08:46 ICT Thứ năm, 29/09/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 54


2 Hôm nay : 5271

thoi trang nu Tháng hiện tại : 612706

1 Tổng lượt truy cập : 28555461

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai, Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3)

Thứ tư - 09/06/2021 16:14
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch số 19/KH-STNMT ngày 09/06/2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Phát huy được tính chủ động, xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2021và các năm tiếp theo.
- Đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, năng động, công khai minh bạch, thân thiện, áp dụng và vận dụng linh hoạt  qui định pháp luật để rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ, trình tự giải quyết, rút giảm chi phí về thời gian, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tạo môi trường kinh doanh bình đẳng. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ công chức, viên chức của tỉnh trong thực thi công vụ, nhất là việc thực hiện giải quyết các TTHC trong lĩnh vực đất đai đai nói riêng và lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung.
-  Đề ra được những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 và Cải thiện chỉ số thấp liên quan trực tiếp đến ngành Tài nguyên và Môi trường như: Tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, chỉ số minh bạch…góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
2. Yêu cầu
- Các nội dung của Kế hoạch phải phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng Nghị quyết số 02-NQ/CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm và Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.  
- Đề ra được những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, vận dụng sáng tạo, phù hợp với chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường và đưa ra được những giải pháp cụ thể mang tính khả thi để thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
- Chủ động nghiên cứu các cơ chế, chính sách của Trung ương, thực tiễn tại địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả đồng thời đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách mới để vận dụng vào điều kiện thực tế của tỉnh và có sự đột phá.
- Nâng cao công tác quản lý tài nguyên và môi trường, cải thiện nâng cao điểm số Chỉ số tiếp cận đất đai, công khai qui hoạch, đẩy mạnh công tác cấp GCN QSDĐ góp phần cải thiện chỉ số PCI sau khi bị giảm điểm số và tụt hạng trong 2020 quyết tâm đứng tốp15 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước, nâng cao điểm số PPI xếp hạng ở vị trí nhóm điểm số cao 15/63  tỉnh, thành.  
- Kế hoạch triển khai thực hiện đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường, tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 và tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh lành mạnh góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Các đơn vị trực thộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần có liên quan có gắn trách nhiệm với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành trong nhiệm vụ công tác trong năm 2021
2. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ công chức, viên chức cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, trọng thực thi công vụ, nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, tránh hiện tượng né tránh, đẩy trách nhiệm cho cấp dưới hoặc cấp trên, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Đề xuất các nhiệm vụ để cải thiện chỉ số Tiếp cận Đất đai, chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3).
Thực hiện công khai minh bạch các thông tin quy hoạch, các quy định pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các thông tin doanh nghiệp quan tâm thuộc lĩnh vực ngành quản lý như: Công khai việc cho thuê đất, đấu giá đất và các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các loại hình dự án, vùng dự án theo quy định. Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, rà soát đánh giá tác động thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, qui trình thực hiện. Nghiên cứu, đề xuất và gộp thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất. thực hiện liên thông, kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành với các cơ quan Đẩy mạnh chính phủ điện tử, minh bạch, công khai qui trình thực hiện, thường xuyên thanh kiểm tra để kịp thời phát hiện sai sót và qui trách nhiệm đến từng tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ.
- Tiếp tục giữ vững và nâng điểm số các chỉ tiêu tiếp cận đất đất đai đạt và vượt kế hoạch như: Doanh nghiệp khó khăn về thiếu quĩ đất sạch; Cung cấp thông tin về đất đai kịp thời; Lo ngại về thủ tục cấp GCN Quyền sử dụng đất   rườm rà, cán bộ nhũng nhiễu. Đồng thời đề ra nhiệm vụ cụ thể cải thiện 8 tiêu chí còn lại bị tụt hạng và giảm điểm số trong năm 2020
          - Giải quyết theo thẩm quyền hoặc kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách và quy trình thủ tục trong công tác bồi thường GPMB để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư.
          - Thực hiện đối thoại với các doanh nghiệp, các huyện thành phố về các lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường ít nhất 01 lần/năm trong năm.
           - Chủ trì, chịu trách nhiệm về việc cải thiện thứ hạng về điểm số cải cách hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nâng cao chỉ số hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.
4. Các đơn vị thuộc Sở tham mưu, đề xuất về cơ chế chính sách, vận dụng phù hợp địa phương, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành để góp phần hoàn thành mục tiêu nâng cao chỉ số cạnh trạnh tranh năm 2021;
          III. Tổ chức thực hiện:
1. Phòng Quản lý đất đai:
Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin công khai phương án, điều chỉnh Qui hoạch sử dụng đất đến năm 2021 và Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh. Tổng hợp tham mưu, đề xuất trình HĐND tỉnh ban hành danh mục các dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thông báo các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.
Chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp với các cấp chính quyền, các Sở ngành liên quan đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ chế chính sách giá bồi thường phù hợp tạo điều kiện giải phóng mặt bằng nhanh, góp phần thu hút đầu tư  trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục rà soát các văn bản qui phạm pháp luật để trình UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tham gia ý kiến, tổng hợp ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật đất đai 2013 để phù hợp tình hình hình thực tế của địa phương. Xây dựng qui trình nội bộ, thực hiện liên thông, kết nối điện tử trong giải quyết TTHC thu hồi, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và Tài sản gắn liền trên đất, thực hiện lồng ghép các thủ tục hành chính. Nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, góp phần cải thiện điểm số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt CPI). Năm 2019 điểm số CPI là 66,75  đứng thứ 17 (giảm  4 bậc so năm 2018). Năm 2020 điểm số CPI là 63,87 xếp thứ tự 29 thuộc vào tốp khá của cả nước (Giảm 12 bậc so năm 2019),  điểm số cũng bị giảm 2,88 điểm. Năm 2021 phấn đấu tăng điểm số năng lực cạnh tranh, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai nói riêng và các tiêu chí thành phần nói chung để cải thiện thứ bậc chỉ sổ năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Trung tâm Công nghệ thông tin:
          - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật.
- Công khai minh bạch công tác qui hoạch đất đai, thường xuyên cập nhật các văn bản qui phạm pháp luật của ngành Tài nguyên và Môi trường.
- Cung cấp thông tin bảng giá đất, thông tin việc cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Văn phòng Sở:
Tăng cường giám sát, cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ thuộc Sở về việc thực hiện giải quyết TTHC, tham mưu cho lãnh đạo Sở để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ, tạo sự thông thoáng trong quá trình thực hiện TTHC.
Phối hợp với Trung tâm HCC của cấp tỉnh và cấp huyện đôn đốc, theo dõi, minh bạch kết quả giải quyết TTHC. Là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá  trình thực hiện nhiệm vụ.
Theo dõi kết quả nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chi số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021.
4. Các đơn vị thuộc Sở:
Ngoài các nhiệm vụ đã giao cụ thể nêu trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân để hoàn thành mục tiêu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021, đạt mục tiêu nằm trong tốp 15 địa phương dẫn đầu cả nước. Các chỉ tiêu cụ thể và phân công nhiệm vụ các đơn vị được gửi bản phụ lục kèm theo./.

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2021 << 9/2022 >> 2023
Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv