23:39 ICT Thứ hai, 05/12/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 132

Máy chủ tìm kiếm : 54

Khách viếng thăm : 78


2 Hôm nay : 17799

thoi trang nu Tháng hiện tại : 80486

1 Tổng lượt truy cập : 29942058

Trang nhất » Tin Tức » Tin thanh tra

Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh kỳ tháng 4/2022

Thứ năm - 05/05/2022 08:59
Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổng hợp kết quả thực hiện kể từ sau kỳ báo cáo tháng 3/2022 đến cuối kỳ báo cáo tháng 4/2022 (tính đến ngày 26/4/2022), cụ thể như sau
1. KẾT QUẢ TIẾP CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN
Trong kỳ 4 năm 2022, Sở TNMT tiếp 13 lượt công dân (tương ứng với 13 người) đến để tố cáo, khiếu nại và kiến nghị, phản ánh các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó:
- Tiếp thường xuyên của Thanh tra Sở: 13 lượt;
- Tiếp đột xuất của Lãnh đạo Sở: 0 lượt.
Số ngày tiếp định kỳ của Lãnh đạo Sở: 02 ngày;
Lũy kế từ đầu năm 2022 đến nay, Sở TN&MT tiếp tổng số 27 lượt công dân (tương ứng với 27 người), trong đó:
- Tiếp thường xuyên của Thanh tra Sở: 25 lượt;
- Tiếp đột xuất của Lãnh đạo Sở: 0 lượt.
Số ngày tiếp định kỳ của Lãnh đạo Sở: 08 ngày.
2. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ VÀ PHẢN ÁNH
 2.1. Về kết quả tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn do công dân và các cơ quan khác gửi đến (không bao gồm các vụ việc UBND tỉnh giao xác minh, giải quyết)
a/ Tiếp nhận và xử lý đơn
Trong kỳ báo cáo 4 năm 2022, Sở TNMT đã tiếp nhận 46 đơn do công dân và các cơ quan, tổ chức gửi đến. Trong đó phân loại:
- Theo lĩnh vực: môi trường 0 đơn, khoáng sản 0 đơn, đất đai 46 đơn;
- Theo loại đơn: 04 đơn KN; 04 đơn TC; 38 đơn KNPA.
- Theo tình trạng xử lý:
+ Đang xử lý: 08 đơn;
+ Đơn không đủ điều kiện xử lý (xếp lưu đơn do đơn gửi đến nhiều nơi trong đó đã đúng nơi có thẩm quyền giải quyết; đơn không rõ danh tính, địa chỉ người gửi,…): 09 đơn;
+ Đơn đủ điều kiện xử lý: 29 đơn.
Lũy kế từ đầu năm 2022 đến nay, Sở TNMT tiếp nhận tổng số 138 đơn do công dân và các cơ quan khác chuyển đến, trong đó:
- Đang xử lý: 10 đơn;
- Đơn không đủ điều kiện xử lý (xếp lưu đơn do đơn gửi đến nhiều nơi trong đó đã đúng nơi có thẩm quyền giải quyết; đơn không rõ danh tính, địa chỉ người gửi,…): 37 đơn;
- Đơn đủ điều kiện xử lý: 91 đơn.
b/ Kết quả giải quyết
Trong tổng số 29 đơn đủ điều kiện xử lý trong kỳ báo cáo:
- Chuyển đơn hoặc trả lại đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 10 đơn.
- Tiếp nhận để kiểm tra, xác minh và giải quyết theo thẩm quyền 19 đơn và đã có kết quả giải quyết đối với 05 đơn, còn lại 14 đơn chưa có kết quả chuyển sang kỳ báo cáo tháng 4/2022.
Lũy kế từ đầu năm 2022 đến nay, trong tổng số 91 đơn đủ điều kiện xử lý:
- Chuyển hoặc trả lại đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 29 đơn.
- Tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo thẩm quyền: 62 đơn. Đã có kết quả giải quyết đối với 37 đơn; còn lại 25 đơn đang tiếp tục kiểm tra, xác minh chưa có kết quả, chuyển sang kỳ báo cáo tháng 5/2022.
2.2. Về kết quả giải quyết đơn được UBND tỉnh giao
Trong kỳ báo cáo 4/2022, Sở TNMT được UBND tỉnh giao kiểm tra, xác minh, giải quyết 05 vụ việc. Đến cuối kỳ báo cáo, đã có kết quả giải quyết 03 vụ việc, cọn lại 02 chưa có kết quả và chuyển sang kỳ tháng 5/2022.
Ngoài ra, trong ký báo cáo tháng 4/2022, đã có kết quả kiểm tra xác minh giải quyết đối với 03 vụ việc chuyển sang từ cuối kỳ báo cáo tháng 3/2022.
Lũy kế từ đầu năm 2022 đến nay, Sở TN&MT được UBND tỉnh giao kiểm tra, xác minh giải quyết tổng số 17 vụ việc (06 vụ việc từ kỳ báo cáo tháng 12/2021 chưa có kết quả, chuyển tiếp sang năm 2022; 11 vụ việc được giao mới từ trong năm 2022). Đã có kết quả đối với 12 vụ việc, còn lại 05 vụ việc đang tiếp tục kiểm tra, xác minh và chuyển sang kỳ báo cáo tháng 5/2022.
a/ Các vụ việc được giải quyết chuyển từ cuối kỳ báo cáo tháng 3 và được giao trong kỳ tháng 4 đã có kết quả giải quyết:
* Các vụ việc cuối kỳ báo cáo tháng 3/2022 chuyển sang:
(1) Ông Nguyễn Văn Vương ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo: Kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm khi ông nhận chuyển nhượng của hộ bà Vũ Thanh Sửu thửa đất 766m2 tại thị trấn Tam Đảo (diện tích đo đạc thực tế là 1.255m2, tăng 489m2 đất so với Giấy CNQSDĐ mà UBND thị xã Vĩnh Yên cấp năm 2003).
- UBND tỉnh giao việc tại Văn bản số 7997/UBND-TD4 ngày 13/09/2021
- Kết quả: Sở TNMT đã có văn bản giải quyết số 1107/STNMT-TTR ngày 15/04/2022
(2) Bà Ngô Thị Kim Thanh ở xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên: Kiến nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến trình tự, thủ tục thu hồi 4.800m2 đất của Công ty Thanh Hương và việc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thái Sơn được quyền thuê đất để thực hiện dự án theo Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh.
- UBND tỉnh giao việc tại Văn bản số 1800/UBND-TD3 ngày 23/3/2022.
- Ngày 01/04/2022, Sở TN&MT có Văn bản số 899/STNMT-TTR với nội dung: đề nghị bà Ngô Thị Kim Thanh liệt kê danh mục các văn bản cần cung cấp thông tin (danh mục văn bản được phép cung cấp thông tin theo quy định) và gửi đến UBND xã nơi thực hiện thu hồi đất của Công ty Thanh Hương để được cung cấp theo quy định của pháp luật.
(3) Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc: Kiến nghị Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tam Dương hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Đinh Văn Sơn bà Nguyễn Thị Biên ở thôn Phú Cường, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương theo quy định.
- UBND tỉnh giao việc tại Văn bản số 1625/UBND-TD3 ngày 16/3/2022.
- Kết quả:
+ Ngày 21/03/2022, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Tam Dương đã có Văn bản số 123/HC-CNTD.
+ Ngày 20/04/2022, Sở TN&MT có Văn bản giải quyết số 1155/STNMT-TTR
(4) Bà Nguyễn Thị Quyền về việc thực hiện quyền giám sát của công dân theo luật đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, dự án và giải quyết kiến nghị của công dân theo quy định.
- UBND tỉnh giao việc tại Văn bản 954/UBND-CN3 ngày 18/02/2022.
- Kết quả: Ngày 21/03/2022, Sở TN&MT có Văn bản số 734/STNMT-TTR.
* Các vụ việc được giao trong kỳ báo cáo tháng 4/2022:
(5) Ông Phạm Khắc Khuyến ở phường Trưng Trắc, Phúc Yên (người đại diện theo ủy quyền của ông Kim Ngọc Thực và bà Nguyễn Thị Hiên): tố cáo hành vi vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc.
- UBND tỉnh giao việc tại Văn bản số 1899/UBND-TD5 ngày 29/03/2022.
- Kết quả: Ngày 21/03/2022, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có Văn bản số 117/VPĐKĐĐ-ĐKCGCN ngày 21/4/2022 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Phạm Khắc Khuyến.
(6) Ông Vương Văn Thực ở xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương  thôn 10, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương: Kiến nghị trả kết quả hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của ông Vương Văn Thực ở thôn 10, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương theo quy định.
- UBND tỉnh giao việc tại Văn bản số 1988/UBND-TD5 ngày 01/04/2022.
- Kết quả: Ngày 21/03/2022, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có Văn bản số 121/VPĐKĐĐ-ĐKCGCN ngày 25/04/2022.
b/ Các vụ việc được giải quyết chuyển từ cuối kỳ báo cáo tháng 3, được giao trong kỳ tháng 4 đang tiếp tục kiểm tra xác minh và chưa có kết quả giải quyết:
* Các vụ việc cuối kỳ báo cáo tháng 3/2022 chuyển sang:
(1) Ông Nguyễn Công Huân ở thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên: phản ánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Bình Xuyên không giải quyết hồ sơ mảnh trích đo địa chính.
- UBND tỉnh giao việc tại Văn bản  8460/UBND-NN5 ngày 27/09/2021.
- Sở TNMT đang xác minh, giải quyết.
(2) Ông Vũ Văn Hà ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc: kiến nghị giải quyết về chồng lấn đất ở với dự án Chợ Trung tâm thương mại Yên Lạc
- UBND tỉnh giao việc tại Văn bản số 9690/UBND-TD3 ngày 02/11/2021.
- Sở TNMT đang xác minh, giải quyết.
 (3) Kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ ông Ty và bà Lâm tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên: kiểm tra trách nhiệm công tác xử lý, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân có liên quan; hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Lâm nếu có.
- UBND tỉnh giao việc tại Văn bản  971/UBND-NN5 ngày 21/02/2022.
- Ngày 07/03/2022, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã có Văn bản số 56/VPĐKĐĐ-ĐKCGCN đề nghị Thanh Lãng báo cáo Sở TNMT đang xác minh, giải quyết. Hiện nay, Sở TN&MT đang chờ văn bản phúc đáp của UBND thị trấn Thanh Lãng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo chỉ đạo.
* Vụ việc giao trong kỳ báo cáo tháng 4/2022:
(4) Ông Nguyễn Văn Thân ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương: Phản ánh Văn phòng đăng ký đất đai – chi nhánh Tam Dương chậm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục cung cấp thông tin địa chính theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
- UBND tỉnh giao việc tại Văn bản số 2191/UBND-TD5 ngày 08/04/2022.
- Sở TN&MT đang kiểm tra xác minh
(5) Ông Nguyễn Ngọc Thắng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (đại diện cho ông Hoàng Ngọc Tuệ): Không đồng ý Văn bản số 3576/STNMT-TTr ngày 09/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ ông Hoàng Ngọc Tuệ ở thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên
- UBND tỉnh giao việc tại Văn bản số 1928/UBND-TD4 ngày 30/03/2022.
- Sở TN&MT đang kiểm tra xác minh

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv