ YẾU PHỤC VỤ TUYÊN TRUYỀN TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2018.
1. Danh mục văn bản chủ yếu:
- Luật biển Việt Nam;
- Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
- Luật thủy sản;
- Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển;
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
- Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam;
- Quyết định số 26/QĐ-TTG ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc;
- Quyết định số 14/2018/QĐ-TTg ngày 12/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam;
- Quyết định số 1570/QĐ-TTG ngày 06/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lượng khai thác, sử dụng bề vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 789/QĐ-TTG ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 1862QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018-2020;
- Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo;
- Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo;
Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
- Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo;
- Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo;
- Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
Nguồn tin: Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv