17:20 ICT Chủ nhật, 02/10/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 0


2 Hôm nay : 16230

thoi trang nu Tháng hiện tại : 45341

1 Tổng lượt truy cập : 28626530

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Báo cáo Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ ba - 08/06/2021 14:26
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 115/UBBC-TT ngày 01/6/2021 về việc báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sở tài nguyên và Môi trường báo cáo số 165/BC-STNMT ngày 08/06/2021 như sau:
1. Công tác chỉ đạo:
          1.1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến:
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc về bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo, phổ biến tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh đã xây dựng. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cụ thể, như sau:  
- Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; Nguyên tắc bầu cử; tiêu chuẩn ĐBQH; tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; số lượng, cơ cấu đại biểu.
- Việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
- Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Kế hoạch số 01/KH-UBBC.
1.2. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo:
          Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 21/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc; số 63/KH-UBND ngày 23/3/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường giao Thanh tra Sở xây dựng và ban hành Phương án số 01/PA-TTr ngày 02/02/2021 của Thanh tra Sở V/v giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và Môi trường trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử; Phương án số 1400/PA-STNMT ngày 21/5/2021 thay thế Phương án số 01/PA-TTr. Để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian diễn ra Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trước, trong thời gian diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống, dịch Covid-19. Giám đốc Sở đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, bằng các văn bản chỉ đạo cụ thể như sau: Số 1193/STNMT-VP ngày 02/5/2021 V/v khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19; Số 1192/STNMT-QLMTr  ngày 02/5/2021 V/v thu gom xử lý chất thải trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch; Số 1224/STNMT-VP ngày 06/5/2021 V/v đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19; Số 1226/STNMT-VP ngày 06/5/2021 V/v giao thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Số 1235/STNMT-VP ngày 07/5/2021 V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai;
          Phương án số 1314/PA-STNMT ngày 14/5/2021 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 220/QĐ-STNMT ngày 20/5/2021 Về việc Thành lập Tổ phòng chống dịch bệnh COVID-19; Kế hoạch số 16/KLH-STNMT ngày 20/5/2021 Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giao Thanh tra tham mưu ban hành thông báo số 07/BT-TTr ngày 29/4/2021 về việc phân công tăng cường trực tiếp công dân và trực điện thoại đường dây nóng trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
          2. Kết quả phối hợp tổ chức tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ công tác bầu cử (từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 19/5/2021)
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật tiếp công dân, thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
2.1. Kết quả tiếp công dân
Đã tiếp 32 lượt công dân, tương ứng với 23 người đến kiến nghị, phản ánh, đề nghị giải quyết. Trong đó:
- Tiếp thường xuyên của Thanh tra Sở: 27 lượt;
- Tiếp định kỳ của Lãnh đạo Sở cùng Thanh tra Sở: 02 lượt;
- Tiếp đột xuất của Lãnh đạo Sở cùng Thanh tra Sở: 03 lượt
 2.2. Kết quả tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn do công dân và các cơ quan khác gửi đến (không bao gồm các vụ việc UBND tỉnh giao xác minh, giải quyết)
a) Tiếp nhận và xử lý tổng số 145 đơn do công dân và các cơ quan khác gửi đến (17 đơn tính đến cuối kỳ báo cáo tháng 12/2020 chưa có kết quả giải quyết, chuyển sang năm 2021; 128 đơn tiếp nhận trong năm 2021).
b) Phân loại đơn: Môi trường 05 đơn; đất đai 139 đơn; khác 01 đơn.  Tố cáo 19 đơn; khiếu nại 06 đơn; kiến nghị, phản ánh 120 đơn.
c) Xử lý đơn: Lưu đơn (do đơn không rõ địa chỉ người gửi; đơn gửi đến nhiều nơi trong đó có nơi đúng thẩm quyền giải quyết…): 45 đơn (gồm cả đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị phản ánh); Chuyển đơn (hoặc trả lại đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết): 15 đơn; Thụ lý, xem xét giải quyết theo thẩm quyền: 85 đơn.
d) Kết quả giải quyết đơn theo thẩm quyền
Trong tổng số 85 đơn thụ lý, xem xét giải quyết theo thẩm quyền nêu trên, đã có kết quả giải quyết đối với 41 đơn, còn lại 44 đơn hiện đang trong quá trình xem xét, xác minh, giải quyết (đơn kiến nghị, phản ánh).
2.3. Kết quả giải quyết đơn do UBND tỉnh giao
Được UBND tỉnh giao kiểm tra, xác minh và giải quyết 15 vụ việc. Trong đó đã có kết quả kiểm tra, xác minh và giải quyết đối với 10 vụ việc. Đang tiếp tục kiểm tra, xác minh và chưa có kết quả đối với 05 vụ việc. Trong đó có 01 vụ việc kéo dài phức tạp: Giải quyết đơn của một số hộ dân ở làng Tấm, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên: Đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề nghị xác định lại phần diện tích 775m2 đất (ngoài 300m2 đất đã xác định là đất ở) trước đây năm 2013 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác định là đất trồng cây lâu năm thành đất ở theo Giấy cho mượn đất của UBND phường Tích Sơn năm 1983 mà không phải nộp tiền sử dụng đất.
          3. Nhận xét kiến nghị
          Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian diễn ra bầu cử đã được Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ sâu rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đai biểu Quộc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về lĩnh vực đất đai, tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của UBBC tỉnh Vĩnh Phúc tại Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 21/01/2021. Đồng thời đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 với mục đích nhằm bảo đảm thực hiện phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh COVID-19, phục vụ an toàn cho công tác bầu cử; chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch bệnh trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử góp phần vào sự thành công chung trong công tác bầu cử là ngày hội của toàn dân. Sở Tài nguyên và Môi trường có một số kiến nghị trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp:
          Thực hiện nghiêm chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị; Tổ chức các phương án bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, cũng như sẵn sàng xử lý các tình huống phúc tạp về thiên tai, bão lũ, an ninh, trật tự an toàn xã hội… những khóa tiếp theo.
          Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời giải quyết những khó khăn do dịch bệnh, thiên tai gây ra. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu lại, tố cáo không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người.

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2021 << 10/2022 >> 2023
Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv