07:31 ICT Thứ năm, 08/12/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 36


2 Hôm nay : 8673

thoi trang nu Tháng hiện tại : 127182

1 Tổng lượt truy cập : 29988754

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động Đảng - Đoàn thể

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021 - 2025

Thứ sáu - 21/01/2022 08:45
Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU, ngày 17/12/2021 về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021 – 2025 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 07-NQ/TU); Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền một số nội dung như sau:
(1) Về quan điểm

Tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu đẹp, văn minh, vì mục tiêu chung Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; quan điểm chỉ đạo lấy hiệu quả hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo tổng hợp của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

(2) Về mục tiêu:

* Mục tiêu tổng quát:

- Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, nhất là cấp ủy viên cơ sở, xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, nhân sinh quan cách mạng cho đảng viên. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Quan tâm phát triển đảng viên là thanh niên, công nhân, trí thức, doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp.

* Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

- Về đào tạo trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đến đầu nhiệm kỳ 2025-2030: Phấn đấu 95% cấp ủy viên cấp cơ sở có trình độ chuyên môn đại học trở lên (trừ TCCSĐ trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước); 100% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên; phấn đấu 90% cấp ủy viên cơ sở có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên (trừ TCCSĐ trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước).

- Về bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới: 100% cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và cập nhật kiến thức mới phù hợp.

- Về cơ cấu đội ngũ cấp ủy viên (đầu nhiệm kỳ 2025-2030): Tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy viên cơ sở đạt từ 20% trở lên; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy viên cơ sở đạt từ 22% trở lên; phấn đấu 100% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; cơ bản bí thư cấp ủy, chi bộ cơ quan là thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Về đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của các loại hình TCCSĐ: 100% cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng xây dựng quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc đã đề ra; 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý 1 lần; phấn đấu 100% các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra hằng năm.

- Về đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 85% trở lên.

- Về phát triển tổ chức đảng và đảng viên: Hằng năm thành lập từ 8-10 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; số đảng viên kết nạp hằng năm từ 2.000 đảng viên trở lên; phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh hoàn thành chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng và kết nạp đảng viên hằng năm.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Kiểm tra, giám sát từ 70% trở lên đối với các TCCSĐ, trong đó kiểm tra, giám sát 100% TCCSĐ xã, phường, thị trấn; kiểm tra, giám sát từ 70% trở lên đối với đảng viên là cấp ủy viên cơ sở.

(3) Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

- Tổ chức triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò nòng cốt của cấp ủy các cấp bảo đảm tính đảng, tính thực tiễn.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

- Đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

- Xây dựng, phát triển tổ chức đảng và tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

- Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có nền nếp việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

- Triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Đổi mới công tác dân vận; tăng cường vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv