21:24 ICT Thứ ba, 19/01/2021

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


2 Hôm nay : 8314

thoi trang nu Tháng hiện tại : 154061

1 Tổng lượt truy cập : 19094382

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động Đảng - Đoàn thể

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai hiến pháp năm 2013; Quyết định số 217, 218 - QĐ/TW chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Thứ ba - 29/04/2014 14:45
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai hiến pháp năm 2013; Quyết định số 217, 218 - QĐ/TW chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai hiến pháp năm 2013; Quyết định số 217, 218 - QĐ/TW chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Ngày 28/4/2014, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai hiến pháp năm 2013; Quyết định số 217, 218-QĐ/TW chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. Dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, Đảng viên đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc; đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phổ biến tới các đại biểu những nội dung cơ bản, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013; Quyết định số 217, 218-QĐ/TW chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm là những việc làm thiết thực, cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện. Trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng chương trình hành động, kế hoạch và triển khai việc tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai các nội dung chuyên đề ở các chi, đảng bộ cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc đã phân tích chi tiết, lấy những dẫn chứng cụ thể về những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, biểu hiện về nêu cao tinh thần trách nhiệm, lý giải vì sao phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã làm ảnh hướng đến uy tín của Đảng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm là yêu cầu cấp thiết đặt ra để mỗi cán bộ đảng viên, tổ chức đảng hoàn thiện mình. Đồng thời đồng chí cũng nêu ra 10 biện pháp chống chủ nghĩa cá nhân mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra như: Để chống chủ nghĩa cá nhân Đảng ta phải thường xuyên giáo dục cán bộ đảng viên về đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, thái độ với công việc; Kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước phải nghiêm minh; Đảng tiến hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình để chống chủ nghĩa cá nhân; để chống chủ nghĩa cá nhân, chế độ sinh hoạt chi bộ phải nghiêm túc; mỗi cán bộ, đảng viên phải có thái độ kiên quyết, triệt để, đấu tranh không dung thứ…
Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013), gọi tắt là Hiến pháp năm 2013. Đây là sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta. Hiến pháp là đạo luật gốc, quy định cơ sở hiến định giúp chúng ta hoàn thiện hệ thống pháp luật, rà soát hệ thống pháp luật để bổ sung, sửa đổi, ban hành mới cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013; những vấn đề mà nhân dân yêu cầu Nhà nước tổ chức thực hiện trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.
Lời nói đầu của Hiến pháp năm 2013 được xây dựng trên cơ sở kế thừa Lời nói đầu của Hiến pháp năm 1992 nhưng có sự chắt lọc, lựa chọn từ ngữ và thể hiện theo hướng nêu bật một cách ngắn gọn, súc tích tinh thần, nội dung của Hiến pháp, phản ánh được lịch sử hào hùng của dân tộc, những mốc lịch sử quan trọng, thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân ta đã đạt được. Trong lời nói đầu có một điểm rất mới thể hiện tư duy mới, quan điểm mới về vị thế của Hiến pháp đó là “Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp…”.
Chương Chế độ chính trị: Làm sâu sắc hơn mô hình hệ thống chính trị, cơ chế vận hành tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bản chất dân chủ của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nhà nước do dân làm chủ, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; khẳng định đầy đủ hơn bản chất, vai trò lãnh đạo của Đảng của Đảng cộng sản Việt Nam, quy định về trách nhiệm của Đảng; khẳng định vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ; ghi nhận thêm đoàn thể với tư cách là tổ chức chính trị xã hội trong hiến pháp; khẳng định quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân nhưng quy định đầy đủ hơn phương thức nhân dân thực hiện quyền lực của mình “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bẳng dân chủ trực tiếp”.
Chương Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân: Khẳng định giá trị, vai trò quan trọng của quyền con người, quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp, thể hiện nhất quán đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong việc công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Điểm mới thể hiện ở vấn đề: Nhận thức về quyền con người (vị trí của quyền con người); đề cao trách nhiệm của Nhà nước trong việc ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ quyền con người. Lần đầu tiên Hiến pháp ghi nhận nguyên tắc hạn chế quyền phù hợp với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác…
Chương Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ: Quy định rõ hơn tính chất, mô hình kinh tế; quy định các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Hiến pháp bổ sung quy định “quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ”; trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật định.
Chương Quốc hội: Xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền quyết định của Quốc hội và quyền quản lý, điều hành của Chính phủ. Bổ sung thẩm quyền Quốc hội quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ Chính phủ; bổ sung thẩm quyền của Quốc hội trong việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán TAND Tối cao.
Chương Chính phủ: Đề cao vai trò đề xướng chính sách của Chính phủ; trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng Chính phủ.
Chương Chủ tịch nước, Hiến pháp năm 2013 sắp xếp, bổ sung để quy định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong mối quan hệ với cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Chương Chính quyền địa phương: Bổ sung quy định về đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt, đơn vị hành chính tương đương với quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc TW…
Sau hội nghị này, các cấp, các ngành, đoàn thể quán triệt tinh thần Chỉ thị 32 – CT/TW ngày 3/1/2014 của Ban Bí thư TW về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nghị quyết 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp; Quyết định số 251 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam để tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv