18:33 ICT Thứ tư, 26/01/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 67

Máy chủ tìm kiếm : 29

Khách viếng thăm : 38


2 Hôm nay : 13493

thoi trang nu Tháng hiện tại : 488095

1 Tổng lượt truy cập : 24658291

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030

Thứ ba - 13/08/2019 09:54
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 và dự thảo Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến cấp huyện. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện các Dự thảo để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan.

Ngành tài nguyên và môi trường là ngành đa lĩnh vực, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và điều tra cơ bản gắn với nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ trên 09 lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, bao gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám. Đây là những lĩnh vực có tính chất phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, có tác động lớn đến bảo đảm an ninh quốc phòng, sự phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Cùng với sự phát triển của đất nước, ngành tài nguyên và môi trường cũng ngày càng lớn cả về quy mô tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nguồn nhân lực, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu đáp ứng những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, hiện nay, công tác quản lý tài nguyên và môi trường vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế như sau:

Về chức năng, nhiệm vụ:  Hầu hết các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đều được phân cấp rất mạnh cho chính quyền địa phương các cấp. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện và tổng kết cho thấy việc tổ chức thực thi pháp luật về tài nguyên và môi trường còn nhiều tồn tại hạn chế; việc phân cấp mạnh về nhiệm vụ nhưng nguồn lực để thực hiện, nhất là nguồn nhân lực chưa bảo đảm; công tác thanh tra, kiểm tra đã được đẩy mạnh ở các cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu quản lý.

Về tổ chức bộ máy:  Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý của ngành được tổ chức ở cả 04 cấp từ Trung ương đến cơ sở. Kể từ khi được thành lập, hệ thống tổ chức bộ máy của ngành đã từng bước được kiện toàn, hoàn thiện nhưng thực tiễn vận hành vẫn cho thấy còn nhiều bất cập, vướng mắc, nhất là ở địa phương. Thi hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiện nay các địa phương đang tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường theo các mô hình khác nhau.

Về đội ngũ công chức, viên chức: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành từ Trung ương đến cơ sở hiện nay rất lớn - có khoảng trên 65.000 người; chưa kể đến lực lượng lao động ngoài ngành có liên quan đang làm việc trong các khu vực của nền kinh tế quốc dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, của Ngành đã được bổ sung, tăng cường đáng kể so với thời kỳ đầu mới thành lập; đáp ứng yêu cầu trước mắt về số lượng, nâng cao về chất lượng; từng bước được chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Song thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường vẫn còn thiếu về số lượng, chưa đáp ứng về chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ chưa phù hợp (số cán bộ, công chức được đào tạo về kỹ thuật nhiều hơn số cán bộ công chức được đào tạo về nghiệp vụ quản lý, kinh tế; số cán bộ, công chức có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí công tác không nhiều). Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không đồng đều, nhất là ở địa phương; một số lĩnh vực có sự hụt hẫng về đội ngũ công chức, viên chức có trình độ cao, chuyên môn sâu; ở địa phương, đội ngũ công chức, viên chức về tài nguyên và môi trường, đặc biệt các lĩnh vực địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đang thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, cơ cấu đội ngũ chưa hợp lý; hiện nay đang tập trung nhiều ở lĩnh vực quản lý đất đai, trong khi đó cán bộ về môi trường, địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, quản lý biển, hải đảo, biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn còn rất thiếu. Khối lượng nhiệm vụ hiện nay tại địa phương chủ yếu vẫn giải quyết các vấn đề về quản lý đất đai; các vấn đề khác, nhất là về quản lý môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, biển, hải đảo ngày càng trở nên cấp thiết. Ngoài ra, phần lớn số công chức, viên chức được đào tạo về các chuyên ngành kỹ thuật, thiếu kỹ năng quản lý. Số công chức, viên chức, chuyên gia được đào tạo trình độ cao ở các nước tiên tiến trên thế giới trước đây đã nghỉ hưu hoặc chuẩn bị nghỉ hưu nhưng chưa có đủ đội ngũ chuẩn bị thay thế. Đa số các địa phương đang đứng trước tình trạng khan hiếm nhân lực có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ. Trong bối cảnh khối lượng công việc của Bộ, ngành ngày càng lớn, tăng nhiều nhiệm vụ so với trước đây; cùng với đó là việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế ...đã tạo áp lực và là thách thức lớn cho toàn Ngành.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10 /2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; để có đầy đủ cơ sở đề xuất thực hiện đồng bộ việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đi đôi với kiện toàn hệ thống tổ chức và sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ công chức của Ngành, đáp ứng yêu cầu quản lý cũng như mục tiêu, yêu cầu của các nghị quyết nêu trên; Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Thủ tướng Chính phủ xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030. Đề án mang ý nghĩa, vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường.

Theo dự thảo, mục tiêu tổng quát của Đề án là nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức, tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, phát triển ngành tài nguyên và môi trường ngày càng chính quy, hiện đại, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

Cụ thể là: Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương theo hướng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường một cách tập trung, thống nhất một đầu mối, có phân công, phân cấp hợp lý, cụ thể và rõ ràng; Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; Cơ cấu, số lượng biên chế công chức, người làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được sắp xếp lại, bổ sung đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, đặc thù của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương; Đội ngũ cán bộ quản lý về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là cán bộ địa phương, cơ sở được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước và các yêu cầu khác đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, gắn với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; Điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương được bổ sung, tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong tình hình mới.

Đối tượng của Đề án là các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước; Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã).

Phạm vi thời gian thực hiện Đề án: từ năm 2020 đến năm 2030.

Dự thảo đề án đề xuất các nhiệm vụ giải pháp sau:

1. Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương theo hướng tập trung, thống nhất một đầu mối, có phân công, phân cấp phù hợp, cụ thể giữa các Bộ, ngành; giữa Trung ương và địa phương.

2. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương.

3. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương; đánh giá nhu cầu, cơ cấu công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng trong các đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp; cơ cấu sắp xếp lại dựa trên các nguyên tắc, tiêu chuẩn hóa công chức, viên chức đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

4. Rà soát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường; đánh giá nhu cầu; xây dựng, thực hiện kế hoạch/chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác cho các cán bộ quản lý tài nguyên môi trường từ Trung ương đến địa phương.

Để hoàn thiện các dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được ý kiến góp ý đối với 02 dự thảo Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030dự thảo Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến cấp huyện. Mời Quý vị góp ý tại đây.

Nguồn tin: (http://www.monre.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv