12:30 ICT Thứ bảy, 03/12/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 24


2 Hôm nay : 4426

thoi trang nu Tháng hiện tại : 37577

1 Tổng lượt truy cập : 29899149

Trang nhất » Tin Tức » Tin thanh tra

Báo cáo Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Bí thư Tỉnh ủy giao tại các kỳ tiếp dân từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2022

Thứ tư - 22/06/2022 10:31
Thực hiện chỉ đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại Văn bản số 716-CV/BNCTU ngày 09/6/2022 và của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 9396/UBND-TD1 ngày 15/6/2022 về việc tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ tiếp dân từ tháng 4/20219 đến nay. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (TN&MT) báo cáo số 193/STNMT-BC ngày 20/06/2022, cụ thể như sau:
Đến cuối kỳ báo cáo tháng 4/2022, đã có kết quả đối với 06 vụ việc (05 vụ việc được giao trong các kỳ tiếp dân từ tháng 4/2019 đến tháng 2/2022; 01 vụ việc được giao trong kỳ tiếp tiếp dân tháng 3/2022).

 (1) Vụ việc của bà Dương Thị Liễu (chồng là Nguyễn Văn Cộng) tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên (kỳ tiếp dân tháng 4/2019), Sở TN&MT được giao đề xuất, hướng dẫn xử lý, giải quyết theo thẩm quyền nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân.

Kết quả giải quyết:

Sở TN&MT có Văn bản số 1539/STNMT-TTr ngày 20/6/2019 V/v đề xuất giải quyết đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ của bà Dương Thị Liễu, thôn Trung Thành, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên. Sau đó UBND tỉnh tiếp tục giao Thanh tra tỉnh rà soát báo vụ việc. Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 101/BC-TTr ngày 18/9/2019 và báo cáo số 133/BC-TTr ngày 28/10/2019 về kết quả kiểm tra rà soát vụ việc của bà Dương Thị Liễu.

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 8868/UBND-TD3 đồng ý đề xuất của Thanh tra tỉnh, giao UBND thành phố Vĩnh Yên trả lời và hướng dẫn hộ gia đình bà Dương Thị Liễu theo kiến nghị, đề xuất của Thanh tra tỉnh.

UBND Thành phố Vĩnh Yên đã có văn bản số 2105/UBND-TNMT ngày 26/11/2019 V/v giải quyết đề nghị của của bà Dương Thị Liễu có nội dung: Sau khi gia đình bà Liễu thực hiện phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật, UBND thành phố Vĩnh Yên thực hiện các thủ tục tiếp theo để cấp giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất tái định cư theo thẩm quyền.

(2) Vụ việc bà Ôn Thị Sinh (cùng bà Ôn Thị Tư, bà Hoàng Thị Ba) tại thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo (kỳ tiếp dân tháng 7/2019), Sở TN&MT được giao hướng dẫn UBND huyện Tam Đảo xử lý, giải quyết theo thẩm quyền nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân.

Kết quả giải quyết:

Sở TN&MT có Văn bản số 2435/STNMT-TTr TTr ngày 28/9/2018 và Văn bản số 2075/STNMT-TTr ngày 15/8/2019 V/v hướng dẫn giải quyết đơn của một số công dân ở xã Đạo Trù, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, trong đó hướng dẫn UBND huyện Tam Đảo xác định bản chất của vụ việc là khiếu nại phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất của UBND huyện để thụ lý ban hành quyết định giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 10/01/2020, UBND huyện Tam Đảo đã có các Quyết định số 11/QĐ-UBND, Quyết định số 12/QĐ-UBND và Quyết định số 13/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của bà Ôn Thị Sinh, bà Ôn Thị Tư và bà Hoàng Thị Ba (lần đầu). Bà Ôn Thị Sinh, bà Ôn Thị Tư và bà Hoàng Thị Ba không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND huyện Tam Đảo và có đơn khiếu nại (lần 2) gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

 Chủ tịch UBND tỉnh đã thụ lý giải quyết khiếu nại và ban hành Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Ba, Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 giải quyết khiếu nại của bà Ôn Thị Sinh và Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 giải quyết khiếu nại của bà Ôn Thị Tư theo quy định, đến nay 03 công dân không có đơn khiếu nại.

(3) Vụ việc ông Nguyễn Quốc Thắm, thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên (kỳ tiếp dân tháng 7/2019).

Bí thư tỉnh ủy giao Sở Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn UBND huyện Bình xuyên cấp GCNQSD đất theo đề nghị của ông Thắm.

Kết quả giải quyết:

Ngày 08/8/2019, Sở TN&MT có văn bản số 2074/STNMT-TTr ngày 15/8/2019 hướng dẫn UBND huyện Bình Xuyên xem xét giải quyết đơn của công dân theo thẩm quyền. UBND huyện Bình Xuyên đã có các văn bản giải quyết, trả lời tại Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 22/3/2019; Văn bản số 954/UBND-TNMT ngày 09/7/2019 và Văn bản số 880/UBND-TNMT ngày 09/7/2019.

(4) Vụ vụ việc bà Nguyễn Thị Sinh tại thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường (kỳ tiếp dân tháng 12/2019) với nội dung đề nghị xem xét cấp GNQSD đất lần đầu đối với thửa đất có diện tích 220,7m2 gia đình sử dụng từ năm 1974.

Kết quả giải quyết:

Ngày 17/01/2020, Sở TN&MT đã có Văn bản số 153/STNMT-TTr V/v hạn mức cấp Giấy CNQSD đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Sinh ở xã Lý nhân, huyện Vĩnh Tường gửi UBND huyện Vĩnh Tường.

Đến nay UBND huyện Vĩnh Tường đã thực hiện xong việc cấp GNQSD đất lần đầu đối với thửa đất có diện tích 220,7m2 theo đề nghị của bà Sinh.

(5) Vụ việc ông Nguyễn Văn Khởi, số nhà 191, đường Lam Sơn, TDP Đông Thành, phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nội dung: Giao Sở TN&MT xem xét giải quyết (Văn bản số 01-TB/BNCTU ngày 27/10/2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy).

Kết quả giải quyết:

 - Ngày 20/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3184/STNMT-TTr V/v kết quả rà soát đơn đề nghị cấp GCN của ông Nguyễn Văn Khởi, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc và đề xuất UBND tỉnh.

- Ngày 01/12/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 8977/UBND-TD3 V/v xem xét, giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Khởi ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Tại văn bản trên UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND phường Đồng Tâm và Công ty CP tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô rà soát lại Dự án mở rộng khu dịch vụ du lịch Sông Hồng Thủ Đô Bắc Đầm Vạc (phê duyệt tại Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 23/6/2011) để đề xuất phương án tái định cư cho hộ ông Khởi và 19 hộ dân khi thực hiện dự án theo quy định với UBND tỉnh.

- Ngày 29/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực pháp lý Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 26/3/2011 và số 1222/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

(6) Vụ việc bà Đào Thị Mưu và ông Đào Văn Hải ở thôn Tân Lập, xã Đồng Ích, Lập Thạch: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch tổ chức thực hiện Kết luận số 825/KL-CT.UBND ngày 28/7/2014 về thanh tra trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất cho ông Đào Xuân Nghĩa ở thôn Đại Lữ, Đồng ích, Lập Thạch.

Nội dung: Giao Sở TNMT xác minh về công tác chuyên môn (Văn bản số 41/TB-BNCTU ngày 29/03/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy)

Kết quả giải quyết:

- Ngày 20/4/2022, Sở TN&MT đã có Văn bản số 1171/STNMT-ĐĐBĐ&VT v/v V/v báo cáo kết quả xác minh về chuyên môn đối với vụ việc bà Đào Thị Mưu có địa chỉ tại thôn Tân Lập, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch kiến nghị. Trong đó có nội dung: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông báo, nếu ông Nghĩa không giao nộp GCNQSDĐ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền hủy GCNQSDĐ đã cấp cho ông Đào Xuân Nghĩa theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Ngày 24/5/2022, UBND huyện Lập Thạch đã ban hành Quyết định số 856/QĐ-UBND v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đa cấp cho ông Đào Xuân Nghĩa, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch.

 

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv