13:49 ICT Thứ tư, 27/01/2021

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 25


2 Hôm nay : 6018

thoi trang nu Tháng hiện tại : 216977

1 Tổng lượt truy cập : 19157298

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Tham mưu, điều phối, khâu nối các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của toàn Ngành

Thứ ba - 24/12/2019 13:48
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường chiều ngày 23/12, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp; điều phối, khâu nối các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường.

1

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, toàn diện các mặt công tác trong năm 2019

Năm 2019, quán triệt chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về “Tăng cường kỷ luật kỷ cương, hành động sáng tạo hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”, Văn phòng Bộ đã phân công trách nhiệm từng đơn vị, cán bộ, công chức; kịp thời triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, toàn diện các mặt công tác của Văn phòng. Kết quả cụ thể như sau:

Chủ động tham mưu, tổng hợp kịp thời, bảo đảm yêu cầu nhiều nhiệm vụ cấp bách, có tính chất phức tạp, quy mô lớn; phối hợp tổ chức, chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị lớn của Bộ, chuẩn bị các báo cáo, nội dung làm việc của Lãnh đạo Bộ với các Bộ, ngành và địa phương; thực hiện tốt vai trò là đầu mối đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 46 đề án, ban hành theo thẩm quyền 16 Thông tư; theo dõi, rà soát để thực hiện tốt Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao; cung cấp kịp thời và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Bộ và Lãnh đạo Bộ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã giúp cho việc phối hợp, chất lượng giải quyết công việc của các đơn vị được nâng lên rõ rệt. Công tác văn thư, lưu trữ chuyển biến tích cực, triệt để ứng dụng CNTT, thực hiện hoàn toàn việc xử lý văn bản trên môi trường mạng, 100% văn bản (không mật) được số hoá và cập nhật vào Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, bảo đảm tuyệt đối về thời gian luân chuyển văn bản; góp phần hạn chế tình trạng xử lý văn bản chậm của đơn vị và của Bộ, linh hoạt trong việc xử lý; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận văn bản đến, bảo đảm trong việc phát hành văn bản đi của Bộ; phục vụ kịp thời, chính xác, đáp ứng được chỉ đạo, phân công và điều hành của Lãnh đạo Bộ. Hoạt động của Văn phòng một cửa ngày càng hiện đại hóa, rút ngắn quy trình thời gian xử lý hồ sơ TTHC; triển khai hiệu quả việc thực hiện giải quyết hồ sơ liên thông trong giải quyết TTHC; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ, sự phối hợp giữa Văn phòng một cửa và các đơn vị có liên quan tốt, bảo đảm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm tính thời sự của thông tin, dữ liệu trên Cổng Thông tin điện tử Bộ; hoạt động truyền thông theo sự kiện, theo vấn đề quan tâm được nâng cao hiệu quả, thu hút số lượng lớn truy cập; thực hiện công khai thông tin chung theo quy định pháp luật; đổi mới việc cung cấp, công khai thông tin, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin liên quan tới Bộ và ngành tài nguyên và môi trường; tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công của Bộ ở mức độ 3 và 4 tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ, công khai kết quả giải quyết TTHC và các thông tin, dữ liệu khác theo quy định.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn công tác tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt công tác chế độ chính sách cho công chức và người lao động; thực hiện công tác bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng quy định; thực hiện tốt công tác y tế cơ quan, chăm sóc sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, người lao động của Khối cơ quan Bộ.

Đôn đốc xây dựng kế hoạch, đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ và giải ngân dự toán ngân sách Nhà nước theo đúng quy định; đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác an ninh, trật tự để đón tiếp các cấp lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân đến thăm và làm việc với Bộ. Đảm bảo các điều kiện, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với cán bộ công chức và người lao động của các đơn vị làm việc tại trụ sở Bộ; duy trì các hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.  Đảm bảo phương tiện và phục vụ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các Vụ thuộc khối cơ quan Bộ làm việc với các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Bộ các tỉnh phía Nam; phối hợp với các cơ quan đơn vị, trong Khu liên cơ quan Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo; quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất, bảo đảm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cảnh quan Trụ sở Khu liên cơ quan Bộ.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Bộ năm 2019, đặc biệt là trong việc đổi mới công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng chương trình công tác; tích cực đôn đốc các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin, dữ liệu trên Cổng Thông tin điện tử Bộ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng... Đồng thời, các đơn vị cũng chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn đặc thù của công tác văn phòng và mong muốn Văn phòng Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các nhiệm vụ chung.

1

Chánh Văn phòng Đặng Ngọc Điệp phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Bộ, đảm bảo tiến độ hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Phát huy các kết các quả đạt được của năm 2019, năm 2020, Văn phòng Bộ bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, đảm bảo tiến độ hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng của từng đơn vị và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thông tin, tổng hợp, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường; tăng cường chức năng điều hòa, phối hợp, tổ chức công việc của Văn phòng với các đơn vị của Bộ;...

Thứ hai, đổi mới công tác hành chính, tham mưu giúp Lãnh đạo Văn phòng triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, kế hoạch biên chế của Văn phòng, tiếp tục thực hiện tốt đề án tinh giản biên chế, vị trí việc làm; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức theo quy định; tiếp tục duy trì và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Bộ; thực hiện tốt y tế cơ quan.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, văn thư, lưu trữ và Văn phòng một cửa, đảm bảo phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Bộ trưởng trong việc sử dụng văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc.

Thứ tư, đảm bảo thực hiện tốt công tác kế hoạch tài chính; công tác quản lý trụ sở Bộ, an ninh quốc phòng, phương tiện làm việc cho Khối cơ quan Bộ, tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc Quy chế Văn hóa công sở.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường đến người dân và doanh nghiệp; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông theo sự kiện, theo vấn đề quan tâm; thu hút số lượng lớn truy cập, khai thác thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ; bảo đảm duy trì và vận hành có hiệu quả các hệ thống cơ sở dữ liệu và dịch vụ công tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Bộ; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường hoàn thành các hạng mục đổi mới Cổng thông tin điện tử Bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống Cổng thông tin điện tử Bộ.

1

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như những nỗ lực của Văn phòng Bộ trong năm 2019. Đặc biệt ghi nhận vai trò tham mưu của Văn phòng Bộ trong công tác điều phối, khâu nối các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của Bộ, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng để thực hiện tốt nhiệm vụ của từng đơn vị; phối hợp tham mưu, giúp việc công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đề ra của Văn phòng Bộ và đề nghị đơn vị tiếp tục cải cách, đổi mới cách thức tổ chức công việc; bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Bộ nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Đặng Ngọc Điệp đã tiếp thu và cảm ơn những chỉ đạo sâu sắc của Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng như các ý kiến góp ý chân thành của đại diện lãnh đạo các đơn vị. Đồng thời, mong muốn Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Nguồn tin: BoTN&MT.monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv