08:14 ICT Thứ năm, 29/09/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


2 Hôm nay : 4939

thoi trang nu Tháng hiện tại : 612374

1 Tổng lượt truy cập : 28555129

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2021

Thứ năm - 23/09/2021 08:10
Thực hiện Văn bản số 3001/SKHĐT-TTNC ngày 15/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau:
I. TÌNH HÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Đánh giá tác động của dịch Covid - 19

Do diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh,  tác động nhiều đến các hoạt động thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác quản lý môi trường, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác kiểm tra, giám sát...

Nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, đó là hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn nhưng cũng phải đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp công tác phòng, chống dịch bệnh. Mặt khác, năm 2021 là năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết ĐHĐB tỉnh, khối lượng công việc rất lớn, trong khi lực lượng công chức hiện tại còn rất hạn chế. Do đó đã tác động không nhỏ đến tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

2. Kết quả triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp

2.1. Công tác chỉ đạo

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 4324/CTHĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Kế hoạch số 7516/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 28/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngay từ đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bám sát vào chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc giải quyết TTHC đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập và hoạt động.

2.2. Công tác cải cách hành chính

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin đất đai, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sở đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh, tổ chức thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, công khai, công bố TTHC theo đúng quy định;  rà soát, kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

 Tham mưu trình UBND tỉnh công bố mới 09 thủ tục môi trường, sửa đổi bổ sung 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Khí tượng Thủy văn; sửa đổi bổ sung 09 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và 09 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; đã xây dựng xong các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của ba cấp tỉnh, huyện, xã thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo đó là 87 quy trình nội bộ cấp tỉnh và 43 quy trình nội bộ cấp huyện, xã.

- Đã trình công bố 05 thủ tục hành chính lên cấp độ 4, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết đối với thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

- Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định cắt giảm thời gian giải quyết đối với các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên môi trường có thời hạn giải quyết từ trên 10 ngày trở lên, cụ thể: Thủ tục cấp tỉnh có 87 thủ tục (không bao gồm 01 thủ tục giải quyết tại Sở), Sở đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đối với 63 thủ tục tương đương với 72%; thời gian cắt giảm các thủ tục từ 11- 52 %, trong đó: Lĩnh vực đất đai có 20/34 thủ tục; lĩnh vực bảo vệ môi trường có 11/18 thủ tục; lĩnh vực khoáng sản 16/18 thủ tục; lĩnh vực tài nguyên nước có 12/14 thủ tục; lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu có 02/03 thủ tục, cấp huyện đã cắt giảm 02 thủ tục trong lĩnh vực đất đai.

2.3. Xây dựng cơ chế, chính sách

 Ngay từ đầu năm 2021, cùng với mục tiêu để tạo môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Sở, ngành đơn vị liên quan trong việc cập nhật các quy định mới của pháp luật nói chung, của pháp luật đất đai nói riêng; công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các bộ thủ tục hành chính về đất đai để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất trong lựa chọn vị trí mặt bằng cũng như hoàn thiện hồ sơ về đất đai cho các dự án sản xuất, kinh doanh trên cơ sở phù hợp quy hoạch. Tập trung giải quyết một số vướng mắc về đất đai như: Xây dựng cơ chế thưởng GPMB nhanh theo chỉ đạo của Tỉnh; Phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong BTGPMB, Đất dịch vụ…Khu công nghiệp Chấn Hưng; thẩm định các dự án BTGPMB.

Tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành như: Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về  ban hành quy định thực hiện một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Xây dựng xong dự thảo và đang tiếp tục xin ý kiến tham gia của các cơ quan, cấp, ngành liên quan về sửa đổi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND, số 35/2014/QĐ-UBND, số 28/2016/QĐ-UBND liên quan công tác về BTGPMB; dự thảo hướng dẫn thực hiện Nghị định 148/2021/NĐ-CP; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2021 tổ chức phát động tháng hành động vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/4/2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Dự thảo Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo (đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức hội thảo góp ý); Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông môi trường năm 2021. Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác năm 2021, theo đó bổ sung nội dung đề xuất giao Sở TN&MT và Sở Tài chính tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết, Quyết định quy định về các hoạt động bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Chủ động ban hành các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương thực hiện việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế để các đơn vị biết, căn cứ thực hiện.

Xây dựng phương án của Sở về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19 trong tình hình mới.

2.4. Kết quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Bám sát Chương trình hành động số 02/Ctr-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh) đã phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 để làm căn cứ triển khai thực hiện các công trình, dự án theo quy định. Đến nay UBND thành phố Vĩnh Yên đã hoàn thiện xong phương án QHSD đất giai đoạn 2021-2030 trình Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Đối với 8 huyện, thành phố còn lại hiện Sở TN&MT đang tiếp tục đôn đốc khẩn trương hoàn thiện để trình thẩm định theo quy định pháp luật.

Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho 9/9 huyện, thành phố. Tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho thuê đất để thực hiện 16 công trình, dự án với tổng diện tích 223,29ha, trong đó đất ở là 32,01ha, đất chuyên dùng là 191,21ha, đất tôn giáo, tín ngưỡng là 0,07ha.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 về chấp thuận cho phép CMĐ sử dụng đất để thực hiện 02 dự án với tổng diện tích đất đất trồng lúa 8,26ha; Nghị Quyết số 01/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 chấp thuận thu hồi 02 dự án với diện tích 63,52ha. Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho phép CMĐ sử dụng đất 03 công trình, dự án với diện tích đất trồng lúa 107,35ha theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai 2013 để làm căn cứ thực hiện việc thu hồi, giao đất và CMĐ sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình UBND tỉnh thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho thuê đất để thực hiện 36 dự án với tổng diện tích 269,88 ha, cụ thể:

- Đất ở nông thôn: 07 dự án với diện tích 4,64ha;

- Đất nhà ở đô thị: 05 dự án với diện tích 4,73ha;

- Dự án đô thị, nhà ở thương mại: 06 dự án với diện tích 49,27ha;

- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: 01 dự án với diện tích 0,34ha;

- Đất quốc phòng, an ninh: 02 dự án với diện tích 4,90ha;

- Đất khu, cụm công nghiệp: 04 dự án với diện tích 22,95ha;

- Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ: 05 dự án với diện tích 5,40ha;

- Đất thuỷ lợi: 02 dự án với diện tích 60,46ha;

- Đất cơ sở văn hóa: 02 dự án với diện tích 0,16ha;

- Đất cơ sở thể dục - thể thao: 01 dự án với diện tích 116,96ha;

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng: 01 với diện tích 0,07ha.

2.5. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm:

Đã cấp là 18.712 GCN (tăng 3.877 GCN so với cùng kỳ năm 2020, đạt khoảng 74% so với kế hoạch năm 2021), trong đó cấp cho hộ gia đình, cá nhân là 18.245 giấy CN, cấp cho các tổ chức và dự án về nhà ở là 467 giấy CN; Đăng ký biến động đính chính không ra Giấy chứng nhận là 6.146 hồ sơ.

Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm cho 19.622 trường hợp cá nhân, tổ chức đến giao dịch bảo đảm (Tăng 6.513 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó: Đăng ký thế chấp, xóa thế chấp cho 18.854 trường hợp hộ gia đình cá nhân và đăng ký thế chấp, xóa chấp cho 102 đất tổ chức, doanh nghiệp.

* Về số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết: Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tiếp nhận hồ sơ: 2.162 hồ sơ (trong đó: 1.985 hồ sơ tiếp nhận mới, 177 hồ sơ chuyển từ năm 2020 sang).

- Giải quyết hồ sơ đến hạn: 2028 hồ sơ, trong đó: Trước hạn: 1.261 hồ sơ; Đúng hạn: 294 hồ sơ; Chậm hạn: 94 hồ sơ (trong đó 82 hồ sơ đã có kết quả; 3 hồ sơ chưa có kết quả; 01 hồ sơ trả lại; 8 hồ sơ xin rút);

+ Hồ sơ bị trả lại: 229 hồ sơ;

+ Hố sơ xin rút: 150 hồ sơ (Tổ chức, cá nhân chủ động xin rút hồ sơ đã nộp).

- Hồ sơ chưa đến hạn giải quyết: 134 hồ sơ.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

            1. Thuận lợi, khó khăn

          1.1. Thuận lợi

- Ban Giám đốc sở đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính, các phòng đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và của Tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tốt nhất để các doanh nghiệp tiếp cận lĩnh vực đất đai, môi trường một cách minh bạch công khai.

- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cập nhật, điều chỉnh bổ sung kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp tư nhân triển khai đảm bảo đúng quy định.

- Công tác chỉ đạo rà soát cơ chế, chính sách pháp luật để tham mưu xây dựng, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ các quy định, cơ chế, chính sách của tỉnh về lĩnh vức tài nguyên và môi trường được thực hiện có hiệu quả đầy đủ và kịp thời, cụ thể hóa các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó chú trọng đến các quy định về bồi thường GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, môi trường. Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để bảo đảm quyền sử dụng đất thực sự là tài sản được chuyển nhượng, giao dịch, thế chấp cho các doanh nghiệp được thuê đất, giao đất lâu dài với quy mô phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.  

- Một số nhiệm vụ trọng tâm có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội, giữ ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra như công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu; công tác đo đạc lập bản đồ địa chính; cơ bản xử lý được tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không phép, nhất là tình trạng khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh. Công tác thẩm định và cho vay vốn từ Quỹ bảo vệ môi trường… được quan tâm chỉ đạo và thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả.

1.2. Khó khăn, vướng mắc

- Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính ở một số đơn vị, phòng quản lý nhà nước chưa thật sự quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC còn hình thức, chưa đảm bảo các nội dung theo yêu cầu; việc giải quyết hồ sơ, TTHC tại một số phòng quản lý nhà nước, đơn vị vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hẹn; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến ở mức độ 3, 4 trong Sở còn thấp; Công tác CCHC của Sở chưa được đầu tư nhiều do còn hạn chế về nguồn kinh phí.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất còn gặp nhiều khó khăn; công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tiến độ thực hiện chậm, hiệu quả chưa cao. Tài liệu quản lý đất đai phục vụ lập hồ sơ địa chính không đồng bộ, thường xuyên biến động.

- Công tác quy hoạch về hạ tầng bảo vệ môi trường chưa thực sự được quan tâm, đầu tư đúng mức và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Những hạ tầng thiết yếu về bảo vệ môi trường như nhà máy xử lý rác thải tập trung hoặc trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị chưa được đầu tư xây dựng. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều vùng nông thôn, làng nghề, khu công nghiệp còn xảy ra ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau song chưa được cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm giải quyết kịp thời, có hiệu quả. Việc xử lý chất thải nói chung rác thải nói riêng chủ yếu vẫn là chôn lấp, đốt thủ công, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường mà chưa có giải pháp đồng bộ có tình khả thi cao để xử lý.

- Sự phối giữa các sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao về lĩnh vực tài nguyên và môi trường có nơi, có lúc, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

2. Giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc

- Tiếp tục tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy; thường xuyên cập nhật, rà soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch đã đề ra với mục đích rút ngắn thời gian giải quyết, lồng ghép một số thủ tục hành chính có tính tương đồng để hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.

- Tích cực thực hiện việc triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tại 09 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý; triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

 - Rà soát các văn bản, cơ chế, chính sách về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước đã ban hành, phát hiện những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn và còn thiếu, kịp thời đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên đề xuất cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa quy trình thủ tục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, minh bạch; giải quyết kịp thời những thắc mắc của nhà đầu tư trong quá trình hoạt động.

III. KIÊN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị UBND tỉnh

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.

- Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc thực hiện quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

          - Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất trang thiết bị đồng bộ và chỉ đạo các cơ quan phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thông suốt, đúng thời gian quy định đồng thời tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho ngành tài nguyên và môi trường nhất là trong quá trình thực hiện các dự án về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, dự án về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, thanh tra, mua sắm trang thiết bị chuyên ngành.

          2. Các Sở ban ngành

- Sở Nội vụ thường xuyên phối hợp kiểm tra, rà soát quy trình thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt, công bố để cập nhật thống nhất, đồng bộ trên Phần mềm một cửa điện tử theo đúng quy định.

          - Các Sở ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp theo thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản.

- Tăng cường trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo nguyên tắc thống nhất đầu mối, có sự phối hợp trong công tác quy hoạch khoáng sản, xây dựng các quy trình vận hành triển khai các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2021 << 9/2022 >> 2023
Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv