08:17 ICT Thứ năm, 29/09/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 45


2 Hôm nay : 4973

thoi trang nu Tháng hiện tại : 612408

1 Tổng lượt truy cập : 28555163

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của Nhân dân, đề nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Vĩnh Phúc năm 2021

Thứ hai - 27/12/2021 09:52
Thực hiện Văn bản số 11360/UBND-VX4 ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, đề nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Vĩnh Phúc năm 2021. Sau khi nghiên cứu, về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Đối với ý kiến của Nhân dân huyện Yên Lạc và Lập Thạch:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại Quyết định số 2028/QĐ-CT ngày 28/7/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Chi nhánh VPĐK đất đai các huyện, thành phố; UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành TNMT (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2028/QĐ-CT).

Trả lời:

Về nội dung quy định UBND cấp huyện phải ban hành QĐ công nhận QSD đất khi thực hiện thủ tục đăng ký,  cấp GCN QSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân tại Quyết định số 2028/QĐ-CT:

Thực hiện  nhiệm vụ UBND tỉnh giao, ngày 07/10/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tổ chức hội nghị với UBND các huyện, thành phố, Cục thuế tỉnh và đơn vị liên quan trao đổi, thống nhất để đề xuất UBND tỉnh. Tại hội nghị còn 02 loại ý kiến khác nhau: UBND các huyện, thành phố để nghị thưc hiện theo Điều 70, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (không phải ban hành Quyết định công nhận QSDĐ khi cấp GCN). Cơ quan Thuế đề nghị UBND cấp huyện phải ban hành Quyết định công nhận QSDĐ để làm căn cứ xác đinh nghĩa vụ tài chính (trước khi cấp GCN) theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Đây là nội dung vướng mắc chung thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Bộ TNMT và  Bộ Tài chính.

Để tháo gỡ vướng mắc trên, ngày 15/11/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 10161/UBND-NN5 xin ý kiến Bộ Tài chính.

Ngày 20/12/2021, Bộ Tài chính đã có văn bản số 14436/BTC-QLCS Về việc ban hành QĐ công nhận QSD đất theo quy định tại NĐ 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài chính đã cho ý kiến như sau:

2. Việc có quyết định công nhận QSD đất hay không và hình thức của văn bản, đề nghị thực hiện theo Khoản 3 Điều 108 Luật đất đai năm 2013 và hướng dẫn của Bộ TNMT theo chức năng, nhiệm vụ được giao”.

Khoản 3 Điều 108 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

“3. Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.”

Hiện nay, không chỉ riêng tỉnh Vĩnh Phúc, tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Lào Cai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh…,  Ủy ban nhân dân cấp huyện cũng đang thực hiện việc ban hành Quyết định công nhận QSD đất làm căn cứ để các cơ quan chuyên môn thực hiện tính tiền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ cấp GCN QSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Như vậy, đây là quy trình phù hợp quy định của pháp luật cũng như thực tế giải quyết TTHC tại Vĩnh Phúc nói riêng, và một số địa phương trong cả nước nói chung. Việc ban hành QĐ công nhận QSD đất không làm phát sinh TTHC, vì không yêu cầu công dân nộp thêm giấy tờ ngoài quy định của bộ TTHC đã ban hành mà hoàn toàn do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2028/QĐ-CT ngày 28/7/2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với ý kiến của Nhân dân huyện Sông Lô:

Dự án đo đạc bản đồ địa chính chính quy lập hồ sơ cơ sở dữ liệu địa chính thực hiện trên địa bàn huyện Sông Lô năm 2017. Đến nay chưa hoàn thành việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu, cấp đổi giấy chứng nhận QSD Đ cho các hộ dân sang tọa độ VN 2000, người dân gặp khó khăn trong thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất”.

Trả lời:

Theo Thiết kế kỹ thuật Dự toán (gọi tắt TKKT-DT) thành lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Sông Lô được phê duyệt tại Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh. Trong đó: Tổng dự toán phê duyệt 76,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án (có điều chỉnh gia hạn tại Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 14/3/2017) từ năm 2015- đến hết ngày 31/12/2018, dự án thực hiện hai giai đoạn, Giai đoạn 1: thành lập bản đồ địa chính, Giai đoạn 2: Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Công tác thành lập bản đồ địa chính thực hiện xong năm 2017 và đã được UBND tỉnh phê duyệt số liêu đo đạc thành lập bản đồ địa chính tại Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 28/11/2018.

Công tác thực hiện Giai đoạn II của dự án: hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, lập và hoàn thiện HSĐC, xây dựng CSDLĐC huyện Sông Lô (sau đây gọi tắt công tác Xây dựng CSDL địa chính huyện Sông Lô) thực hiện xong năm 2019. Sản phẩm đã bàn giao cho UBND các xã, thị trấn và Văn phòng đăng ký đất đai để sử dụng.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, do lồng ghép cùng công tác cấp đổi GCN, lập HSĐC nên gặp nhiều khó khăn vướng mắc do các nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:

- Đối với cấp lần đầu chủ yếu các trường hợp còn tồn tại là do tranh chấp, lấn chiếm, giao trái thẩm quyền mà người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không còn giấy tờ nộp tiền, không chứng minh được đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách.

- Việc thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận khi người sử dụng đất có nhu cầu đối với diện tích sau khi đo đạc Bản đồ địa chính và có sự thay đổi về diện tích, ranh giới thửa đất hoặc những thông tin về nhân thân, pháp nhân của người sử dụng đất còn lúng túng, chậm chạp.

- Sau khi đo đạc Bản đồ địa chính, hầu hết các thửa đất có sự thay đổi về diện tích, ranh giới thửa đất hay những thông tin về nhân thân, pháp nhân của người sử dụng đất, hệ thống hồ sơ địa chính trước đây không đầy đủ, do đó phần lớn hồ sơ phải mất nhiều thời gian để thẩm tra, xác minh thực địa.

- Sự vào cuộc của các cấp chính quyền còn hạn chế. Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận chưa được UBND các xã xác nhận và hoàn thiện hồ sơ chuyển lên văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận.

- Nhận thức của người dân về công tác kê khai đăng ký còn hạn chế.

- Các tài liệu phục vụ kê khai đăng ký như bìa đỏ ,sổ mục kê , bản đồ 299 không đồng nhất sai sót số tờ số thửa rất nhiều.

- Nhiều đồng đất các hộ dân không canh tác rất khó xác định, một số vị trí ruộng ngập nước không xác định được ranh giới bờ thửa.

- Việc xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ của các xã rất chậm có xã không tổ chức xét duyệt.

- Trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật của một số cán bộ công chức địa chính cấp xã, cán bộ làm việc tại các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai còn nhiều bất cập.

Từ những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng đến kết quả cấp GCN QSDĐ của dự án sau khi dự án kết thúc.

Đối với ý kiến của Nhân dân thành phố Phúc Yên:

Hiện nay trên địa bàn thành phố Phúc Yên có một số dự án khu đô thị, khu nhà ở như: Vinaconex Ngọc Thanh, Khu đô thị Đầm Diệu, Khu đô thị mới Tiền Châu, Khu đô thị mới Hoài Nam….., đã được phê duyệt quy hoạch hoặc được giao đất từ nhiều năm nay nhưng đến nay chưa triển khai hoặc tiến độ triển khai chậm kéo dài gây bức xúc cho nhân dân. Đề nghị cho biết nguyên nhân nào dẫn đến tới tình trạng nêu trên và giải pháp gì để xử lý và khắc phục tình trạng nêu trên.

Trả lời:

Về việc các dự án khu đô thị, khu nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch hoặc được giao đất nhiều năm nhưng đến nay chưa triển khai hoặc tiến độ triển khai còn chậm thì có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu phần đa là do Nhà đầu tư chưa tích cực triển khai thực hiện theo dự án được chấp thuận. Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND cấp huyện tiến hành kiểm tra, rà soát, báo cáo, đánh giá cụ thể việc triển khai thực hiện từng dự án phát triển nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh nói chung trong đó có thành phố Phúc Yên nói riêng.

Theo đó đối với các dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất và đang thực hiện dở dang nhưng đến nay đã hết tiến độ thực hiện mà chưa làm thủ tục gia hạn dự án để tổng hợp đề xuất xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành. Trên cơ sở kết quả kiểm tra sẽ xử lý các dự án theo hướng như sau:

- Đối với các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai, được cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn tiến độ thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện việc gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với các dự án chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng (thời gian gia hạn tối đa là 24 tháng kể từ khi được gia hạn) để các Chủ đầu tư hoàn thành đầu tư xây dựng dự án. Đồng thời Chủ đầu tư phải phải thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với khoảng thời gian tương ứng khi được Nhà nước gia hạn, hết thời gian được gia hạn mà Chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không phải bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013;

- Đối với các dự án đã hết hạn và không được gia hạn thì thu hồi toàn bộ dự án (hoặc một phần của dự án) theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai 2013.

- Đối với các hạng mục công trình công cộng (như công viên cây xanh, đất cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, cơ sở văn hóa trong phạm vi dự án được chấp thuận) nhưng chủ đầu tư cố tình chậm đầu tư xây dựng, sẽ thu hồi để bàn giao lại cho UBND cấp huyện quản lý và đầu tư xây dựng các hạng mục trên theo dự án và quy hoạch được duyệt; kinh phí đầu tư xây dựng do Chủ đầu tư dự án chi trả cho UBND cấp huyện. Việc thu hồi lại các hạng mục nêu trên thuộc dự án nào thì Chủ đầu tư thực hiện dự án được xác định là vi phạm pháp luật về đất đai, đề nghị xem xét về tiêu chí đánh giá năng lực của Nhà đầu tư khi xem xét đề xuất các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Đối với ý kiến của Nhân dân huyện Bình Xuyên:

Quyết định số 2663/QĐ-UBND “về việc thu hồi đất để lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng khu đô thị Bá Hiến I tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên” với tổng diện tích thu hồi là 1.260.097m2, trong đó có diện tích đất của các hộ dân dân thôn Tân Lập nhưng đến nay chưa thực hiện. Do vậy đã nhiều năm nay các hộ dân có diện tích đất nằm trong dự án không thể làm thủ tục như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, tách thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng trên đất ở, gia hạn đất nông nghiệp…. đề nghị UBND tỉnh cho biết có tiếp tục thực hiện dự án nữa hay không?

Trả lời:

Để thực hiện dự án ĐTXD Khu đô thị Bá Hiến I tại xã Bá Hiến (nay là thị trấn Bá Hiến) huyện Bình Xuyên, ngày 24/09/2007 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2663/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, tuy nhiên đến nay do nhiều lý do nên dự án ĐTXD khu đô thị Bá Hiến I chưa được triển khai thực hiện. Về nội dung này Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Xuyên tiến hành rà soát lại toàn bộ phạm vi khu đất đã được thu hồi tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND nêu trên để làm rõ phần diện tích đã thu hồi chi tiết, đã tổ chức GPMB cũng như làm rõ phần diện tích đã giao cho UBND thị trấn Bá Hiến và các tổ chức khác để thực hiện các dự án đầu tư trong phạm vi khu đất đã thu hồi tại quyết định nêu trên; đồng thời đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý đối với các thửa đất có đất ở trong phạm vi thu hồi nêu trên đảm bảo quyền lợi của người dân. Trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo đề xuất của UBND huyện Bình Xuyên, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định.

Đối với ý kiến của Nhân dân huyện Lập Thạch:

Thực hiệc chủ trương dồn thửa đổi ruộng của tỉnh trong những năm qua, đã tạo điều kiện để nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhân dân hyện Lập Thạch đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho biết trong thời gian tới, tỉnh có tiếp tục thực hiện chủ trương này nữa không ? Nếu tiếp tục thực hiện thì đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết “Ban hành cơ chế, chính sách về thực hiện rồn thửa đổi ruộng giai đoạn 2021-2025”. Bố trí kinh phí hỗ trợ để UBND huyện tiếp tục thực hiện rồn thửa đổi ruộng 1.020ha tại 6 xã, thị trấn đã đăng ký  với UBND tỉnh tại văn bản số 615/UBND-TNMT ngày 16/4/2021 và tăng mức hỗ trợ đối với các  hạng mục giao thông, thủy lợi và san gạt, cải tạo đất đối với địa hình khó canh tác.

Trả lời:

Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND tỉnh ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về một số cơ chế, chính sách hõ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nong nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực. Mặt khác, Nghị định 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã hết hiệu lực.

Ngày 08/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 163/BC-STNMT Tổng kết công tác dồn thửa, đổi ruộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, trong đó đã nêu bật các nội dung đạt được cũng như chưa đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện dồn thửa đổi ruộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 từ đó đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy không ban hành chủ trương tiếp tục thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng trên địa ban tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ngày 02/7/2021 UBND tỉnh có Báo cáo số 140/BC-UBND Tổng kết công tác dồn thửa, đổi ruộng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương chưa ban hành Nghị quyết mới về việc công tác dồn thửa, đổi ruộng trên địa bàn tỉnh trong thời điểm hiện nay. Việc ban hành Nghị quyết mới về công tác dồn thửa đổi ruộng sẽ thực hiện khi chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016 và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch tỉnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2021 << 9/2022 >> 2023
Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv