01:38 ICT Thứ ba, 06/12/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 72


2 Hôm nay : 1408

thoi trang nu Tháng hiện tại : 82423

1 Tổng lượt truy cập : 29943995

Trang nhất » Tin Tức » Tin thanh tra

Báo cáo Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Bí thư Tỉnh ủy giao tại các kỳ tiếp dân từ tháng 4/2019 đến tháng 01/2022

Thứ hai - 24/01/2022 10:34
Thực hiện chỉ đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại Văn bản số 584-CV/BNCTU ngày 18/01/2022 và của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 463/UBND-VX4 ngày 20/01/2022 về việc tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ tiếp dân từ tháng 4/20219 đến nay. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (TN&MT) báo cáo cụ thể như sau (thời kỳ tính từ tháng 4/2019 đến hết ngày 20/01/2022):
I. CÁC VỤ VIỆC ĐƯỢC BÍ THƯ TỈNH ỦY GIAO TRỰC TIẾP
Từ tháng 4/2019 đến nay, Sở TN&MT đã được Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp giao chủ trì xác minh, đề xuất giải quyết tổng số 05 vụ việc của công dân (trong đó: từ tháng 4/2019 đến hết ngày 31/12/2021 là 05 vụ việc; từ 01/01/2022 đến hết ngày 20/01/2022 là 0 vụ việc).
 Đến nay, Sở TN&MT đã có kết quả kiểm tra, xác minh giải quyết đối với 05/05 vụ việc được Bí thư Tỉnh ủy giao. Cụ thể:
1. Vụ việc của bà Dương Thị Liễu (chồng là Nguyễn Văn Cộng) tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên (kỳ tiếp dân tháng 4/2019), Sở TN&MT được giao đề xuất, hướng dẫn xử lý, giải quyết theo thẩm quyền nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân.
Kết quả giải quyết:
Sở TN&MT có Văn bản số 1539/STNMT-TTr ngày 20/6/2019 V/v đề xuất giải quyết đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ của bà Dương Thị Liễu, thôn Trung Thành, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên. Sau đó UBND tỉnh tiếp tục giao Thanh tra tỉnh rà soát báo vụ việc. Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 101/BC-TTr ngày 18/9/2019 và báo cáo số 133/BC-TTr ngày 28/10/2019 về kết quả kiểm tra rà soát vụ việc của bà Dương Thị Liễu.
Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 8868/UBND-TD3 đồng ý đề xuất của Thanh tra tỉnh, giao UBND thành phố Vĩnh Yên trả lời và hướng dẫn hộ gia đình bà Dương Thị Liễu theo kiến nghị, đề xuất của Thanh tra tỉnh.
UBND Thành phố Vĩnh Yên đã có văn bản số 2105/UBND-TNMT ngày 26/11/2019 V/v giải quyết đề nghị của của bà Dương Thị Liễu có nội dung: Sau khi gia đình bà Liễu thực hiện phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật, UBND thành phố Vĩnh Yên thực hiện các thủ tục tiếp theo để cấp giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất tái định cư theo thẩm quyền.
2. Vụ việc bà Ôn Thị Sinh (cùng bà Ôn Thị Tư, bà Hoàng Thị Ba) tại thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo (kỳ tiếp dân tháng 7/2019), Sở TN&MT được giao hướng dẫn UBND huyện Tam Đảo xử lý, giải quyết theo thẩm quyền nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân.
Kết quả giải quyết:
Sở TN&MT có Văn bản số 2435/STNMT-TTr TTr ngày 28/9/2018 và Văn bản số 2075/STNMT-TTr ngày 15/8/2019 V/v hướng dẫn giải quyết đơn của một số công dân ở xã Đạo Trù, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, trong đó hướng dẫn UBND huyện Tam Đảo xác định bản chất của vụ việc là khiếu nại phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất của UBND huyện để thụ lý ban hành quyết định giải quyết theo thẩm quyền.
Ngày 10/01/2020, UBND huyện Tam Đảo đã có các Quyết định số 11/QĐ-UBND, Quyết định số 12/QĐ-UBND và Quyết định số 13/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của bà Ôn Thị Sinh, bà Ôn Thị Tư và bà Hoàng Thị Ba (lần đầu). Bà Ôn Thị Sinh, bà Ôn Thị Tư và bà Hoàng Thị Ba không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND huyện Tam Đảo và có đơn khiếu nại (lần 2) gửi Chủ tịch UBND tỉnh.
 Chủ tịch UBND tỉnh đã thụ lý giải quyết khiếu nại và ban hành Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Ba, Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 giải quyết khiếu nại của bà Ôn Thị Sinh và Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 giải quyết khiếu nại của bà Ôn Thị Tư theo quy định, đến nay 03 công dân không có đơn khiếu nại.
3. Vụ việc ông Nguyễn Quốc Thắm, thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên (kỳ tiếp dân tháng 7/2019).
Bí thư tỉnh ủy giao Sở Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn UBND huyện Bình xuyên cấp GCNQSD đất theo đề nghị của ông Thắm.
Kết quả giải quyết:
Ngày 08/8/2019, Sở TN&MT có văn bản số 2074/STNMT-TTr ngày 15/8/2019 hướng dẫn UBND huyện Bình Xuyên xem xét giải quyết đơn của công dân theo thẩm quyền. UBND huyện Bình Xuyên đã có các văn bản giải quyết, trả lời tại Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 22/3/2019; Văn bản số 954/UBND-TNMT ngày 09/7/2019 và Văn bản số 880/UBND-TNMT ngày 09/7/2019.
4. Vụ vụ việc bà Nguyễn Thị Sinh tại thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường (kỳ tiếp dân tháng 12/2019) với nội dung đề nghị xem xét cấp GNQSD đất lần đầu đối với thửa đất có diện tích 220,7m2 gia đình sử dụng từ năm 1974.
Kết quả giải quyết:
Ngày 17/01/2020, Sở TN&MT đã có Văn bản số 153/STNMT-TTr V/v hạn mức cấp Giấy CNQSD đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Sinh ở xã Lý nhân, huyện Vĩnh Tường gửi UBND huyện Vĩnh Tường.
Đến nay UBND huyện Vĩnh Tường đã thực hiện xong việc cấp GNQSD đất lần đầu đối với thửa đất có diện tích 220,7m2 theo đề nghị của bà Sinh.
5. Vụ việc ông Nguyễn Văn Khởi, số nhà 191, đường Lam Sơn, TDP Đông Thành, phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nội dung: Giao Sở TN&MT xem xét giải quyết (Văn bản số 01-TB/BNCTU ngày 27/10/2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy).
Kết quả giải quyết:
 - Ngày 20/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3184/STNMT-TTr V/v kết quả rà soát đơn đề nghị cấp GCN của ông Nguyễn Văn Khởi, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc và đề xuất UBND tỉnh.
- Ngày 01/12/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 8977/UBND-TD3 V/v xem xét, giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Khởi ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Tại văn bản trên UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND phường Đồng Tâm và Công ty CP tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô rà soát lại Dự án mở rộng khu dịch vụ du lịch Sông Hồng Thủ Đô Bắc Đầm Vạc (phê duyệt tại Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 23/6/2011) để đề xuất phương án tái định cư cho hộ ông Khởi và 19 hộ dân khi thực hiện dự án theo quy định với UBND tỉnh.
- Ngày 29/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực pháp lý Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 26/3/2011 và số 1222/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
II. CÁC VỤ VIỆC ĐƯỢC UBND TỈNH GIAO (SAU KHI BÍ THƯ TỈNH ỦY GIAO UBND TỈNH CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT)
Sở TN&MT đã được UBND tỉnh giao 06 vụ việc (sau khi Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết).
Đến nay, Sở TN&MT đã có kết quả kiểm tra, xác minh đối với 06/06 vụ việc được UBND giao. Cụ thể:
 1. Vụ việc của bà Nguyễn Thị Ninh (cùng một số công dân) tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung.
Nội dung UBND tỉnh giao Sở TN&MT (Văn bản giao việc số 3781/UBND-TD1 ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh)
Kết quả thực hiện:
Ngày 14/6/2019, Sở TN&MT đã có Văn bản số 1477/STNMT-TTr v/v giải quyết một số đề nghị của công dân xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc báo cáo UBND tỉnh.
Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 4682/UBND-TD3, trong đó giao UBND huyện Yên Lạc thực hiện theo đề xuất của Sở TN&MT tại Văn bản số 1477/STNMT-TTr ngày 14/6/2019 nêu trên. Ngày 28/8/2019, UBND huyện Yên Lạc có Tờ trình số 168/TTr-UBND về việc thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/500 đô thị Tam Hồng, huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, gửi Sở Xây dựng Vĩnh Phúc để được thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
2. Vụ việc của ông Trần Thế Tràng (cùng một số công dân) tại thôn Dân Trù, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc khiếu nại, tố cáo, phản ánh nhiều nội dung.
Nội dung UBND tỉnh giao Sở TN&MT (Văn bản giao việc số 3487/UBND-TD3 ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh): Phản ánh diện tích đất Đình, Chùa thôn Dân Trù bị một số hộ dân giáp ranh lấn, chiếm 330m2. Diện tích lấn, chiếm đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ.
Kết quả thực hiện:
Ngày 02/7/2019, Sở TN&MT đã có Văn bản số 1643/STNMT-TTr V/v xác minh giải quyết đơn của ông Trần Thế Tràng cùng một số công dân thôn Dân Trù, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc. Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5567/UBND-TD6 giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh, rà soát lại vụ việc. Ngày 18/10/2019, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 127/BC-TTr về Báo cáo kết quả, rà soát nội dung đơn của ông Trần Thế Tràng cùng 4 công dân (đại diện cho 65 người dân) ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc.
Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 243/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp và ngày 11/11/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 8876/UBND-TD6 hướng dẫn ông Trần Thế Tràng cùng một số công dân: cử người có đủ điều kiện viết đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đến UBND xã Yên Phương để hòa giải theo Luật đất đai. Trường hợp không hòa giải không thành công thì gửi đơn đến Tòa án để được thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.
3. Vụ việc của bà Trần Thị Xuân tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên: đề nghị Bồi thường về đất và nhà ở cho gia đình và Xuân khi bị thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên; đề nghị giao đất ở tại khu vực Đầm Âu, phường Hùng Vương (Văn bản giao việc số 4173/UBND-TD5 ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh).
Kết quả thực hiện:
Sở TN&MT đã có Văn bản số 1581/STNMT-TTr ngày 25/6/2019 và Văn bản số 1398/STNMT-TTr ngày 07/6/2019 với nội dung kiến nghị, đề xuất chủ yếu thống nhất theo đề nghị của UBND Thành phố Phúc Yên tại Văn bản số 181/UBND-TNMT ngày 22/02/2019 và được UBND tỉnh đồng ý tại Văn bản số 5301/UBND-TD2 ngày 15/7/2019. Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát, làm việc với công dân có Báo cáo số 70/BC-TTr ngày 05/8/2019 báo cáo UBND tỉnh.
Ngày 15/8/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 6330/UBND-TD2 với nội dung đồng ý kiến nghị của Thanh tra tỉnh, giao Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên thực hiện các kiến nghị của Thanh tra tỉnh, thời hạn giải quyết các nội dung xong trong tháng 8/2019.
Ngày 30/9/2019, UBND thành phố Phúc Yên đã ban hành Quyết định số 1611/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đợt 5, bổ sung tính phương án bồi thường tài sản – VKT đối với bà Trần Thị Xuân. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phúc Yên có văn bản số 154/BQL-MB ngày 22/10/2019 trả lời công dân.
4. Vụ việc của ông Nguyễn Tiến Huân tại khu 3, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên: đề nghị thu hồi thửa đất số 12, tờ bản đồ số 39 theo quy định; đề nghị hủy bỏ Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND thị xã Phúc Yên (Thông báo số 90/TB-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh).
Kết quả thực hiện:
Sở TN&MT đã có Văn bản đề xuất giải quyết số 952/STNMT-TTr ngày 23/4/2019 v/v đề xuất trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Tiến Huân ở TDP3 Đạm Nội, phường Tiền Châu, TP Phúc Yên.
Ngày 16/5/2019 UBND tỉnh có Văn bản số 3470/UBND-TD2 với nội dung đồng ý với đề xuất của Sở TN&MT. Tuy nhiên sau đó ông Huân có ý kiến không đồng ý với kết quả xác minh của Sở TN&MT tại văn bản số số 952/STNMT-TTr ngày 23/4/2019 nêu trên.
Ngày 06/12/2019 Sở TN&MT có văn bản số 3334/STNMT-TTr trả lời ông Huân trong đó giữ nguyên quan điểm đề xuất trả lời đơn đề nghị của ông Huân tại Văn bản số 952/STNMT-TTr ngày 23/4/2019. Đến nay, Sở TN&MT không nhận được thắc mắc của ông Nguyễn Tiến Huân liên quan đến Văn bản nêu trên của Sở TN&MT.
5. Vụ việc của ông Dương Văn Bình cùng một số công dân ở làng Tấm, xã Định Trung: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất với diện tích 1075m2 đất ở (chứ không phải 300m2 đất ở đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu) cho các hộ (theo chính sách di dân từ phường Tích Sơn vào khu vực làng Tấm, xã Định Trung để làm nhà, làm trang trại).
Kết quả thực hiện:
 Sở TN&MT đã có các báo cáo, đề xuất tại các văn bản Số 348/BC-STNMT ngày 23/10/2019, số 01/BC-STNMT ngày 02/01/2020 và số 46/BC-STNMT; Công văn số 2099/STNMT-VPĐKĐ V/v giải quyết, trả lời 05 hộ dân làng Tấm, xã định Trung về việc đề nghị xác định lại diện tích đất ở trên GCN đã cấp với quan điểm là:
Theo quy định của pháp luật đất đai hiện nay để công nhận phần diện tích 775m2 đất trước đây đã cấp và ghi trên Giấy chứng nhận là đất trồng cây lâu năm thành đất ở phải thực hiện thủ tục, trình tự chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 57 Luật Đất đai 2013, Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và phải nộp tiền sử dụng đất theo Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.
Công dân chưa nhất trí với trả lời của Sở TN&MT các các văn bản nêu trên và tiếp tục đề nghị. Ngày 12/10/2020 UBND tỉnh có Văn bản số 7781/UBND-TD3 V/v giải quyết đơn của một số hộ dân làng Tấm, xã định Trung, TP Vĩnh Yên có nội dung: Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên có văn bản xin ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai.
Ngày 01/12/2020, Sở TN&MT có Văn bản số 3283/STNMT-VPĐKĐĐ) V/v xin ý kiến giải quyết việc xác định lại diện tích đất ở của 05 hộ dân Làng Tấm, xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên gửi Tổng cục quản lý đất đai (Bộ TNMT) đề nghị hướng dẫn, chỉ đạo để thực hiện giải quyết vụ việc.
Ngày 07/6/2021, Sở TN&MT có Văn bản số 1590/STNMT-TTr báo cáo UBND tỉnh về việc đề xuất giải quyết đề nghị xác định lại hạn mức đất ở của 05 hộ dân thôn Làng Tấm, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, trong đó xác định đây là vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài từ năm 2008 đến nay, từ đó đưa ra 02 quan điểm, phương án giải quyết và đề xuất phương án chọn với UBND tỉnh:
Vận dụng, áp dụng Khoản 3 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, coi việc sử dụng đất của các hộ Làng Tấm là có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Vì Người dân không bắt buộc phải có Nghị quyết 24 và có danh sách di dân năm 1982-1983 trong hồ sơ xin cấp GCN (việc cung cấp hai loại giấy tờ này thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND thành phố Vĩnh Yên). 05 hộ dân làng Tấm cũng như 19 hộ dân đã được cấp GCN từ năm 2013 sẽ được xác định lại hạn mức đất ở theo quy định tại điểm b, Khoản 5, Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (sau khi trừ đi diện tích đất ở các hộ đã mua, bán, chuyển nhượng, tặng cho).
Phương án này sẽ giải quyết được triệt để tổng thể kiến nghị của các hộ dân
làng Tấm xã Định Trung, phù hợp với đề nghị của UBND thành phố Vĩnh Yên tại Văn bản số 1439/UBND-TNMT ngày 06/8/2020 của UBND thành phố Vĩnh Yên (có sự đồng thuận của UBND phường Tích Sơn, UBND xã Định Trung, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tại Hội nghị ngày 28/6/2019).

6. Vụ việc của ông Đào Cao Minh ở số 63, đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên: đề nghị xem xét giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Ký gửi Thường trực Tỉnh ủy ngày 20/12/2020 với nội dung khiếu nại việc UBND tỉnh không thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ký trong việc khoảng 4ha đất rừng phòng hộ tại xã Ngọc Thanh được Nhà nước giao cho bà hộ bà Nguyễn Thị Ký bị người khác khai thác, chiếm đoạt và hủy hoại vào thời điểm tháng 01/2019.
- Ngày 09/3/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 48/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Ký ở phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, trong đó: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Phúc Yên và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác định rõ nguồn gốc đất, tính pháp lý về hồ sơ đất lâm nghiệp của bà Nguyễn Thị Ký.
Kết quả thực hiện:
Ngày 12/5/2021, Sở TNMT đã có Văn bản số 1285/STNMT-TTr báo cáo UBND tỉnh về Kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất của bà Nguyễn Thị Ký, địa chỉ: Số nhà 310, đường Trường Chinh, Tổ 4, phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên.

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv