10:48 ICT Thứ hai, 22/10/2018

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 0


2 Hôm nay : 5058

thoi trang nu Tháng hiện tại : 275018

1 Tổng lượt truy cập : 11358686

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Kết quả đạt được của Ngành Tài nguyên và Môi trường sau 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ tư - 01/03/2017 08:37
Sở Tài nguyên và Môi trường hiện nay khi mới tái lập tỉnh là Sở Địa chính, là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn. Kể từ khi được thành lập ngày 13/01/1997 đến nay, Sở đã không ngừng lớn mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong các giai đoạn phát triển KT-XH của tỉnh và của Ngành. Hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn khi tái lập tỉnh chỉ có lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ, đến nay trở thành cơ quan quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, bảo vệ môi trường, địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu... Trong những năm qua, ngành Tài nguyên và Môi trường đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực quản lý:
Giai đoạn 1997-2000
Giai đoạn này hoạt động Sở chủ yếu là quản lý Nhà nước về đo đạc bản đồ, quản lý đất đai. Khắc phục khó khăn ban đầu của đơn vị mới thành lập, Sở đã tập trung kiện toàn, từng bước ổn định bộ máy, triển khai giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.
Sở đã xây dựng quy hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 1997-2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai dự án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã giai đoạn 1997-2010 theo các quy định hiện hành của Luật Đất đai. Hàng năm Sở đều lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở cho việc thu hồi, giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Xây dựng và triển khai thực hiện Dự án đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000 và 1:2000 huyện Mê Linh, thị xã Vĩnh Yên. Tính đến năm 2000, toàn tỉnh thực hiện giao đất nông nghiệp cho 210.760 hộ/ 61.955,88 ha; giao đất lâm nghiệp cho 5.450 hộ/ 30.153,7 ha. Cấp giấy CNQSDĐ nông nghiệp cho 171.061 hộ đạt 84,18% về số hộ; đất lâm nghiệp cấp cho 243 hộ đạt 3,74% về số hộ, đất ở cấp cho 114.518 hộ đạt 52,26% về số hộ. Thực hiện giao cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất cho các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất.
Giai đoạn 2001-2005
Sở Tài nguyên và Môi trường chính thức được đổi tên từ Sở Địa chính (năm 2003) với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ; quản lý đất đai; bảo vệ môi trường; địa chất khoáng sản; Nước, khí tượng thuỷ văn...
Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 1999-2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005), quy hoạch sử dụng đất của các huyện cho phù hợp với tình hình phát  triển KT-XH và quy định hiện hành của pháp luật. Quy hoạch sử dụng đất cấp xã đã được UBND tỉnh phê duyệt, tính đến cuối năm 2003 đã hoàn thành 136/ 152 xã, phường, thị trấn; còn lại 16 xã, phường do chia tách địa giới hành chính và một số quy định mới của Luật Đất đai năm 2003 nên chưa hoàn thành.
Công tác thu hồi, giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện được 4.388,33 ha; tiếp tục triển khai dự án tổng thể về đo đạc bản đồ lập hồ sơ địa chính đã được UBND tỉnh phê duyệt  năm 1999; số hộ gia đình, cá nhân đã được cấp GCNQSDĐ thổ cư là 91%, đất nông nghiệp được 90,8%, đất lâm nghiệp cấp được 71%; cấp được 1.054 GCNQSDĐ cho các tổ chức sử dụng đất.
Cũng trong giai đoạn này, Sở đã xác nhận được 233 Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, phê duyệt 47 Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo tiền đề từng bước đưa công tác bảo vệ môi trường đi vào nề nếp; thực hiện các nhiệm vụ quan trắc môi trường nước mặt trên hệ thống các sông trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2001 đến hết năm 2005, tỉnh đã cấp phép hoạt động khoáng sản tại 18 điểm mỏ chủ yếu là khai thác đá xây dựng; khai thác cát, sỏi, khai thác sét làm gạch ngói, khai thác đất san lấp…; tập trung chỉ đạo tổ chức điều tra, thu thập để xây dựng cơ sở dữ liệu nước ngầm trên địa bàn; triển khai quy hoạch khai thác nước ngầm 3 huyện Bình Xuyên, Mê Linh và thị xã Phúc Yên.
Giai đoạn 2006-2011
Sở tiếp tục được hoàn thiện về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế. Sở tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1997-2010. Từ năm 2010, thực hiện rà soát đánh giá, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001-2010; triển khai xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 ba cấp (tỉnh, huyện, xã) theo quy định của Luật Đất đai.
Thực hiện giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất. Hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính các huyện: Yên Lạc và Tam Dương, Vĩnh Tường. Hoàn thành công tác thành lập cơ sở dữ liệu (CSDL) nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000 và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Tính đến năm 2010, toàn tỉnh đã đo đạc, lập bản đồ địa chính cho 5/ 9 huyện, thành, thị.
Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chương trình lớn về bảo vệ môi trường; Công tác thẩm định hồ sơ môi trường ngày càng đảm bảo chất lượng. Giai đoạn này, Quỹ bảo vệ môi trường được thành lập và đi vào hoạt động. Bước đầu, Quỹ đã kiện toàn bộ máy, thông tin rộng rãi để khuyến khích các doanh nghiệp vay vốn xây dựng hệ thống xử lý chất thải, thúc đẩy việc chấp hành ký Quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; tiếp tục thực hiện các dự án, đề tài về tài nguyên nước và biến đổi khí hậu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản…
Giai đoạn 2011-2016
Sở tập trung chỉ đạo thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015. Sở cũng đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 được HĐND tỉnh thông qua, đang chờ Chính phủ phê duyệt.

Với những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, ngành Tài nguyên và Môi trường đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
Hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính các huyện: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô. Hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu 1/2.000 từ bản đồ địa hình vả ảnh hàng không kỹ thuật số khu vực thị xã Phúc Yên và dự án xây dựng bản đồ không gian ba chiều tỷ lệ 1/2.000 thành phố Vĩnh Yên.
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cấp được 438.970 Giấy chứng nhận QSDĐ đạt 95,48% tổng số Giấy chứng nhận QSDĐ cần cấp, về diện tích cấp được 84.321,28 ha và đạt 88.74% diện tích cần cấp Giấy chứng nhận; được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu.
Công tác quản lý về quy hoạch, giao cấp đất, cho thuê đất, giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất đai và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ được tăng cường, đảm bảo cho người sử dụng đất được thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình.
Công tác thẩm định hồ sơ môi trường ngày càng đảm bảo chất lượng, trong giai đoạn này xác nhận được 91 Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, 64 Bản cam kết bảo vệ môi trường, phê duyệt 138 Báo cáo ĐTM, thẩm định 31 dự án cải tạo và phục hồi môi trường; thẩm định và cấp 210 Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh cấp 11 giấy phép quản lý chất thải nguy hại;  thẩm định hồ sơ đăng ký và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho 17 đơn vị, giám sát tiêu hủy phế liệu cho 05 đơn vị…
Triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án về bảo vệ môi trường. Quỹ bảo vệ môi trường đã triển khai giải ngân cho vay đối với 18 công ty, 03 hợp tác xã, 02 trang trại chăn nuôi với 27 dự án. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 38 quyết định cấp giấy phép khai thác nước dưới đất. Giám đốc Sở đã cấp 26 giấy phép và gia hạn 09 giấy phép xả nước thải; triển khai và thực hiện 03 đề tài, dự án để phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước có hiệu quả; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020; phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác đá, cát sỏi, đất san lấp trái phép trên địa bàn một số huyện, thành, thị theo quy định của pháp luật…
Hàng năm, Sở tổ chức các cuộc thanh, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và chính quyền cơ sở việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoán sản để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những hành vi vi phạm; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại – tố cáo theo quy định; làm tốt công cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường…
Với những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, ngành Tài nguyên và Môi trường đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, được Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực nhạy cảm, khó khăn, phức tạp mặc dù còn có hạn chế, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và sự phối hợp của UBND các huyện, thị, thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan, những năm tiếp theo Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ sẽ nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv