01:12 ICT Thứ ba, 06/12/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 69

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 67


2 Hôm nay : 1028

thoi trang nu Tháng hiện tại : 82043

1 Tổng lượt truy cập : 29943615

Trang nhất » Tin Tức » Tin thanh tra

Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021

Thứ ba - 09/11/2021 16:07
Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 840/TTr-NV4 ngày 20/10/202 về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân và phòng, chống tham nhũng năm 2021 trình HĐND. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (TNMT) tổng hợp kết quả cụ thể như sau (thời kỳ báo cáo từ ngày 01/11/2020 đến 31/10/2021):
I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Tình hình khiếu nại, tố cáo
Sở TNMT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.
Trong kỳ báo cáo, thông qua việc theo dõi đơn thư KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh liên quan đến lĩnh vực TNMT cho thấy: Tình hình đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA) của công dân có biến động tăng hơn về số lượng so với cùng kỳ những năm trước. Tuy nhiên, không phát sinh nhiều những vụ việc điểm nóng, phức tạp kéo dài.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Kết quả tiếp công dân
Thực hiện các quy định pháp luật về Tiếp công dân, Sở TNMT đã bố trí phòng Tiếp công dân theo quy định.
- Đối với tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở: Sở đã xây dựng và ban hành Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở vào ngày 10 và 20 hàng tháng (trường hợp ngày 10 hoặc 20 trùng với ngày nghỉ thì chuyển sang ngày kế tiếp). Trong đó: Giám đốc Sở tiếp công dân vào ngày 10, các Phó Giám đốc Sở luân phiên tiếp công dân vào ngày 20.
- Đối với tiếp công dân thường xuyên: Hàng tháng Sở đều có Thông báo tiếp công dân thường xuyên, trực điện thoại đường dây nóng và giao cho Thanh tra Sở chịu trách nhiệm thực hiện. Cán bộ tiếp công dân của Thanh tra Sở đều đã được bổ nhiệm thanh tra viên, được tập huấn và nắm vững các quy định pháp luật về quy trình tiếp công dân; nắm vững chuyên môn, quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường để đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên.
Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức của Thanh tra Sở là 10 người (gồm Chánh thanh tra, 03 Phó Chánh thanh tra và 06 công chức), trong đó có 02 công chức chuyên ngành Luật. Đội ngũ công chức thanh tra Sở đã được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư KNTC, KNPA do Trường Cán bộ Thanh tra và Thanh tra tỉnh tổ chức nên đều có kỹ năng tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn KNTC, KNPA.
Sở TNMT luôn nêu cao tính chủ động, tinh thần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đoàn thể trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thưu KNTC, KNPA liên quan đến lĩnh vực TNMT; đồng thời đánh giá cao vai trò tham gia khách quan của Luật sư trong hoạt động giám sát, phản biện đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA.
a/ Kết quả tiếp công dân
Số lượt tiếp công dân và số kỳ tiếp công dân: trong kỳ báo cáo, Sở TNMT đã tiếp tổng số 86 lượt công dân (tương đương với 89 người) tại phòng Tiếp công dân của Sở, trong đó:
- Tiếp thường xuyên của Thanh tra Sở: 57 lượt (tương đương với 60 người);
- Tiếp định kỳ của Lãnh đạo Sở (cùng Thanh tra Sở): 20 lượt (tương đương với 20 người);
- Tiếp đột xuất của Lãnh đạo Sở (cùng Thanh tra Sở): 09 lượt (tương đương với 09 người);
Tất các các lượt công dân đến trụ sở không có trường hợp nào quá 04 người, không có đoàn khiếu kiện đông người.
Do ảnh hưởng và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên số lượt tiếp công dân và số người có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2020.
b/ Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân
Hầu hết các lượt công dân đến Sở TNMT đều là KNPA, hỏi đáp (không có đơn thư kèm theo) liên quan chủ yếu đến chính sách, pháp luật về lĩnh vực đất đai (đòi lại đất cũ, nhà để ở, thu hồi và BTGPMB, giao đất, cấp GCNQSD đất,...); số ít còn lại về lĩnh vực môi trường, khoáng sản.
Thông qua tiếp công dân, Sở TNMT đã hướng dẫn công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn
a/ Tổng số đơn
Trong kỳ báo cáo, Sở TNMT tiếp nhận tổng số 431 đơn KNTC, KNPA. Trong đó:
- 395 đơn do công dân và một số cơ quan, tổ chức khác gửi đến Sở TNMT (từ ngày 01/11/2020 đến 31/12/2020 59 đơn; từ đầu năm 2021 đến 31/10/2021 là 336 đơn).
- 36 đơn do UBND tỉnh giao (từ ngày 01/11/2020 đến 31/12/2020 05 đơn; từ đầu năm 2021 đến 31/10/2021 là 31 đơn).
b/ Phân loại, xử lý đơn
Theo lĩnh vực: đất đai 385 đơn; môi trường 10 đơn; khoáng sản 01 đơn; tài nguyên nước 0 đơn.
Theo loại đơn: khiếu nại 14 đơn; tố cáo 32 đơn; kiến nghị phản ánh 349 đơn.
c/ Kết quả xử lý đơn
Đang xem xét, xử lý: 10 đơn;
Đơn không đủ điều kiện xử lý (xếp lưu đơn do đơn gửi nhiều nơi, trong đó đã được gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đơn không rõ danh tính, địa chỉ người gửi,…): 175 đơn;
Đơn đủ điều kiện xử lý: 246 đơn.
3. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền
Trong tổng số 246 đơn đủ điều kiện xử lý nêu trên, trả lại đơn, hướng dẫn công dân hoặc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 34 đơn; tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo thẩm quyền 280 đơn. Tính đến cuối kỳ báo cáo:
- Số đơn, vụ việc đã có kết quả kiểm tra, xác minh và giải quyết: 227 đơn;
- Số đơn, vụ việc đang tiếp tục kiểm tra, xác minh và chuyển sang kỳ báo cáo tiếp theo: 53 đơn.
III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
4.2. Đánh giá và dự báo tình hình KNTC
a) Ưu điểm
Đã thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC, KNPA; bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm có phẩm chất đạo đức thường xuyên trực tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở. Tiếp thu và tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân; ghi chép vào Sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày.
Đảm bảo đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, thời gian trong quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý và tiến kiểm tra, xác minh và giải quyết đơn thư theo thẩm quyền. Đa phần công dân đều đồng thuận, nhất trí sau khi nhận được kết quả giải quyết.
b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Một số vụ việc giải quyết còn kéo dài, chưa đảm bảo tiến độ về thời gian. Nguyên nhân bao gồm:
- Đội ngũ cán bộ chưa thực sự sâu sát với vụ việc giải quyết; đối tượng được xác minh không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu...
- Một số vụ việc khiếu nại về đất đai, nhà ở do lịch sử để lại, trong khi đó chính sách của Nhà nước đã thay đổi không còn phù hợp hoặc không có hồi tố nên công dân bức xúc khiếu nại kéo dài nhiều năm, rất khó xử lý.
- Công tác QLNN trên một số lĩnh vực còn nhiều tồn tại, yếu kém, nhất là công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, tái định cư... Đáng chú ý, có dự án thu hồi đất của dân nhưng nhiều năm không sử dụng, để hoang hóa hoặc chuyển nhượng dự án thu lợi khiến công dân bức xúc, khiếu kiệnt.
IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH
Trong kỳ tiếp theo của năm 2021, tình hình KNTC, KNPA của công dân có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đặc biệt là các vụ việc KNTC, tranh chấp về đất đai đã được các cấp các ngành xem xét giải quyết đảm bảo quy định pháp luật nhưng công dân chưa đồng ý.
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG KỲ TIẾP THEO
Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân, nhận và xử lý đơn thư theo quy định.
Nghiên cứu, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khoa học, hợp lý, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ quan, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đồng thời xử lý nghiêm túc cán bộ, công chức có vi phạm, khuyết điểm theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục quán triệt, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến. Phấn đấu xử lý, giải quyết từ 95% đến 100% các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến trong lĩnh vực tài nguyên môi trường theo thẩm quyền và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.
VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
Đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật khiếu nại để có tham mưu cho Chính phủ đề xuất điều chỉnh một số điều không phù hợp với thực tiễn.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đối với các trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối thì phải tiến hành làm rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo sự đồng bộ, nâng cao tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân sách, chính sách xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng nhằm tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, hài hòa, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv