07:40 ICT Thứ hai, 28/11/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 0


2 Hôm nay : 6382

thoi trang nu Tháng hiện tại : 544587

1 Tổng lượt truy cập : 29808710

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

BÁO CÁO KẾT QUẢ SAU 01 THÁNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Từ ngày 30/4/2021 đến nay)

Thứ hai - 07/06/2021 14:53
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 138/TB-UBND ngày 03/6/2021 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại họi nghị họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ngày 03/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
1.1. Về chỉ đạo phòng, chống dịch tại Sở và các đơn vị trực thuộc
- Đã chỉ đạo thực nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, giãn cách xã hội; mở sổ theo dõi, kiểm soát người ra vào trụ sở cơ quản và các đơn vị trực thuộc, khai báo y tế theo đúng quy định,..phân công trực công vụ đối với lãnh đạo và các trưởng phòng tại trụ Sở cơ quan và các đơn vị trực thuộc để đảm bảo công việc được thông suốt.
- Đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Sở, Xây dựng và ban hành phương án phòng chống dịch theo từng kịch bản, cấp độ theo kịch bản, kế hoạch của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định phòng chống dịch của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan và các đơn vị trực thuộc.
- Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội tại thành phố Vĩnh Yên (từ ngày 7/5 đến hết thời gian cách ly xã hội) đã chỉ đạo tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của Văn phòng đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các huyện, thành phố, thực hiện thông báo và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến hoặc theo đường bưu điện, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các huyện, thành phố; công khai số điện thoại cán bộ của đơn vị để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có vướng mắc cần hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ về đất đai; đồng thời thực hiện làm việc trực tuyến ở nhà (trừ các trường hợp trực công vụ để giải quyết các công việc liên quan đến phòng chống dịch); bên cạnh đó đã thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trực tuyến cấp độ 4 và tiếp nhận giải quyết theo đường bưu điện để đảm bảo công việc được thông suốt trong thời gian cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên và thực hiện giãn cách xã hội như hiện nay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Kết quả, đến nay 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, trong khi vẫn đảm bảo toàn bộ công việc được xử lý thông suốt, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan.
1.2. Về chỉ đạo, hướng dẫn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch covid-19
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và Môi trường, theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời về vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các cơ sở y tế, cách ly tập trung, điều trị phục vụ chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Văn bản  số 1216/STNMT-QLMT ngày 05/5/2021 về việc thực hiện công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1412/STNMT-QLMT ngày 24/5/2021 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19).
- Ban hành các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương và các cơ sở y tế, cơ sở cách ly phục vụ phòng chống dịch Covid-19 thực hiện việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải tại theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế để các đơn vị biết, căn cứ thực hiện (Văn bản số 1192/STNMT-QLMT ngày 02/5/2021 về việc thu gom xử lý chất thải trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 1283/STNMT-QLMT ngày 11/5/2021 về việc xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của huyện Tam Dương; Văn bản số 1281/STNMT-QLMT ngày 11/5/2021 về việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của thành phố Vĩnh Yên; Văn bản số 1277/STNMT-QLMT ngày 11/5/2021 về việc triển khai Kế hoạch phun khử khuẩn phòng chống dịch bệnh covid-19 và thu gom, vận chuyển xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, cách ly, khu vực phong tỏa phòng chống dịch; Văn bản số 1345/STNMT-QLMT ngày 18/5/2021 về việc phúc đáp Văn bản số 09/VB-CT ngày 17/5/2021 của Công ty Cổ phần môi trường công nghệ Việt (xử lý rác thải phòng chống dịch); Văn bản số 1244/STNMT-QLMT ngày 07/5/2021 về việc thu gom xử lý rác thải tại cơ sở cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trường chuyên Vĩnh Phúc,..).
Việc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các Văn bản hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các địa phương, các cơ sở y tế, cách ly tập trung và các đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường đối với hoạt động quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19 đã đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ được giao, chất thải phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
1.3. Về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung cấp tỉnh, huyện, Bệnh viện dã chiến tỉnh và các địa điểm phong tỏa phòng chống dịch Covid-19
a) Tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh:
Việc đảm bảo hậu cần về môi trường, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại các cơ sở cách ly y tế tập trung và Bệnh viện do Sở Tài nguyên và Môi trường đảm nhận. Đến nay đã bố trí đủ 120 thùng đựng rác tại các cơ sở cách ly do tỉnh quản lý (theo đề nghị của các cơ sở cách ly); tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý trên 110 tấn rác thải phát sinh từ 04 cơ sở cách ly y tế tập trung, cụ thể:
- Tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 834:
Đã hoàn thành việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với tổng khối lượng rác thải đã thu gom, vận chuyển và xử lý: trên 50 tấn.
Biện pháp xử lý: Đốt tại lò đốt rác ở Trung đoàn 834.
- Tại Tiểu Đoàn 5/Trường Quân sự Quân khu 2:
Đã hoàn thành việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với tổng khối lượng rác thải đã thu gom, vận chuyển và xử lý: 30 tấn
Biện pháp xử lý: Đốt tại lò đốt rác ở Nhà máy xử lý rác Hợp Hòa (Tam Dương) của Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ Việt.
- Tại Trường Cao đẳng nghề số 2/Bộ Quốc phòng (cơ sở 1 thôn Hòa Loan, huyện Vĩnh Tường:
Đã hoàn thành việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với tổng khối lượng rác thải đã thu gom, vận chuyển và xử lý: 30 tấn
Biện pháp xử lý: Đốt tại lò đốt rác ở Nhà máy xử lý rác Hợp Hòa (Tam Dương) của Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ Việt
b) Tại các cơ sở cách ly y tế tập trung tự nguyện, các cơ sở cách ly do cấp huyện quản lý:
Việc xử lý chất thải tại các cơ sở này do Chủ khách sạn và UBND các huyện, thành phố đảm nhận, do vậy Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo Chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.
1.4. Về kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải phục vụ chống dịch Covid-19
Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn trực tiếp kịp thời hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, cơ cở cách ly tập trung, các địa điểm phong tỏa phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở cách ly y tế tự nguyện,..; đồng thời hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường kịp thời. Qua công tác kiểm tra thực tế đã chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp, bổ sung các thùng đựng rác, phun bổ sung hóa chất tiêu độc khử trùng rác thải và phun thuốc diệt ruồi tại các khu vực lò đốt rác thải.
Đến nay các cơ sở y tế, cách ly tập trung và các địa phương đã chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý chất thải phục vụ chống dịch theo đúng chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.
1.5. Về kinh phí sử dụng cho hoạt động phòng chống dịch
Tổng kinh phí đã sử dụng khoảng 160 triệu đồng (bao gồm các chi phí mua thùng đựng rác, thuê thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các cơ sở cách ly tập trung do tỉnh quản lý,...).
Đối với các vật tư là hóa chất phun tiêu độc, khử trùng rác thải, bảo hộ phòng chống dịch cho nhân công của các nhà thầu trực tiếp thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các cơ sở cách ly y tế tập trung đã được Sở Y tế quan tâm phối hợp cung cấp đầy đủ đảm bảo số lượng và chất lượng, do vậy không có phát sinh chi phí để mua các vật tư phòng chống dịch đối với các hạng mục này.
II. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Căn cứ các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban chỉ đạo Quốc gia và của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19, để chủ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động rà soát phương án phòng chống dịch của cơ quan và tập chung vào thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo hậu cần môi trường tại các khu cách ly tập trung; chỉ đạo thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, cách ly tập trung, phong tỏa (nếu có), cơ sở cách ly y tế tự nguyện,... đảm bảo đúng quy định và đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng chống dịch tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của tỉnh.
- Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở y tế, cách ly tập trung, phong tỏa (nếu có), cơ sở cách ly y tế tự nguyện,.. đảm bảo không để dịch bệnh lây lan qua chất thải.
- Về phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải phòng chống dịch (theo các kịch bản diễn biến dịch Covid-19), cụ thể nhưa sau:
+ Tại các cơ sở cách ly tập trung và Bệnh viện dã chiến tuyến tỉnh:
Hiện nay UBND tỉnh đã dự kiến tổng số 19 cơ sở cách ly tập trung cấp tỉnh với quy mô khoảng 10.000 giường, để chủ động phương án xử lý chất thải, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc, thỏa thuận với nhà thầu và sẵn sàng tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các cơ sở này để xử lý tại Nhà máy xử lý rác thải Hợp Hòa của Công ty Cổ phần môi trường công nghệ Việt (đảm bảo đủ công suất xử lý rác thải phục vụ chống dịch); tại các bệnh viện dã chiến rác thải y tế, lây nhiễm được cơ sở ký Hợp đồng với các đơn vị có chức năng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép để thu gom, vận chuyển và đốt tại các lò đốt chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế, lây nhiễm theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
+ Tại các cơ sở cách ly do cấp huyện quản lý
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các huyện chủ động phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly do cấp huyện quản lý. Kết quả kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy các huyện, thành phố đã có các biện pháp xử lý chất thải tại các cơ sở này phù hợp với quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong thời gian tới, tùy theo tình hình dịch bệnh, trường hợp các huyện, thành phố thành lập thêm các cơ sở cách ly y tế thì các địa phương tiếp tục chủ động phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó ưu tiên sử dụng các lò đốt quy mô nhỏ hiện có ở các địa phương để xử lý.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Hiện nay trên địa bàn tỉnh tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nhận định về tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ phòng chống dịch xác định còn lâu dài, do vậy đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh:
Tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế tiêm Vaccine phòng chống Covid-19 cho các công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường trường là những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch và người lao động của các nhà thầu trực tiếp thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các cơ sở cách ly y tế tập trung (các nhà thầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đã rất có trách nhiệm chung tay với tỉnh trong phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong thời gian vừa qua và cam kết sẽ tiếp tục phối hợp triển khai thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các khu cách ly của tỉnh trong thời gian tới khi có công dân vào cách ly). Đây là đối tượng phải thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với rác thải của đối tượng F1 tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 rất cao và thuộc diện ưu tiên tiêm Vaccine theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng covid-19 (Nội dung này Sở TN&MT đã có Văn bản đề nghị số 1350/STNMT-QLMT ngày 18/5/2021 và UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế thực hiện tại Văn bản số 3756/UBND-KT5 ngày 19/5/2021, tuy nhiên đến nay Sở Y tế vẫn chưa triển khai thực hiện – có các Văn bản kèm theo).

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2021 << 11/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv