04:23 ICT Thứ tư, 08/12/2021

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 55


2 Hôm nay : 3028

thoi trang nu Tháng hiện tại : 128014

1 Tổng lượt truy cập : 23725928

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thứ năm - 03/06/2021 15:46
Thực hiện Văn bản số 301/MH-BCĐ ngày 02/6/2021 về việc mời họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, thành viên Ban Chỉ đạo Nguyễn Kim Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:
I. KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM TRONG TRIỂN KHAI PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (theo Kết luận số 256-TB/TU ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
1.1. Về chỉ đạo phòng, chống dịch tại Sở và các đơn vị trực thuộc
- Đã chỉ đạo thực nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, giãn cách xã hội; mở sổ theo dõi, kiểm soát người ra vào trụ sở cơ quản và các đơn vị trực thuộc, khai báo y tế theo đúng quy định,..phân công trực công vụ đối với lãnh đạo và các trưởng phòng tại trụ Sở cơ quan và các đơn vị trực thuộc để đảm bảo công việc được thông suốt. ay 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo.
- Đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Sở, Xây dựng và ban hành phương án phòng chống dịch theo từng kịch bản, cấp độ theo kịch bản, kế hoạch của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh.
- Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội tại thành phố Vĩnh Yên (từ ngày 7/5) đã chỉ đạo tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của Văn phòng đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các huyện, thành phố, thực hiện thông báo và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến hoặc theo đường bưu điện, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các huyện, thành phố; công khai số điện thoại cán bộ của đơn vị để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có vướng mắc cần hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ về đất đai; đồng thời thực hiện làm việc trực tuyến ở nhà (trừ các trường hợp trực công vụ để giải quyết các công việc liên quan đến phòng chống dịch).
- Kết quả, đến nay toàn bộ Sở không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, trong khi vẫn đảm bảo toàn bộ công việc được xử lý thông suốt, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan.
1.2. Về chỉ đạo, hướng dẫn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch covid-19
- Đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời về vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các cơ sở y tế, cách ly tập trung, điều trị phục vụ chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Văn bản  số 1216/STNMT-QLMT ngày 05/5/2021 về việc thực hiện công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1412/STNMT-QLMT ngày 24/5/2021 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19).
- Ban hành các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương và các cơ sở y tế, cơ sở cách ly phục vụ phòng chống dịch Covid-19 thực hiện việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải tại theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế để các đơn vị biết, căn cứ thực hiện (Văn bản số 1192/STNMT-QLMT ngày 02/5/2021 về việc thu gom xử lý chất thải trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 1244/STNMT-QLMT ngày 07/5/2021 về việc thu gom xử lý rác thải tại cơ sở cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trường chuyên Vĩnh Phúc,..).
1.3. Về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung cấp tỉnh, huyện, Bệnh viện dã chiến tỉnh và các địa điểm phong tỏa phòng chống dịch Covid-19
a) Tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh:
Đến nay đã bố trí 120 thùng đựng rác tại các cơ sở cách ly do tỉnh quản lý; tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý trên 110 tấn rác thải phát sinh từ 04 cơ sở cách ly, cụ thể:
- Tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 834:
Đã hoàn thành việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với tổng khối lượng rác thải đã thu gom, vận chuyển và xử lý: trên 50 tấn
Biện pháp xử lý: Đốt tại lò đốt rác ở Trung đoàn 834.
- Tại Tiểu Đoàn 5/Trường Quân sự Quân khu 2:
Đã hoàn thành việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với tổng khối lượng rác thải đã thu gom, vận chuyển và xử lý: 30 tấn
Biện pháp xử lý: Đốt tại lò đốt rác ở Nhà máy xử lý rác Hợp Hòa (Tam Dương) của Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ Việt.
- Tại Trường Cao đẳng nghề số 2/Bộ Quốc phòng (cơ sở 1 thôn Hòa Loan, huyện Vĩnh Tường:
Đã hoàn thành việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với tổng khối lượng rác thải đã thu gom, vận chuyển và xử lý: 30 tấn. Dự kiến sẽ kết thúc cách ly vào ngày 5/6/2021.
Biện pháp xử lý: Đốt tại lò đốt rác ở Nhà máy xử lý rác Hợp Hòa (Tam Dương) của Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ Việt
b) Tại các cơ sở cách ly y tế tập trung tự nguyện, các cơ sở cách ly do cấp huyện quản lý:
Việc xử lý chất thải tại các cơ sở này do Chủ khách sạn và UBND các huyện, thành phố đảm nhận, do vậy Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo Chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.
1.4. Về kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải phục vụ chống dịch Covid-19
Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn trực tiếp kịp thời hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, cơ cở cách ly tập trung, các địa điểm phong tỏa phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở cách ly y tế tự nguyện,..; đồng thời hướng dẫn các địa phương các biện pháp thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường kịp thời. Qua công tác kiểm tra thực tế đã chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp, bổ sung các thùng đựng rác, phun bổ sung hóa chất tiêu độc khử trùng rác thải và phun thuốc diệt ruồi tại các khu vực lò đốt rác thải.
Đến nay các cơ sở nêu trên và các địa phương đã chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý chất thải phục vụ chống dịch theo đúng chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở TN&MT.
II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo hậu cần môi trường tại các khu cách ly tập trung; chỉ đạo thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, cách ly tập trung, phong tỏa (nếu có), cơ sở cách ly y tế tự nguyện,... đảm bảo đúng quy định và đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm phòng chống dịch tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của tỉnh.
- Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở y tế, cách ly tập trung, phong tỏa (nếu có), cơ sở cách ly y tế tự nguyện,.. đảm bảo không để dịch bệnh lây lan qua chất thải.
- Về phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải phòng chống dịch (theo các kịch bản diễn biến dịch)
+ Tại các cơ sở cách ly tập trung do tỉnh quản lý và Bệnh viện dã chiến:
Hiện nay UBND tỉnh đã dự kiến tổng số 19 cơ sở cách ly tập trung cấp tỉnh với quy mô khoảng 10.000 giường, để chủ động phương án xử lý chất thải, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc, thỏa thuận với nhà thầu và sẵn sàng tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các cơ sở này để xử lý tại Nhà máy xử lý rác thải Hợp Hòa của Công ty Cổ phần môi trường công nghệ Việt (đảm bảo đủ công suất xử lý rác thải phục vụ chống dịch); tại các bệnh viện dã chiến rác thải y tế, lây nhiễm được cơ sở ký Hợp đồng với các đơn vị có chức năng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép để thu gom, vận chuyển và đốt tại các lò đốt chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế, lây nhiễm theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
+ Tại các cơ sở cách ly do cấp huyện quản lý
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các huyện chủ động phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly do cấp huyện quản lý. Kết quả kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy các huyện, thành phố đã có các biện pháp xử lý chất thải tại các cơ sở này phù hợp với quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong thời gian tới, tùy theo tình hình dịch bệnh, trường hợp các huyện, thành phố thành lập thêm các cơ sở cách ly y tế thì các địa phương tiếp tục chủ động phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó ưu tiên sử dụng các lò đốt quy mô nhỏ hiện có ở các địa phương để xử lý.

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv