05:53 ICT Thứ năm, 08/12/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 72

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 69


2 Hôm nay : 7377

thoi trang nu Tháng hiện tại : 125886

1 Tổng lượt truy cập : 29987458

Trang nhất » Tin Tức » Tin thanh tra

Báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (Báo cáo Thanh tra Bộ TN&MT)

Thứ tư - 15/12/2021 16:09
Thực hiện Văn bản số 596/TTr-VP ngày 23/11/2021 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là Sở TN&MT) báo cáo kết quả cụ thể như sau (số liệu kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/11 và ước thực hiện đến ngày 15/12/2021):
A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

I. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Công tác tiếp dân

- Tổng số lượt tiếp công dân 98 lượt tương ứng với tổng số 101 người, số lượt đoàn đông người (từ 5 người trở lên) là 0 lượt.

- Nội dung tiếp công dân: lĩnh vực đất đai 96 lượt; lĩnh vực môi trường 02 lượt; lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước 0 lượt.

2. Kết quả tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai

a) Tổng số đơn nhận được trong kỳ

Trong kỳ báo cáo, tiếp nhận tổng số 419 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do công dân gửi đến.

b) Phân loại đơn

- Đang xử lý: 08 đơn;

- Đơn không đủ điều kiện xử lý (do trùng lặp, đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ): 173 đơn;

- Số đơn đủ điều kiện xử lý: 238 đơn, trong đó:

+ Theo lĩnh vực: 05 đơn lĩnh vực môi trường;  233 đơn lĩnh vực đất đai.

+ Theo loại đơn: 05 đơn tố cáo, 0 đơn khiếu nại, 233 đơn kiến nghị phản ánh.

c) Kết quả xử lý

- Chuyển 36 đơn tới cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết;

- Tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo thẩm quyền của Sở TN&MT 202 đơn (202 đơn kiến nghị, phản ánh và không có đơn khiếu nại, tố cáo).

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai

Đến cuối kỳ báo cáo, trong số 202 đơn thụ lý giải quyết theo thẩm quyền nêu trên đã có kết quả giải quyết đối với 152 đơn; còn lại 50 đơn đang tiếp tục xem xét, giải quyết và chuyển sang kỳ báo cáo năm 2022. Trong đó:

- 165 đơn thư do công dân và các cơ quan khác chuyển đến: đã có kết quả giải quyết 122 đơn, còn lại 43 đơn đang tiếp tục kiểm tra, xác minh giải quyết;

- 37 vụ việc được UBND tỉnh giao tham mưu, xem xét giải quyết: đã có kết quả giải quyết 30 đơn, còn lại 07 đơn đang tiếp tục kiểm tra, xác minh giải quyết.

II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

- Ngày 28/12/2020, Sở TN&MT đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-STNMT về Phê duyệt Kế hoạch công tác, thanh tra kiểm tra năm 2021.

- Ngày 19/5/2021, Sở TN&MT tiếp tục ban hành Quyết định số 219/QĐ-STNMT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT (lần 1).

- Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID 19 và Văn bản số 8367/UBND-KT3 ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid 19, Sở TN&MT tiếp tục ban hành Quyết định số 591/QĐ-STNMT ngày 19/10/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT (lần 2).

1. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT đã triển khai 12 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với tổng số 36 tổ chức, cá nhân:

1.1. Lĩnh vực đất đai

- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra: 03 cuộc (01 cuộc thực hiện theo Kế hoạch; 02 cuộc thực hiện đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

- Nội dung thanh tra, kiểm tra: chấp hành pháp luật đất đai (quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giao đất ở, cho thuê đất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ,…). Tổng số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra: 06 tổ chức.

- Tiến độ thanh tra, kiểm tra: Đã hoàn thành và ban hành kết luận đối với 04 tổ chức; còn lại 02 tổ chức đang dự kiến ban hành kết luận trước ngày 31/12/2021.

- Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện một số tồn tại và cho thời hạn khắc phục, chưa đến mức phải chuyển cơ quan điều tra xử lý.

- Ngoài ra, Sở TN&MT còn thực hiện việc kiểm tra thường xuyên theo chức năng quản lý đất đai đối với một số dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Qua kết quả rà soát, kiểm tra đã kiến nghị UBND tỉnh thu hồi tổng số 17.457,8 m2 của 08 dự án do chậm quá 24 tháng so với tiến độ được duyệt theo quy định. Đến cuối kỳ báo cáo, UBND tỉnh đã ban hành 01 Quyết định thu hồi đối với 01 dự án với tổng diện tích 283 m2, còn lại 07 dự án đang xem xét, quyết định.

1.2. Lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tại Quyết định số 734/QĐ-STNMT ngày 28/12/2020 của Sở TN&MT về Phê duyệt Kế hoạch công tác, thanh tra kiểm tra năm 2021, trong đó có danh sách tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được thanh tra, kiểm tra về riêng về lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; đồng thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8367/UBND-KT3 ngày 23/9/2021 về việc Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, Sở TN&MT tiếp tục ban hành Quyết định số 591/QĐ-STNMT ngày 19/10/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT (lần 2), trong đó đã loại ra khỏi Kế hoạch danh sách các cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân có danh sách tại Quyết định số 734/QĐ-STNMT ngày 28/12/2020 (nêu trên).

Ngoài ra, Sở TN&MT tham gia 01 đoàn kiểm tra liên ngành với vai trò chủ trì do UBND tỉnh thành lập về quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng Vắc xin Covdi-19 trên địa bàn tỉnh. Đến cuối kỳ báo cáo, đã hoàn thành và ban hành kết quả.

 1.3. Lĩnh vực khoáng sản

- Tổng số cuộc đã triển khai: 01 cuộc (01 cuộc thực hiện theo Kế hoạch; 0 cuộc thực hiện đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

- Nội dung thanh tra, kiểm tra: chấp hành pháp luật về khoáng sản (khoáng sản chưa khai thác, khoáng sản đã được cấp phép khai thác…). Tổng số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra: 01 tổ chức

- Tiến độ thanh tra, kiểm tra: đã hoàn thành và ban hành kết luận.

Ngoài ra, Sở TN&MT còn tham gia 01 đoàn kiểm tra liên ngành với vai trò chủ trì do UBND tỉnh thành lập về việc kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác đất trái phép trên địa bàn tỉnh. Đến cuối kỳ báo cáo, đã hoàn thành và ban hành kết quả.

Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm, tồn tại đến mức phải kiến nghị thu hồi Giấy phép, xử lý kỷ luật hành chính hoặc chuyển cơ quan điều tra xử lý.

1.4. Lĩnh vực Tài nguyên nước

- Tổng số cuộc: 01 cuộc (01 cuộc thực hiện theo Kế hoạch; 0 cuộc thực hiện đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

- Nội dung thanh tra, kiểm tra: chấp hành pháp luật về Tài nguyên nước (khoáng sản chưa khai thác, khoáng sản đã được cấp phép khai thác…). Tổng số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra: 03 tổ chức

- Tiến độ thanh tra, kiểm tra: Đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, đã tạm dừng và giãn, hoãn tiến độ chuyển sang kỳ báo cáo năm 2022 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; đồng thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8367/UBND-KT3 ngày 23/9/2021 về việc Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

1.5. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT không đưa vào trong nội dung Kế hoạch đã phê duyệt; đồng thời không có nội dung đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

1.6. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ

- Tổng số cuộc đã triển khai: 01 cuộc (01 cuộc thực hiện theo Kế hoạch; 0 cuộc thực hiện đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

- Nội dung thanh tra, kiểm tra: chấp hành pháp luật về đo đạc. Tổng số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra: 13 tổ chức.

- Tiến độ thanh tra, kiểm tra: đã hoàn thành và ban hành kết luận.

Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm, tồn tại đến mức phải kiến nghị thu hồi Giấy phép hoặc chuyển cơ quan điều tra xử lý.

1.7. Lĩnh vực Biển và hải đảo

Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT không triển khai do đặc thù vị trí địa lý nên không có nội dung thực hiện.

1.8. Kết hợp nhiều lĩnh vực trong một cuộc thanh tra, kiểm tra (kết hợp lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước…)

- Tổng số cuộc đã triển khai: 07 cuộc (03 cuộc thực hiện theo Kế hoạch; 04 cuộc thực hiện đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

- Nội dung thanh tra, kiểm tra: chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường hoặc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước… Tổng số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra: 16 tổ chức, cá nhân.

- Tiến độ thanh tra, kiểm tra: đã hoàn thành và ban hành các kết luận thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, Sở TN&MT còn tham 01 đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập với vai trò là Trưởng đoàn. Nội dung kiểm tra về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 06 tổ chức. Đến cuối kỳ báo cáo, đã hoàn thành và ban hành kết quả.

Qua kiểm tra đã phát hiện 10 tổ chức, cá nhân có vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường và ban hành 10 Quyết định XPVPHC theo thẩm quyền của Chánh thanh tra Sở TN&MT với tổng số tiền phạt là 248.000.000 đồng; đình chỉ hoạt động với thời hạn 03 tháng đối với 01 tổ chức.

- Hiện nay, đã có 09/10 tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nộp tiền phạt vào NSNN, còn lại 01 tổ chức chưa thực hiện nộp tiền phạt và giao Thanh tra Sở tiếp tục đôn đốc, dự kiến hoàn thành nộp tiền phạt trước ngày 31/12/2021 theo quy định.

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định XPVPHC đối với 03 tổ chức với tổng số tiền phạt 1.028.076.174 đồng. Hiện nay, đã ban hành 02 Quyết định đối với 02 tổ chức (đã hoàn thành việc nộp tiền phạt vào NSNN) còn lại đang xem xét ban hành Quyết định đối với 01 tổ chức.

Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm, tồn tại đến mức phải kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý.

2. Kết quả công tác thanh tra hành chính

- Tổng số cuộc đã triển khai: 01 cuộc (01 cuộc thực hiện theo Kế hoạch; 0 cuộc thực hiện đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

- Nội dung thanh tra, kiểm tra: thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổng số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra: 01 đơn vị thuộc Sở.

- Tiến độ thanh tra, kiểm tra: đang triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành, ban hành kết luận trước ngày 31/12/2021.

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

- Tổng số cuộc đã triển khai: 09 cuộc (04 cuộc thực hiện theo Kế hoạch; 05 cuộc thực hiện đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

- Nội dung thanh tra, kiểm tra: trách nhiệm quả lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản. Tổng số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra: 57 tổ chức. Trong đó:

+ Lĩnh vực đất đai: 05 cuộc (02 cuộc thực hiện theo Kế hoạch; 03 cuộc thực hiện đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh) đối với 13 tổ chức;

+ Lĩnh vực môi trường: 02 cuộc (01 cuộc thực hiện theo Kế hoạch; 01 cuộc thực hiện đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh) đối với 32 tổ chức;

+ Lĩnh vực khoáng sản: 02 cuộc (01 cuộc thực hiện theo Kế hoạch; 01 cuộc thực hiện đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh) đối với 12 tổ chức.

- Tiến độ thanh tra, kiểm tra: đã hoàn thành 07 cuộc và ban hành kết luận; còn lại 02 cuộc đang triển khai, dự kiến hoàn thành và ban hành kết luận trước ngày 31/12/2021.

Qua thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với các đơn vị cho thấy:

- Đã tuân thủ đúng quy trình, quy định và có hiệu lực, hiệu quả cao từ công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm; đồng thời trong quá trình triển khai đều nhận được sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ từ các cơ quan có liên quan trong đó có các đơn vị là được thanh tra, kiểm tra.

- Đã phát hiện một số tồn tại trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về TN&MT của đơn vị, từ đó kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, chưa đến mức phải chuyển cơ quan điều tra xử lý.

4. Kết quả kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra

- Đã tiến hành kiểm tra đối với tổng số 03 tổ chức được thanh tra, kiểm tra các thời gian trước.

- Tiến độ thanh tra, kiểm tra: đã hoàn thành và ban hành kết quả.

Qua kiểm tra có phát hiện vi phạm, tồn tại nhưng cho thời hạn khắc phục và chưa đến mức phải kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý.

III. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT đã ban hành một số văn bản trọng tâm để chỉ đạo thực hiện công tác PCTN đối với các phòng QLNN, đơn vị thuộc Sở, cụ thể:

- Kế hoạch số 11/KH-STNMT ngày 18/5/2020 về Công tác PCTN năm 2020;

Ngày 22/2/2021, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-STNMT về công tác phòng chống tham nhũng của Sở TN&MT năm 2021.

- Kế hoạch số 19/KH-STNMT ngày 23/12/2020 về việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

- Kế hoạch số 30/KH-STNMT ngày 21/9/2021 Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Công văn số 2833/STNMT-TTR ngày 13/09/2021 V/v Đẩy mạnh thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Văn bản số 3509/STNMT ngày 03/11/2021 V/v Đôn đốc tăng cường thực hiện công tác phòng chống, tham nhũng năm 2021.

Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được tuyên truyền, đồng thời thực hiện các giải pháp phòng ngừa, cụ thể:

- Về tuyên truyền: Phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng đến các cán bộ, công chức viên chức thông qua phần mềm quản lý văn bản, qua Website của Sở, qua các cuộc họp giao ban, quý, tháng của Sở, qua các cuộc sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ.

- Về thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Tiếp tục thực hiện phòng chống tham nhũng, phòng ngừa tham nhũng như: Công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan về quản lý, sử dụng tài sản công, chế độ, chính sách, định mức, tiêu chuẩn, các hoạt động như kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, các biện pháp phòng chống tham nhũng đều được phổ biến công khai theo quy định.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan được Sở thực hiện đúng quy định cùng với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Các đơn vị thuộc Sở duy trì thực hiện trả lương các khoản thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua tài khoản thể ATM, hạn chế tối đa thanh toán bằng tiền mặt.

- Việc công khai quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, chế độ chính sách, định mức tiêu chuẩn... được công khai tại cuộc họp hội nghị cán bộ công chức, trên trang Website của Sở.

- Công khai lĩnh vực hoạt động của ngành như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; trình tự, thủ tục việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định hồ sơ xin cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; hồ sơ xin cấp phép sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, hành nghề khoan nước dưới đất đều được niêm yết tại Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc và Trung tâm hành chính công các huyện, thành phố đồng thời đăng tải trên Website của Sở (tại địa chỉ: tnmtvinhphuc.gov.vn). Việc công khai các thủ tục hành chính này thường gắn với việc cải cách thủ tục hành chính.

- Công khai quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều được công khai trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

 b) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm lại đối với 23 vị trí cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, sử dụng.

c) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

Sở TN&MT yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở tiếp tục thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng Ngân sách Nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 1847/2018/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quyết định số 3569/QĐ-CT ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/2018/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT đang triển khai 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với 01 đơn vị thuộc Sở. Dự kiến hoàn thành và ban hành kết luận trước ngày 31/12/2021.

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của đơn vị: Qua kiểm tra nội bộ của Sở chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng xảy ra trong nội bộ.

- Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Qua công tác thanh tra chưa phát hiện trường hợp có tham nhũng.

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Qua công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện trường hợp có tham nhũng.

IV. CÔNG TÁC KHÁC

Trong kỳ báo cáo, tổng số công chức của Thanh tra Sở TN&MT là 10 người. Trong đó:

- Về cơ cấu tổ chức: Chánh Thanh tra; 03 Phó Chánh thanh tra; 04 công chức.

- Về chức danh nghề nghiệp: 06 thanh tra viên chính, 04 thanh tra viên.

- Về chính nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ: 10/10 công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính.

V. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG

1. Về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị

- Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong lĩnh vực tài nguyên môi trường của Sở TN&MT đã được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên vẫn còn khó khăn, hạn chế là:

- Số lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị phản ánh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường rất lớn, trong đó cơ bản về lĩnh vực đất đai, nhiều việc xảy ra đã lâu, trong khi đó chính sách, pháp luật của Nhà nước đã có nhiều thay đổi qua các thời kỳ dẫn đến việc xử lý, xác minh, giải quyết gặp nhiều khó khăn.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương còn nhiều hạn chế, bất cập, tồn tại, yếu kém; tài liệu, hồ sơ thiếu đồng bộ không được cập nhật chỉnh lý biến động thường xuyên, công tác quản lý, lưu trữ tại nhiều cơ sở chưa tốt, thậm chí thất lạc dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý nói chung và công tác tiếp công dan, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nói riêng.

- Một số địa phương, cơ sở chưa làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong lĩnh vực tài nguyên môi trường nhất là trong lĩnh vực đất đai ngay từ cơ sở, địa phương dẫn đến việc công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, gây khó khăn cho việc xử lý, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

2. Về công tác thanh tra, kiểm tra

- Theo nội dung Kế hoạch công tác thanh, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT được phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-STNMT Ngày 28/12/2020 về Phê duyệt Kế hoạch công tác, thanh tra kiểm tra năm 2021 và được điều chỉnh, bổ sung tại các Quyết định Quyết định số 219/QĐ-STNMT Ngày 19/5/2021 (lần 1), Quyết định số 591/QĐ-STNMT ngày 19/10/2021 (lần 2) thì Sở TN&MT tiến hành tổng số 19 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực TN&MT.

- Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2020 đến nay (nhất là từ cuối tháng đầu của Quý II năm 2021), do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại một số tỉnh/thành phố, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc với diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện các biện pháp quyết liệt, ưu tiên phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời tập trung thực hiện một số cuộc thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh nên đã ảnh hưởng và làm chậm tiến độ triển khai các cuộc Thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đề ra. Do đó đến cuối kỳ báo cáo, Sở TN&MT triển khai được 16/19 cuộc thanh tra, kiểm tra (đạt 84,2% so với Kế hoạch); còn lại 03 cuộc giãn, hoãn và chuyển sang kỳ báo cáo năm 2022.

- Trình tự, thủ tục, các bước tiến hành thanh tra, kiểm tra đã được thực hiện theo đúng quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác có liên quan.

3. Về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra

Sở TN&MT luôn quan tâm và chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm có phẩm chất đạo đức thường xuyên trực tiếp công dân và trực điện thoại đường dây nóng tại Phòng tiếp công dân của Sở TN&MT. Tiếp thu và tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân; ghi chép vào Sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày.

Trong quá trình hoạt động, các đoàn thanh tra luôn đảm bảo thực hiện nghiêm theo đúng nội dung trong quyết định thanh tra, đảm bảo tính khách quan, chính xác, dân chủ để phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4. Công tác phòng, chống tham nhũng

 Sở TN&MT đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về phòng chống tham nhũng. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ như tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, trả lương và các khoản phụ cấp qua tài khoản, trong lĩnh vực tham mưu, quản lý của ngành việc giao đất, cấp phép khai thác tài nguyên bám sát quy hoạch, kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Bên cạnh các mặt đã đạt được công tác phòng chống tham nhũng còn có hạn chế: nội dung, hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng chưa đa dạng, phong phú; công tác tự kiểm tra nội bộ ở một số đơn vị vẫn còn hạn chế; chưa tổ chức cuộc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân, nhận và xử lý đơn thư theo quy định.

Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nói chung và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng khoa học, hợp lý, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ quan, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đồng thời xử lý nghiêm túc cán bộ, công chức có vi phạm, khuyết điểm theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục quán triệt, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến. Phấn đấu xử lý, giải quyết từ 95 đến 100% các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến trong lĩnh vực tài nguyên môi trường theo thẩm quyền và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

Tiếp tục triển khai xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; tập trung thanh tra, kiểm tra tổ chức, cá nhân, địa bàn có dấu hiệu vi phạm; bám sát định hướng, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, phù hợp yêu cầu thực tế của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn thực hiện đảm bảo khách quan, toàn diện, khoa học, không chồng chéo.

Thực hiện tốt các cuộc thanh tra đột xuất do UBND tỉnh, người có thẩm quyền và các cơ quan cấp trên giao.

Tăng cường công tác giám sát các Đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra

III. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thực chất, có hiệu quả. Tiếp tục học tập và làm theo lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ và thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường các cấp từ tỉnh xuống cơ sở.

- Phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân, các đoàn thể đối với công tác phòng chống tham nhũng, nhất là lĩnh vực thu chi tài chính, quản lý tài sản công, công tác tổ chức cán bộ, …

- Thực hiện thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo kế hoạch.

C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 Đề nghị Quốc hội, Chính phủ:

- Xây dựng chính sách, pháp luật để trong thời gian tới hạn chế tối đa việc lưu thông, sử dụng tiền mặt trong thanh toán để các cơ quan chức năng thuận lợi trong việc kiểm soát các hành vi tham nhũng.

- Có chính sách tiền lương thích hợp để người cán bộ, công chức sống được bằng đồng lương từ đó góp phần hạn chế được tình trạng tham nhũng, tiêu cực.

- Sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật đất đai cho phù hợp với thực tế.

- Hệ thống các văn bản pháp luật về thanh tra còn chưa thực sự hoàn chỉnh, nhiều điểm còn bộc lộ bất hợp lý, lỗi thời, không phù hợp với tình hình và yêu cầu của thực tiễn dẫn đến sự chồng chéo về thẩm quyền và hoạt động ở một số lĩnh vực gây khó khăn, phiền hà cho các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra. Do đó đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp, kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm có tham mưu đề xuất Chính phủ, Quốc Hội chỉnh sửa bổ sung một số điểm không hợp lý.

 

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv