19:16 ICT Thứ bảy, 22/01/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 47


2 Hôm nay : 13704

thoi trang nu Tháng hiện tại : 426485

1 Tổng lượt truy cập : 24596681

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Thứ sáu - 02/08/2013 14:51
Ông Nguyễn Văn Lộc – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Lộc – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 31/7/2013, Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, lãnh đạo phòng TN&MT các huyện, thành, thị trong tỉnh. Ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.
Sáu tháng đầu năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi Ngành quản lý.
Công tác đo đạc lập bản đồ:
Sáu tháng đầu năm 2013, Sở kiểm tra nghiệm thu xong phần ngoại nghiệp 5/5 xã triển khai trong năm 2012 và kiểm tra nghiệm thu phần lưới khống chế đo vẽ 1 xã giao năm 2013 thuộc dự án đo đạc lập bản lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000 và lập hồ sơ địa chính huyện Tam Đảo được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt; triển khai TKKT-DT xây dựng bộ bản đồ không gian 3 chiều thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; hoàn thành dự án chuyển đổi dữ liệu bản đồ địa hình 1/2.000, hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán dự án theo quy định; kiểm tra nghiệm thu các công trình đo đạc theo chức năng, nhiệm vụ để phục vụ giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất v.v...
Công tác Quản lý đất đai:
Công tác quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 28/3/2013. Tính đến thời điểm 31/5/2013, có 9/9 đơn vị hành chính cấp huyện cũng như 137/137 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với quy hoạch của 137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, mặc dù chưa có phân khai chính thức các chỉ tiêu QHSD đất cấp huyện; tuy nhiên để khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ QHKHSD đất, UBND cấp huyện đã chủ động tạm phân khai chỉ tiêu QHSD đất cấp huyện cho cấp xã để cấp xã làm căn cứ triển khai. Sau khi QHKHSD đất cấp huyện được phê duyệt sẽ tiến hành phân khai chính thức, trường hợp các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có điều chỉnh sẽ được cập nhật và chỉnh sửa trong tài liệu QHKHSD đất cấp xã.
Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt thu hồi và giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất được 58 hồ sơ với tổng diện tích là 212,78 ha; ký hợp đồng thuê đất 92 cho tổ chức, doanh nghiệp; thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 23 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng tiện tích là 269.294 m2;
Tính đến hết tháng 5/2013, Sở đã cấp 371 Giấy chứng nhận cho các tổ chức với diện tích 233,48 ha; thu hồi với 10 Giấy chứng nhận của các tổ chức kinh tế đầu tư hạ tầng do chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Tính đến hết tháng 5/2013, toàn tỉnh đã cấp được tổng số 6.040 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 286,59 ha.
Sở đã tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra, thẩm định kết quả thống kê đất đai của 9/9 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện hướng dẫn, kiểm tra kết quả và chỉnh sửa kết quả cho 137/137 đơn vị cấp xã; xây dựng báo cáo, lập bảng biểu kết quả công tác thống kê đất đai năm 2012 của cấp tỉnh, hoàn thành gửi Bộ TN&MT, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian thực hiện.
Năm 2013, theo chỉ đạo của Quốc hội, các tỉnh cơ bản phải hoàn thành mục tiêu cấp Giấy chứng nhận với tiêu chí đạt trên 85% về diện tích cho 5 nhóm loại đất chính. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 123/BC-STNMT ngày 31/5/2013 đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
Công tác quản lý bảo vệ môi trường:
Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh đã thẩm định tờ khai và ra thông báo số phí phải nộp của các đối tượng phải nộp phí nước thải công nghiệp quý 4 năm 2012 và quý 1 năm 2013; tham mưu Sở ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông môi trường năm 2013; hoàn thiện hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nhiệm vụ Nghiên cứu lập dự án thí điểm cải tạo môi trường cảnh quan sinh thái sông Phan đoạn chảy qua địa phận xã Tề Lỗ - xã Đồng Văn thuộc huyện Yên Lạc; đang triển khai thực hiện 04 dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư tập trung; thực hiện Nhiệm vụ điều tra, thống kê, phân loại nguồn thải rắn và lỏng ở các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa tỉnh Vĩnh Phúc; xây dựng đề cương điều tra tình hình thực hiện tiêu chí môi trường tại 112 xã nông thôn mới (đang đợi phê duyệt).
Chi cục BVMT tỉnh cũng phối hợp với Trung tâm Tài nguyên và Bảo vệ môi trường triển khai Đề án bảo vệ môi trường Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020 hướng tới mục tiêu “Thành phố xanh”, hiện đang chỉnh sửa, bổ sung theo các đóng góp của các đơn vị (trong tháng 6/2013 sẽ tổ chức hội thảo lần cuối); đẩy mạnh công tác kiểm tra thực hiện tiêu chí 17 về môi trường của 20 xã điểm.
Công tác quản lý địa chất, khoáng sản:
Sở đã triển khai công tác khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản (đang thu thập số liệu, phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đề cương); thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản cho 07 dự án; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị làm thủ tục hồ sơ đóng cửa mỏ; cung cấp hồ sơ, văn bản và phối hợp làm việc cùng Đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác xử lý ngăn chặn tình trạng trong khai thác đá, cát sỏi, đất san lấp trái phép trên địa bàn Tam Dương, Vĩnh Yên, Phúc Yên... đến nay cơ bản đã được ngăn chặn.
Công tác quản lý tài nguyên nước và KTTV:
Về công tác cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, Sở đã trình UBND tỉnh  ban hành cấp Giấy phép khai thác cho 03 đơn vị; Sở đã cấp 02 Giấy phép xả nước thải cho 02 đơn vị. Phòng Tài nguyên nước và KTTV đã tham mưu cho Lãnh đạo sở ban hành công văn đôn đốc hồ sơ xin cấp phép, gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với 25 tổ chức và cá nhân; đang triển khai việc lập danh bạ các tổ chức và cá nhân có hoạt động về tài nguyên nước, xả nước thải trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai dự án: Quy hoạch phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 07 huyện, thành phố (Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và TP. Vĩnh Yên) giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 theo tiến độ để ra; triển khai xây dựng đề cương chi tiết Đề án xây dựng mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc; tiếp tục triển khai tích cực kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Kết quả hoạt động quỹ BVMT:
Trong 6 tháng đầu năm 2013, Quỹ Bảo vệ môi trường thực hiện hoàn thiện quyết toán năm 2012 với Sở Tài nguyên và Môi trường; nhận vốn điều lệ và vốn hoạt động bổ sung năm 2013 là 8 tỷ. Quỹ đã tiếp nhận ký quỹ của 09 doanh nghiệp với số tiền là hơn 800 triệu đồng và tài trợ cho một số hoạt động, chương trình truyền thông môi trường tại các địa phương như xã Hợp Thịnh - huyện Tam Dương, thị trấn Hương Canh – Bình Xuyên, Tây Thiên – Tam Đảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh...
Ngoài thực hiện các nhiệm vụ trên, Sở Tài nguyên và Môi trường còn làm tốt các nhiệm vụ truyền thông môi trường, phòng chống tham nhũng, lãnh phí và các nhiệm vụ khác liên quan như công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và phòng chống biến đổi khí hậu đã được triển khai sâu, rộng đến tận các xã, phường, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, lũ lụt. Việc cải cách thủ tục hành chính đạt được nhiều tiến bộ, từng bước tạo niềm tin, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đến làm việc. Việc tổ chức lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đối với cán bộ thuộc Sở và khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai năm 2003 được thực hiện nghiêm túc. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 17 cuộc thanh tra (10 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 81 tổ chức theo kế hoạch được phê duyệt đối với  108 tổ chức, cá nhân; 07 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với 27 tổ chức cá nhân). Qua kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 10 đơn vị có hành vi vi phạm trong số 81 tổ chức được thanh tra theo kế hoạch; 17 đơn vị vi phạm trong số 27 tổ chức cá nhân bị thanh tra đột xuất;  So với cùng kỳ năm 2012, số lượng đơn thư nhận trong kỳ giảm 63,88%. Sở đã tiếp nhận, xử lý 100% đơn thư của công dân gửi đến, đối với những đơn thư không thuộc thẩm quyền, Sở đã hướng dẫn, thực hiện chuyển đơn theo quy định... Duy trì thường xuyên chuyên mục “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” được phát trên đài PTTH Vĩnh Phúc mỗi tháng 04 lần; 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã quyên góp được 612.9 triệu đồng, đạt 38% so với kế hoạch đề ra, và bằng 86.8% so với cùng kỳ năm 2012; đã ủng hộ, giúp đỡ và chăm sóc cho nạn nhân da cam với tổng số trị giá 688.8 triệu đồng…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp những khó khăn, hạn chế như: Khó khăn của nền kinh tế nói chung và sự cắt giảm kinh phí trong dự toán được giao trong năm 2013 ít nhiều tạo ra khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Sở; Ý thức chấp hành pháp luật về Tài nguyên và Môi trường của nhiều tổ chức, cá nhân thấp, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường; vi phạm, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên môi trường vẫn diễn biến phức sẽ tiếp tục là những thách thức lớn, lâu dài đối với ngành…
Sáu tháng cuối năm 2013, Sở TN&MT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc chỉ đạo CCVC và người lao động hợp đồng thuộc các đơn vị thuộc Sở nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao theo kế hoạch năm 2013.
Tại Hội nghị, thừa lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở TN&MT đã tiến hành trao tặng khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và các cá nhân ngành Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc có thành tích trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm: Tập thể Phòng Pháp chế; tập thể phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lạc ông Kiều Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở; ông Trần Văn Phong – Trưởng phòng Pháp chế; bà Nguyễn Thị Thanh Nga – chuyên viên phòng Pháp chế; bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chánh Thanh tra.

Lãnh đạo Sở trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể ngành Tài nguyên và Môi trường có thành tích trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).


Lãnh đạo Sở trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân thuộc Sở có thành tích trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 

 

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: hội nghị

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv