21:16 ICT Thứ ba, 20/10/2020

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 23


2 Hôm nay : 8380

thoi trang nu Tháng hiện tại : 174842

1 Tổng lượt truy cập : 18326629

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

KẾ HOẠCH THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VĨNH PHÚC

Thứ sáu - 31/07/2020 09:16
Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch 16/KH-STNMT ngày 29/7/2020 về Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Kế hoạch nhằm chọn lựa, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới, có trình độ năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp các yêu cầu của vị trí lãnh đạo, quản lý và đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.
I. CHỨC DANH THI TUYỂN
Thi tuyển 01 Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai.
 
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Đối tượng đăng ký tham gia dự thi
a) Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong quy hoạch tại chỗ của chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai đang công tác tại phòng Quản lý đất đai hiện nay (chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục QlĐĐ trước đây được phê duyệt tai QĐ 236/QĐ-STNMT ngày 17/5/2016) đang công tác tại  các phòng. đơn vị  thuộc Sở.
b) Công chức thuộc các phòng chuyên môn khác của Sở Tài nguyên và Môi trường; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai và được quy hoạch của chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương được phê duyệt tai QĐ 236/QĐ-STNMT ngày 17/5/2016.
2. Đối tượng được đề cử tham gia dự thi
a) Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai hiện nay (chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục QlĐĐ trước đây được phê duyệt tai QĐ 236/QĐ-STNMT ngày 17/5/2016) hoặc chức danh tương đương nhưng đáp ứng quy định (bao gồm cả trường hợp không công tác tại phòng Quản lý đất đai) nhưng đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển được tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đề cử và được Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trườngđồng ý bằng văn bản.
b) Đối tượng được đề cử tham gia dự thi phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc).
3. Đối tượng bắt buộc đăng ký dự thi
Công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai hiện nay (chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục QlĐĐ trước đây được phê duyệt tai QĐ 236/QĐ-STNMT ngày 17/5/2016) đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự thi; nếu không đăng ký dự thi thì không được đăng ký dự thi vào các chức danh khác và hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch sẽ bị xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.
Đối tượng quy định tại Điểm này được quyền không đăng ký tham gia dự thi trong các trường hợp sau:
- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.
- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
- Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.
 
III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
a) Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII):
- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật; thuyết phục và tổ chức nhân dân thực hiện. Có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ.
- Có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở các trường của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.
b) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định của các bộ, ngành trung ương, Quy định số 05-QĐi/TU ngày 02/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Sở về tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển:
- Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển.
- Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đã qua lớp bồi dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương.
- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương với ngạch chuyên viên trở lên.
- Được cơ quan sử dụng công chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Trong diện quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với vị trí cần thi tuyển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển đề cử.
- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.
- Phải đủ tuổi để đảm nhiệm chức vụ được bổ nhiệm lần đầu ít nhất là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm bổ nhiệm.
- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao theo kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền.
- Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức;  Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chứcvà các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
c) Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển.Được cơ quan sử dụng công chức, viên chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
d) Gia đình (vợ hoặc chồng, con) chấp hành đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
Công chức tham gia thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai phải tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý đất đai, Địa chính, Trắc địa, đo đạc bản đồ.
 
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: sotnmt.vinhphuc.gov.vn);
2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 do Bộ Nội vụ ban hành, được cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi trong đó có ghi nhận xét đánh giá;
3. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của tập thể đơn vị, lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức, viên chức và xác nhận của lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền);
4. Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;
5. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi người dự thi đang công tác;
6. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;
7. Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
8. Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉtheo yêu cầu của chức danh thi tuyển;
9. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);
10. Văn bản đồng ý của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp người tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi không công tác tại phòng Quản lý đất đai.
Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm.
 
V. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI
1. Đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 30/7/2020 đến hết ngày 26/8/2020.
2.Thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách đăng ký dự thi: Từ ngày 27/8/2020 đến ngày 31/8/2020.
3. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi, phạm vi của bài thi viết, chủ đề và các yêu cầu của Đề án: Từ ngày 01/9/2020.
4. Thu, nộp Đề án: Chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 15/9/2020.
5. Tổ chức thi, chấm bài thi viết: Từ ngày 18/9/2020 - 20/9/2020. Công bố điểm thi: Ngày 21/9/2020
6. Thời gian nhận đơn phúc khảo (nếu có): Từ ngày 21/9/2020 - 23/9/2020 Chấm phúc khảo công bố điểm chấm phúc khảo: Ngày 24/9/2020
7. Thời gian thi trình bày Đề án: Từ ngày 25/9/2020 - 27/9/2020
8. Từ ngày 28/9/2020 - 02/10/2020: Thực hiện các thủ tục liên quan để bổ nhiệm người trúng tuyển theo quy định; Báo cáo kết quả thi về Sở Nội vụ.
 
VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN
1. Thi viết
a) Nội dung thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự thi; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự thi; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.
b) Cơ cấu điểm thi: Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự thi có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.
c) Thời gian thi: 180 phút.
2. Thi trình bày Đề án
a) Nội dung thi: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của phòng Quản lý đất đai trong việc triển khai thực hiện chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Sở về công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; đề xuất kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng trong thời gia tới; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh PhóTrưởng phòng Quản lý đất đai; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.
b) Chủ đề cụ thể của Đề án đối với chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đaisẽ được thông báo công khai trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ sotnmt.vinhphuc.gov.vn;
c) Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm;
d) Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án 30 - 40 phút;
đ) Thành phần những người tham dự phần thi trình bày Đề án của người dự thi, gồm:
- Toàn bộ Hội đồng thi tuyển.
- Lãnh đạo đơn vị, đại diện công đoàn, đại diện đoàn thanh niên và công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trườngđược quyền đăng ký tham dự và chất vấn người dự thi.
e) Đề án của người dự thi được in, đóng quyển theo kích thước giấy in khổ A4, tối thiểu 20 trang - tối đa 30 trang, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, căn dòng Exactly 18, cách đoạn trước và sau 6pt, số lượng 07 quyển vànộp cho Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển trong 15 ngày từ khi nhận được thông báo của Hội đồng thi tuyển.
 
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng thi tuyển
a) Thành lập Tổ giúp việc, Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban giám sát;
b) Xây dựng đề thi viết; thống nhất chủ đề cụ thể của Đề án;
c) Tổ chức chấm bài thi viết (người chấm được lựa chọn trong thành phần Hội đồng thi tuyển và do Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định về số lượng, thành viên cụ thể) và chấm điểm trình bày Đề án của người dự thi (toàn bộ thành viên Hội đồng thi tuyển);
d) Thông báo kết quả thi đến người dự thi;
đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi.
2. Tổ giúp việc
a) Quản lý tài liệu thi; đề thi; tổng hợp điểm thi bảo đảm an toàn, bí mật;
b) Xây dựng kế hoạch chi tiết phân công cụ thể cho các thành viên Tổ giúp việc, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phê duyệt;
c) Tổ chức phục vụ thi theo kế hoạch đã được phê duyệt;
d) Thông báo kết quả thi tuyển;
đ) Đảm nhận các công việc hậu cần phục vụ cho kỳ thi;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thi tuyển phân công.
3. Văn phòng Sở
a) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thông tin liên quan đến việc tổ chức thi tuyển; đăng tải kế hoạch trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh, website của Sở Tài nguyên và Môi trường, website Sở Nội vụ;
b) Tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ người dự thi; tổng hợp, xin ý kiến Hội đồng thi tuyển chức danh phó Trưởng phòng Quản lý đất đai và Giám đốc Sở xem xét, quyết định thông qua danh sách và hồ sơ của người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi;
c) Phối hợp với đơn vị liên quan, các chuyên gia có kinh nghiệm xây dựng chủ đề của Đề án, trình Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định;
d) Thông báo danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và chủ đề của Đề án;
đ) Tham mưu trình Giám đốc Sở thành lập Hội đồng thi tuyển, Tổ giúp việc;
e) Hoàn chỉnh hồ sơ người trúng tuyển (nếu cần thiết), báo cáo Hội đồng thi tuyển xem xét trước khi trình Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với người trúng tuyển;
f)  Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ tổ chức thi tuyển theo quy định; bảo đảm cơ sở vật chất cho việc tổ chức thi tuyển;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
4. Các đơn vị có người tham gia dự thi
Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi làm các thủ tục, chuẩn bị Đề án, tham gia dự thi đầy đủ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị, công chức, viên chức có thể phản ánh kịp thời về Văn phòng Sở (điện thoại: 02113.862511) để tổng hợp báo cáo Hội đồng thi tuyển xem xét, giải quyết./.

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv