19:30 ICT Chủ nhật, 14/08/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 0


2 Hôm nay : 17053

thoi trang nu Tháng hiện tại : 236438

1 Tổng lượt truy cập : 27683215

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý chất thải phát sinh do người bệnh Covid-19 quản lý, điều trị tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương

Thứ tư - 02/03/2022 10:51
Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Ban hành “Hướng dẫn quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương” trên địa bàn tỉnh (Quyết định này thay thế Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 04/12/2021 của UBND tỉnh Ban hành hướng dẫn tạm thời “Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương”). Để đảm bảo thích ứng linh hoạt, phù hợp quy định pháp luật và điều kiện thực tế của các địa phương trong tổ chức thực hiện quản lý chất thải phát sinh, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 512/STNMT-QLMT ngày 01/03/2022 hướng dẫn cụ thể như sau:
1. Nguyên tắc thực hiện quản lý chất thải
          - Đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm trong phòng chống dịch COVID-19.
          - Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người chăm sóc người bệnh, người tham gia thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải y tế trong phòng chống dịch COVID-19.
          - Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước cho hoạt động thu gom,  vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải y tế trong phòng chống dịch COVID-19, thích ứng linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương.
2. Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải
2.1. Đối với chất thải lây nhiễm (nguy cơ chứa vi rút SARS-CoV-2)
Các địa phương căn cứ điều kiện thực tế để thích ứng linh hoạt, chủ động tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, bố trí người thu gom các túi nilon, thùng đựng chất thải lây nhiễm của các F0 được quản lý, điều trị tại nhà để đưa đến nơi lưu giữ, chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp do địa phương lựa chọn để xử lý theo quy định. Quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý cụ thể như sau: 
a) Phân loại: Chất thải phát sinh từ phòng cách ly của người nhiễm COVID-19 (sau đây gọi tắt là F0) được quản lý, điều trị tại nhà (bao gồm cả đồ vải, quần áo thải bò) và khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc với F0 thải bỏ được coi là chất thải lây nhiễm. Các chất thải này phải bỏ vào túi nilon hoặc thùng có lót túi nilon, sau đó xịt cồn 70 độ để khử khuẩn và buộc chặt miệng túi, tiếp tục bỏ vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy kín, có biểu tượng cảnh báo chất thải ghi dòng chữ "Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2".
b) Thu gom:
- Trước khi thu gom phải kiểm tra túi đựng chất thải để đảm bảo túi đựng chất thải lây nhiễm đã được buộc kín (trường hợp chưa buộc kín hoặc đã buộc nhưng bị bung, tuột,.. thì phải buộc lại cho chắc chắn), sau đó các túi chứa chất thải đã được buộc kín được tiếp tục được bỏ vào nilon loại to hơn, tiến hành buộc chặt, đảm bảo chắc chắn không rơi vãi chất thải và sau đó bỏ vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm để vận chuyển đi xử lý.
- Tần suất thu gom: Tùy thuộc vào tình hình, điều kiện thực tế tại mỗi địa phương, diễn biến số ca F0 phát sinh trên địa bàn, kết thúc quá trình cách ly, điều trị F0 (khi F0 khỏi bệnh) toàn bộ chất thải lấy nhiễm được thu gom một hoặc nhiều lần để xử lý theo quy định. Khuyến khích việc lưu chứa tạm thời chất thải lây nhiễm tại hộ gia đình F0 nhưng đảm bảo quy định và thu gom một lần khi F0 khỏi bệnh để xử lý.
- Thùng thu gom chất thải lây nhiễm phải có thành cứng, có nắp đậy kín, có bánh xe đẩy, bên ngoài thùng có dán nhãn cảnh báo “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2".
- Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải lấy nhiễm phải được buộc kín miệng túi, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra bên ngoài.
c) Xử lý chất thải lây nhiễm:
Phải phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của mỗi địa phương và quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với chất thải lây nhiễm; Ưu tiên xử lý bằng biện pháp đốt, nhất là các lò đốt chất thải y tế đã được đầu tư tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
2.2. Đối với rác thải sinh hoạt thông thường
- Rác thải sinh hoạt thông thường phát sinh hàng ngày của các thành viên trong gia đình có F0 quản lý, điều trị tại nhà (trừ người chăm sóc khi tiếp xúc với F0 thải bỏ) được phân loại và thu gom riêng biệt với chất thải lây nhiễm.
- Rác thải sinh hoạt thông thường được phun khử khuẩn bằng cồn 70 độ trước khi cho vào bao gói, buộc chặt, tập kết đúng nơi quy định, khuyến khích để rác thải trong các thùng đựng rác có nắp đậy, tránh côn trùng, chuột xâm nhập. Toàn bộ rác thải sinh hoạt này được đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường của địa phương (Công ty dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị, Hợp tác xã hoặc tổ dịch vụ vệ sinh môi trường, ..) thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định đối với rác thải sinh hoạt thông thường, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Ưu tiên xử lý bằng biện pháp đốt tại các lò đốt rác thải sinh hoạt đã được đầu tư ở địa phương. 
3. Kinh phí cho việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải
Kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm, rác thải sinh hoạt thông thường được sử dụng từ nguồn sự nghiệp môi trường, nguồn kinh phí phục vụ phòng chống dịch COVID-19 đã được cấp hoặc các nguồn hợp pháp khác.
4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải lây nhiễm và rác thải sinh hoạt thông thường tại các hộ gia đình có F0 quản lý, điều trị tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương; xem xét hỗ trợ thùng, túi nilon đựng chất thải lây nhiễm, rác thải sinh hoạt thông thường cho các hộ gia đình có F0 quản lý, điều trị tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương phù hợp với khả năng cân đối kinh phí và nhu cầu thực tiễn của địa phương.
- Chỉ đạo thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm, rác thải sinh hoạt thông thường phát sinh do F0 quản lý, điều trị tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế trên tinh thần chủ động, thích ứng linh hoạt; uu tiên xử lý chất thải bằng biện pháp đốt tại các lò đốt chất thải đã được đầu tư địa bàn.
- Cân đối bố trí đủ nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh do F0 quản lý, điều trị tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương. Trường hợp UBND các huyện, thành phố bố trí hết nguồn trong dự toán, không cân đối được từ nguồn đã phân cấp cho địa phương thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ từ ngân sách tỉnh (đề nghị gửi qua Sở Tài chính để tổng hợp nhu cầu). 
- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo đúng tần suất, thời gian quy định đối với các hộ gia đình, nơi lưu trú hoặc tương đương có người bệnh COVID-19 điều trị.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý chất thải trong phòng chống dịch trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. 
5. Đề nghị Sở Y tế
Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình có người bệnh COVID-19 cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại chất thải tại gia đình.
 (Văn bản này thay thế Văn bản số 383/STNMT-QLMT ngày 16/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý chất thải phát sinh do người bệnh Covid-19 (F0) điều trị tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương).

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2021 << 8/2022 >> 2023
Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv