09:40 ICT Thứ tư, 01/12/2021

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 57

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 55


2 Hôm nay : 7989

thoi trang nu Tháng hiện tại : 7989

1 Tổng lượt truy cập : 23605903

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Thực hiện Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021.

Thứ tư - 09/06/2021 16:36
Thực hiện văn bản số 4348/UBND-VX1 ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia; Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 138/TB-UBND ngày 3/6/2021. Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Sở thực hiện:
I. Tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm đầy đủ các nguyên tắc, phương châm, mục đích, việc đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia trong phòng, chống dịch Covid-19; nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh đã triển khai thực hiện; kế hoạch và các phương án của Ban chỉ đạo Sở trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch, trong đó lưu ý:
(1) Quán triệt tinh thần “chủ động tấn công” và nguyên tắc phòng chống dịch “phòng ngừa tích cực, phát hiện sởm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chổng ôn định tình hình ”, luôn chuẩn bị cho các tình huống xấu hơn. Đưa ra các giải pháp tương ứng với từng mức nguy cơ; cần áp dụng ở phạm vi phù hợp với kết quả điều tra dịch tễ, không nhất thiết phải toàn bộ đơn vị hành chính.
(2) Nắm bắt chính xác tình hình, đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức “Nguy cơ rất cao”, “Nguy cơ cao”, “Nguy cơ”, “Bình thường mới” cho từng địa bàn, từ cấp xã đến cấp huyện, có tính tới các yếu tố khu vực liên xã, liên huyện, liên tỉnh theo hướng dẫn tại Quyết định sổ 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/05/2021 cùa Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19.
II. Tiếp tục nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chi thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021, Chỉ thị số 08/CT-CTUBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó đặc biệt:
- Thực hiện nghiêm việc giãn cách theo nguyên tắc gia đình giãn cách với gia đình, cơ quan giãn cách với cơ quan, thôn bản giãn cách với thôn bản, xã giãn cách với xã, huyện giãn cách với huyện, tỉnh giàn cách với các tỉnh khác nhằm hạn chế tối đa sự di chuyển dễ kéo theo sự lây lan dịch bệnh.
- Trong cơ quan, đom vị phải thực hiện nghiêm quy định tại công văn số 3672/CV-BCĐ ngày 17/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 tỉnh về việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc cùa cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trên địa bàn; Kế hoạch và các phương án của Ban chỉ đạo Sở trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch.
- Khuyến khích mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi làm, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuât, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.
- Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp;
- Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
- Tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.
- Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác.
- Dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác và ngược lại.
Nếu người dân, nhân viên trở về từ các địa phương khác, do Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tổ chức đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và cách ly ( nếu có) theo qui định.
- Khi đến bệnh viện thì phải kê khai y tế bắt buộc (đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân); mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng tuyệt đối việc tổ chức đi thăm hòi bệnh nhân tại các cơ sở y té.
- Thực hiện tuyệt đối việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và trong suốt thời gian làm việc trong các cơ quan, công sở, siêu thị, chợ, trường học, bệnh viện,... khi tham gia các phương tiện giao thông tại các nơi công cộng.
- Thực hiện nghiêm các lệnh cấm hoặc hạn chế kinh doanh theo qui định hiện hành, sử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh không được phép hoạt động.
- Dừng tuyệt đổi các hoạt động tập trung đông người; Hạn chế tối đa các cuộc họp, hội nghị không thực sự cần thiết; các đám giỗ, đám cưới, đám mừng thọ sinh nhật, khánh thành, đám ma....Trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức chịu trách nhiệm hạn chế tối đa số người, thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đàm an toàn phòng, chống dịch.
III. Bám sát vào quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo để quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi chức trách được giao để đảm bảo “ khóa chặt các nguy cơ bên trong, chặn đứng sự xâm nhập từ bên ngoài” đảm bảo giữ thành quả chống dịch của tỉnh thời gian qua.
IV. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chổng dịch COVID-19 của Sở và toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở: Tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan, mât cảnh giác, tiêp tục chì đạo, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ban, ngành Trung ương; cùa Tỉnh ủy, ƯBND tỉnh, Ban chì đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch.
- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Sở chịu trách nhiệm tuyệt đối trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại đơn vị được phân công; Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ.
- Các phòng, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quyền hạn kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc với phương châm bốn tại chỗ và “Ba không" của Thủ tướng Chính phủ: Không nói thiếu kinh phí, phương tiện, vật tư…; không nói thiểu nhân lực; không nói thiểu quy định và cơ ché, chỉnh sách”, nỗ lực cao
nhất để bảo đàm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tể - xã hội cùa năm 2021, kịp thời đề xuất giúp lãnh đạo Sở báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền; Thực hiện việc sơ kết 1 tháng trong phòng chống dịch, đánh giá thực trạng, các bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv