15:43 ICT Chủ nhật, 02/10/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 0


2 Hôm nay : 13312

thoi trang nu Tháng hiện tại : 42423

1 Tổng lượt truy cập : 28623612

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021

Thứ hai - 07/06/2021 14:45
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 3969/UBND-TH3 ngày 25/5/2021 về việc báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) báo cáo tình hình cụ thể như sau:
I. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
1. Kết quả nổi bật trong công tác quản lý, điều hành.
Công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành luôn được Ban Giám đốc Sở đặc biệt quan tâm ngay từ những ngày đầu năm với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo Sở, sự cố gắng, tích cực và quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề án tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường, để tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
1.1. Về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh.
Việc triển khi thực hiện và quán triệt nội dung Chỉ thị, nghị quyết và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước được Ban Giám đốc Sở đặc biệt chú trọng, tiến hành thường xuyên, kịp thời, thông qua hình thức: Tập trung toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động học tập tại Hội trường; in sao gửi đến các chi bộ, phòng, đơn vị để quán triệt phổ biến đến cán bộ đảng viên nghiên cứu học tập. Ngoài ra tại các hội nghị giao ban hàng tháng lãnh đạo Sở cũng đã phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến cán bộ dự hội nghị. Qua đó 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở TN&MT đều được học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của đảng và nhà nước, kịp thời nắm bắt được đường lối, chủ chương, chính sách, chỉ đạo mới nhất để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nhìn chung công tác triển khai thực hiện chính sách pháp luật, Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và của Tỉnh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả.
          1.2. Về công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Ngay từ đầu năm 2021, cùng với mục tiêu để tạo môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cập nhật các quy định mới của pháp luật nói chung, của pháp luật đất đai nói riêng; công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các bộ thủ tục hành chính về đất đai để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất trong lựa chọn vị trí mặt bằng cũng như hoàn thiện hồ sơ về đất đai cho các dự án sản xuất, kinh doanh trên cơ sở phù hợp quy hoạch.
Đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành như: Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về  ban hành quy định thực hiện một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 chấp thuận cho phép CMĐ sử dụng đất để thực hiện 02 dự án với tổng diện tích đất đất trồng lúa 8,26ha làm căn cứ để triển khai thực hiện việc thu hồi, giao đất và CMĐ sử dụng đất; Xây dựng xong dự thảo và đang tiếp tục xin ý kiến tham gia của các cơ quan, cấp, ngành liên quan về sửa đổi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND, số 35/2014/QĐ-UBND, số 28/2016/QĐ-UBND liên quan công tác về BTGPMB; dự thảo hướng dẫn thực hiện Nghị định 148/2021/NĐ-CP; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2021 tổ chức phát động tháng hành động vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/4/2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Dự thảo Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo (đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức hội thảo góp ý); Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông môi trường năm 2021. Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác năm 2021, theo đó bổ sung nội dung đề xuất giao Sở TN&MT và Sở Tài chính tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết, Quyết định quy định về các hoạt động bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
1.3. Về chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19
Đặc biệt, tháng 5/2021 do diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn ra rất phức tạp, phải xử lý những vấn đề quan trọng, cấp bách, nhất là việc ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 và thực hiện “mục tiêu kép” Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời tổ chức chỉ đạo, điều hành và tham mưu cho UBND tỉnh đạt được những kết quả bước đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, cụ thể là:
 Đã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở và các đơn vị trực thuộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, giãn cách xã hội; phân công trực công vụ đối với lãnh đạo và các trưởng phòng tại trụ Sở cơ quan và các đơn vị trực thuộc để đảm bảo công việc được thông suốt; Đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Sở, Xây dựng và ban hành phương án phòng chống dịch theo từng kịch bản, cấp độ theo kịch bản, kế hoạch của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh. Kết quả, đến nay toàn bộ Sở không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, trong khi vẫn đảm bảo toàn bộ công việc được xử lý thông suốt, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan;
Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời về vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các cơ sở y tế, cách ly, điều trị phục vụ chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Văn bản  số 1216/STNMT-QLMT ngày 05/5/2021 về việc thực hiện công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh)
Ban hành các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương thực hiện việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế để các đơn vị biết, căn cứ thực hiện (Văn bản số 1192/STNMT-QLMT ngày 02/5/2021 về việc thu gom xử lý chất thải trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 1244/STNMT-QLMT ngày 07/5/2021 về việc thu gom xử lý rác thải tại cơ sở cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trường chuyên Vĩnh Phúc,..).
Về nhiệm vụ tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung cấp tỉnh, huyện, Bệnh viện dã chiến tỉnh và các địa điểm phong tỏa phòng chống dịch Covid-19: Đến nay đã bố trí 120 thùng đựng rác tại các cơ sở cách ly do tỉnh quản lý; tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý 100 tấn rác thải phát sinh từ 04 cơ sở cách ly. Bên cạnh đó, đã thường xuyên, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn trực tiếp kịp thời hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, cơ cở cách ly tập trung, các địa điểm phong tỏa phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở cách ly y tế tự nguyện,..; đồng thời hướng dẫn các địa phương các biện pháp thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường kịp thời. Đến nay các cơ sở nêu trên và các địa phương đã chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý chất thải phục vụ chống dịch theo đúng chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở TN&MT.
Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp có các thủ tục hành chính giải quyết tại Sở, tăng cường giải quyết công việc bằng hình thức trực tuyến, giải quyết một số thủ tục hành chính theo cấp 4 để giảm thiểu việc đi lại, tránh tiếp xúc trực tiếp và tập trung đông người theo chỉ đạo của tỉnh. Bên cạnh đó, đã kịp thời chỉ đạo hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền, hoặc tham mưu UBND chỉ đạo tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, nhất là các hoạt động liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải của các chủ nguồn thải là các các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 để đảm bảo vừa chống dịch vừa hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.
1.4. Về chỉ đạo, điều hành công tác triển khai phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Trong tháng 5/2021 thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời trên cơ sở bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và vận dung linh hoạt tình hình thực tế của ngành, Sở đã triển khai thực hiện hiệu quả và đúng các quy định về bầu cử. Cụ thể là:
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc về bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo, phổ biến tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh đã xây dựng. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cụ thể, như: Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; Nguyên tắc bầu cử; tiêu chuẩn ĐBQH; tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; số lượng, cơ cấu đại biểu. Việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
          Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 21/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc. Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường giao Thanh tra Sở xây dựng và ban hành Phương án số 01/PA-TTr ngày 02/02/2021 của Thanh tra Sở V/v giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và Môi trường trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử; Phương án số 1400/PA-STNMT ngày 21/5/2021 thay thế Phương án số 01/PA-TTr. Để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian diễn ra Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo ban hành nhiều văn bản, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 với mục đích nhằm bảo đảm thực hiện phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh COVID-19, phục vụ an toàn cho công tác bầu cử; chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch bệnh trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử.
1.5. Về kết quả điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021
1.5.1. Trong công tác quản lý đất đai
Bám sát việc thực hiện Chương trình hành động số 02/Ctr-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh, đến nay công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện đảm bảo các căn cứ, điều kiện thu hồi, giao, chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng, cân đối nhu cầu đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời quản lý chặt chẽ, khoa học đất đai cho phát triển bền vững, được triển khai đảm bảo yêu cầu, tiến độ và kế hoạch đề ra. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt được một số kết quả nổi bật như:
Về QHSD đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện: Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh) đã phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 để làm căn cứ triển khai thực hiện các công trình, dự án theo quy định. Đến nay UBND thành phố Vĩnh Yên đã hoàn thiện xong phương án QHSD đất giai đoạn 2021-2030 trình Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và đang lấy ý kiến của các thành viên HĐTĐ theo đúng quy định pháp luật. Đối với 8 huyện, thành phố còn lại hiện Sở TN&MT đang tiếp tục đôn đốc khẩn trương hoàn thiện để trình thẩm định theo quy định pháp luật, phấn đấu xong trước tháng 7/2021 theo kế hoạch đề ra.
         Trình UBND tỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho 9/9 huyện, thành phố. Trên cơ sở đó UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho các huyện, thành phố để làm cơ sở để thực hiện việc thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế có nhu cầu đầu tư hoạt động vào địa bàn tỉnh.
Tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho thuê đất để thực hiện 16 công trình, dự án với tổng diện tích 223,29ha, trong đó đất ở là 32,01ha, đất chuyên dùng là 191,21ha, đất tôn giáo, tín ngưỡng là 0,07ha.
Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép CMĐ sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng làm cơ sở để thực hiện việc thu hồi, giao đất và CMĐ sử dụng đất theo quy định, cụ thể kết quả từ đầu năm đến nay: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 về chấp thuận cho phép CMĐ sử dụng đất để thực hiện 02 dự án với tổng diện tích đất đất trồng lúa 8,26ha làm căn cứ để triển khai thực hiện việc thu hồi, giao đất và CMĐ sử dụng đất; Trên cơ sở các Tờ trình và Báo cáo giải trình của UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho phép CMĐ sử dụng đất 03 công trình, dự án với diện tích đất trồng lúa 107,35ha  theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai 2013 để làm căn cứ thực hiện việc thu hồi, giao đất và CMĐ sử dụng đất. Đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh  ban hành Nghị Quyết số 01/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 chấp thuận thu hồi 02 dự án với diện tích 63,52ha làm căn cứ để triển khai thực hiện việc thu hồi, giao đất và CMĐ sử dụng đất.
1.5.2. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm
Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  đã cấp là 18.712 GCN (tăng 3.877 GCN so với cùng kỳ năm 2020, đạt khoảng 74% so với kế hoạch năm 2021), trong đó cấp cho hộ gia đình, cá nhân là 18.245 giấy CN, cấp cho các tổ chức và dự án về nhà ở là 467 giấy CN; Đăng ký biến động đính chính không ra Giấy chứng nhận là 6.146 hồ sơ.
Đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm cho 19.622 trường hợp cá nhân, tổ chức đến giao dịch bảo đảm (Tăng 6.513 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó: Đăng ký thế chấp, xóa thế chấp cho 18.854 trường hợp hộ gia đình cá nhân và đăng ký thế chấp, xóa chấp cho 102 đất tổ chức, doanh nghiệp.
1.5.3. Công tác đo đạc bản đồ:
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT đã tiếp tục triển khai và nghiệm thu các công trình đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác thanh tra, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất … Trong đó kết quả nổi bật là:
Đã hoàn thành quyết toán dự án đối với dự án về công tác đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô; Đối với dự án đo đạc mới, đo chỉnh lý, đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng CSDL địa chính thành phố Phúc Yên (gồm 10 phường, xã): đo vẽ ngoại nghiệp ước đạt khoảng 70% khối lượng công việc, tiếp tục phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra (2020-2022); UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với dự án đo đạc lại, đo chỉnh lý, đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng CSDL địa chính thành phố Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên.
Công tác đo vẽ thành lập mảnh trích đo địa chính và xác định, cắm mốc ranh giới thu hồi đất Công ty TNHH Kim Long tại các xã, phường: Định Trung, Liên Bảo và Khai Quang để giao cho UBND thành phố Vĩnh Yên quản lý; Đo đạc kiểm tra, xử lý các vi phạm sử dụng đất tại khu vực Núi Đúng, Núi Đinh trên địa bàn huyện Tam Dương, Bình Xuyên và TP Vĩnh Yên: Đã đo đạc xong toàn bộ khu đất của Công ty TNHH Kim Long quản lý sử dụng và khu vực Núi Đúng, Núi Đinh. Trong tháng 6/2021 thực hiện xong công tác xác định vị trí cắm mốc giới bằng cọc bê tông.
1.5.4. Công tác xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2021 là: Đã xây dựng xong cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng, cụ thể là đã có Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về  ban hành quy định thực hiện một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Xây dựng xong dự thảo và đang tiếp tục xin ý kiến tham gia của các cơ quan, cấp, ngành liên quan về sửa đổi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND, số 35/2014/QĐ-UBND, số 28/2016/QĐ-UBND liên quan công tác về BTGPMB; dự thảo hướng dẫn thực hiện Nghị định 148/2021/NĐ-CP.
Trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục đề xuất giải quyết các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Các chế độ chính sách, cơ chế hỗ trợ về bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn tỉnh; thẩm định giá thuê đất; giá đất… Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tổng hợp, đôn đốc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ, đến nay cơ bản hoàn thành (đã giải quyết được 1,13ha đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 98,75% diện tích cần phải giải quyết). Xây dựng xong báo cáo về tổng kết công tác dồn thửa đổi ruộng thực hiện Chỉ thị 11/2018 báo cáo UBND tỉnh, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt là việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong dồn thửa đổi ruộng tại xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên.
Tiếp tục thực hiện  các nhiệm vụ theo bảng giá đất đã được phê duyệt đưa vào xác định giá đất trong công tác hợp đồng thuê đất cho các tổ chức cá nhân, các dự án trên địa bàn; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định, đồng thời tiếp tục tiếp thu những bất cập liên quan đến bảng giá đất mới đề kịp thời tham mưu bổ sung, sửa đổi Quyết định 62/2019/QĐ-UBND về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc.
Thẩm định 9 phương án bồi thường hỗ trợ thực hiện thu hồi đất, tổng diện tích là 2,965 ha với tổng số tiền là 1.165.330.000 đồng.
Tiếp tục thực hiện việc định giá đất cụ thể để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, định giá thuê đất và thu tiền sử dụng đất cho 20 dự án (trong đó có cả các dự án chuyển tiếp từ những năm trước). Thực hiện ký hợp đồng thuê đất được cho 12 dự án, với tổng diện tích là 65,62 ha.
1.5.5. Công tác bảo vệ môi trường
Tiếp tục được quan tâm lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời đáp ứng được những yêu cầu giải quyết khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường.
Chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2021 tổ chức phát động tháng hành động vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/4/2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Dự thảo Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo (đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức hội thảo góp ý). Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông môi trường năm 2021.
Tiến hành triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính lên mức độ 4 đối với 05/10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường. Từ đầu năm đến nay tiếp nhận và tổ chức thẩm định tổng số 37 hồ sơ thủ tục hành chính về môi trường.
Ngoài ra, từ đầu năm đến nay Sở đã Tổng hợp, xây dựng bộ chỉ số xếp hạng môi trường cấp tỉnh (PEPI) năm 2020 trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, xếp hạng. Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020; Về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020; Về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020; Về kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo môi trường đất,... Công bố kết quả báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
Đã kiểm tra đánh giá nông thôn mới nâng cao đối với xã Liên Châu, huyện Yên Lạc và xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường. Qua đó, Đoàn thẩm định của tỉnh đã thẩm định xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Liên Châu, huyện Yên Lạc. Ngoài ra, Sở đã hướng dẫn các huyện rà soát, đánh giá lại tiêu chí môi trường đối với huyện nông thôn mới theo quy định (hiện nay trung ương chưa ban hành bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025).
Đặc biệt, trong tháng 5/2021, do diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn ra rất phức tạp, đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời về vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các cơ sở y tế, cách ly, điều trị phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban hành nhiều Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương thực hiện việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế để các đơn vị biết, căn cứ thực hiện (Văn bản số 1192/STNMT-QLMT ngày 02/5/2021 về việc thu gom xử lý chất thải trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 1244/STNMT-QLMT ngày 07/5/2021 về việc thu gom xử lý rác thải tại cơ sở cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trường chuyên Vĩnh Phúc, Văn bản số 1252/STNMT-QLMT ngày 8/5/2021 về đề nghị Sở Y tế chỉ đạo thu gom chất thải y tế tại Bệnh viện dã chiến tỉnh, ..).
Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra thực tế, hướng dẫn phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các khu cách ly trên địa bàn thuộc thẩm quyền của cấp huyện thành lập để địa phương có phương án thực hiện quản lý rác thải trên địa bàn đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch covid 19. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch của các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải,.. đã kiểm tra hướng dẫn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải tại cơ sở cách ly như Trường Chuyên Vĩnh phúc cũ và Bệnh viện dã chiến tỉnh.
Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt từ các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh gồm: Trường Quân sự tỉnh cũ, Trung đoàn 834 – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Tiểu đoàn 5/Trường Quan sự Quân khu 2, Trường Cao đẳng nghề số 2/Bộ Quốc phòng (xã Lũng Hòa); Trường Cao đẳng nghề số 2 cơ sở 2 (xã Hợp Thịnh). Đồng thời, đã bố trí thùng đựng rác thải tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và đã phối hợp với đơn vị có chức năng thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trong các khu cách ly tập trung của tỉnh đảm bảo theo quy định.
Đối với việc quản lý chất thải sinh hoạt, phòng chống dịch covid-19, đã tham mưu các văn bản liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển và đốt rác tại các cơ sở cách ly thuộc trách nhiệm của Sở và bố trí các thùng thu gom rác thải, thực hiện giám sát thường xuyên công tác thu gom, vận chuyển và đốt rác thải đảm bảo công tác PCDB Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
          1.5.6. Về lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước và KTTV
Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 12 thủ tục hành chính về Khoáng sản, 25 TTHC về tài nguyên nước.
Xây dựng báo cáo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị.
Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nộp tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, hướng dẫn thực hiện đóng cửa mỏ khi hết hiệu lực giấy phép.
Kiểm tra việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn theo phản ánh của báo chí, chỉ đạo của UBND tỉnh. Kiểm tra giải quyết đơn đề nghị hạ cote đất của 04 hộ gia đình tại xã Đồng Tĩnh; giải quyết kiến nghị cử tri huyện Tam Đảo về việc khai thác khoáng sản tại mỏ Đồng Phấng, xã Minh Quang, Tam Đảo của Công ty CP tập đoàn Toàn Vĩ; tình hình chấp hành pháp luật về tài nguyên nước đối với 02 đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện các kết luận của Thanh tra tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2007-2018. Xây dựng Đề cương, dự toán Nhiệm vụ khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.
Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng thẩm định đề án Đóng cửa mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xây dựng dự thảo văn bản phối hợp trong công tác quản lý cát, sỏi lòng sông khu vực giáp ranh gồm tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội.
Tổ chức hướng dẫn, giám sát trám lấp  giếng khoan không sử dụng theo quy định; Xây dựng Đề cương, dự toán nhiệm  vụ Điều  tra khoanh  định  vùng  hạn chế  khai  thác  nước  dưới  đất  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Rà soát, cập nhật bổ sung danh mục các công trình và chủ công trình thuộc trường hợp phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV theo Nghị định 38/2016/NĐ-CP, Nghị định 48/2020/NĐ-CP; Thực hiện thu nhận thông tin, dữ liệu KTTV trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 48/2020/NĐ-CP.
1.5.7. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Trong kỳ báo cáo, đã triển khai tổng số 14 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 26 tổ chức, hộ gia đình (07 cuộc riêng về lĩnh vực đất đai với 15 tổ chức; 07 cuộc hỗn hợp với 11 tổ chức, hộ gia đình). Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 03 Quyết định xử phạt VPHC đối với 01 tổ chức và 02 hộ gia đình với tổng số tiền phạt là 45.000.000 đồng. Kiểm tra, xác minh và giải quyết 15 vụ việc được UBND tỉnh giao.
Đã đã tiếp 29 lượt công dân, tương ứng với 30 người đến kiến nghị, phản ánh, đề nghị giải quyết. Trong đó: Tiếp thường xuyên của Thanh tra Sở: 24 lượt; Tiếp định kỳ của Lãnh đạo Sở cùng Thanh tra Sở: 02 lượt; Tiếp đột xuất của Lãnh đạo Sở cùng Thanh tra Sở: 03 lượt.
Từ đầu năm 2021 đến nay, Sở TNMT tiếp nhận và xử lý tổng số 152 đơn do công dân và các cơ quan khác gửi đến (17 đơn tính đến cuối kỳ báo cáo tháng 12/2020 chưa có kết quả giải quyết, chuyển sang năm 2021; 135 đơn tiếp nhận trong năm 2021). Trong đó: lĩnh vực: môi trường 05 đơn; đất đai 146 đơn; khác 01 đơn (Loại đơn: Tố cáo 19 đơn; khiếu nại 06 đơn; kiến nghị, phản ánh 127 đơn).
1.5.8. Về công tác khác:        
Công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, việc rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên, bám sát các quy định của nhà nước. Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực: Thu hút đầu tư, xây dựng khu, cụm công nghiệp, giải phóng mặt bằng bước đầu tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho quá trình thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Các thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, khoáng sản về cơ bản đảm bảo được nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng trình tự và thời gian quy định.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
a. Một số tồn tại, hạn chế:
Công tác tham mưu tại một số đơn vị, có lúc có khi chưa chủ động kịp thời đề xuất  triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; kết quả công tác chuyên môn ở các lĩnh vực chưa đồng đều, một số lĩnh vực công tác quản lý của ngành còn ít nhiều hạn chế.
Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác cấp GCN, quản lý, khai thác khoáng sản, tài nguyên nước và KTTV còn thiếu chặt chẽ, còn có trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chức năng;
Việc xử lý rác thải sinh hoạt chưa được giải quyết triệt để, hạ tầng thu gom, xử lý nước thải, nhất là khu vực nông thôn còn hạn chế.
b. Nguyên nhân:
Việc phối hợp giữa các cấp, ngành trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đặc biệt trong việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân chưa tốt, nhiều hồ sơ không được giải quyết hoặc chậm hạn quá lâu để người dân bức xúc;
Các bãi rác không nằm trong quy hoạch, đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động sản xuất của nhân dân và các cơ sở sản xuất xung quanh, hầu hết các bãi rác đều trong tình trạng quá tải, ô nhiễm môi trường. Việc mở rộng, xây dựng bãi rác mới gặp rất nhiều khó khăn do hạn chế về quỹ đất hoặc không được nhân dân đồng tình ủng hộ.
 
II. Nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm
1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh tại các khu cách ly tập trung của tỉnh đảm bảo kịp thời hàng ngày và khi cần; kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung trong việc quản lý, xử lý chất thải trong phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương, cơ sở y tế, cách ly việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19.
2. Hoàn thiện Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt.
3. Nghiên cứu, xây dựng dự thảo các quy định của UBND tỉnh về bảo vệ môi trường theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và thực hiện các trình tự, thủ tục ban hành Văn bản quy phạm pháp luật để trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trong quý III năm 2021. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường đề ra trong năm 2021;
3. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tiến hành rà soát các dự án sử dụng đất không hiệu quả, dự án không triển khai thực hiện để trình UBND tỉnh thu hồi, tạo quỹ đất cho doanh nghiệp có năng lực thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh.
4. Phối hợp đơn vị liên quan để khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc kỳ 2021-2025 theo quy đinh.
5. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương lập và thẩm định hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện; Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện để trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ để triển khai thực hiện.
6. Tiếp tục tham mưu tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép CMĐ sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
7. Phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố tổng hợp danh mục các công trình, dự án trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất và CMĐ sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013.
8. Tiếp tục triển khai và nghiệm thu các công trình đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác thanh tra, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấ. Kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu công tác đo đạc khu vực đất của công ty TNHH Kim Long theo quyết định số 63/QĐ- STNMT phục vụ công tác thu hồi đất theo kế hoạch được giao.
9. Đánh giá tình hình hoạt động khai thác cát, sỏi lóng sông, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo. Tập trung tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở theo Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 9563/UBND-NN4 ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông ...

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2021 << 10/2022 >> 2023
Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv