04:22 ICT Thứ tư, 08/12/2021

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 57

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 55


2 Hôm nay : 3005

thoi trang nu Tháng hiện tại : 127991

1 Tổng lượt truy cập : 23725905

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Một số vấn đề về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ tư - 31/05/2017 11:26
Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự quyết tâm và cố gắng của ngành Tài nguyên và Môi trường và các ngành theo từng lĩnh vực, sự phối hợp giữa UBND các huyện, thị xã và thành phố, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh Vĩnh Phúc, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của tỉnh (BTHTTĐC) cơ bản đã đạt kết quả tốt, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác BTHTTĐC trong thực tế ở vẫn thường xuyên xảy ra các vướng mắc do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Để độc giả hiểu rõ hơn về công tác BTHTTĐC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm vừa qua, chúng tôi xin đưa ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác BTHTTĐC và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất một số giải pháp khắc phục để hoàn thiện công tác BTHTTĐC.
Cụ thể như sau:
1. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác BTHTTĐC:
- Nhân dân một số địa phương chưa đồng tình với mức bồi thường, hỗ trợ hiện nay theo quy định của pháp luật, đặc biệt là ở các dự án Nhà nước thu hồi đất còn có sự so sánh mức bồi thường hỗ trợ đối với các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng (BTGPMB) theo cơ chế thỏa thuận.
- Một số địa phương, công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế, buông lỏng như: để tình trạng tái chiếm đất đã giải phóng mặt bằng, các hộ dân tự ý xây dựng công trình trên đất sau khi có thông báo thu hồi đất nhằm trục lợi kinh phí BTGPMB mà không có biện pháp ngăn ngừa; việc xác định nguồn gốc đất và tài sản trên đất gặp rất nhiều khó khăn do công tác quản lý đất đai ở nhiều địa phương còn chưa chặt chẽ, nhiều bất cập, các vi phạm về đất đai do lịch sử để lại. Nhiều dự án phải tổ chức họp rất nhiều lần để giải quyết, điều này ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ quy chủ, kiểm kê đất và tài sản trên đất lập phương án bồi thường, hỗ trợ.
- Việc giới thiệu địa điểm quy hoạch các khu tái định cư còn chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương nơi có đất thu hồi, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản còn kéo dài; cùng với đó là việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư, thu hồi đất, giao đất tái định cư còn bị chậm tiến độ và thường “đi sau” công tác giải phóng mặt bằng. Công tác xây dựng khu, điểm tái định cư gặp nhiều khó khăn do phải thay đổi địa điểm, thay đổi chủ đầu tư, và đặc biệt là thời gian thực hiện một dự án tái định cư còn kéo dài.
- Quy định của pháp luật về BTGPMB thường xuyên có sự thay đổi, dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý các vấn đề chuyển tiếp.
- Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa tốt, chỉ đạo của chính quyền một số địa phương chưa thực sự sát sao, quyết liệt đối với công tác thu hồi đất BTGPMB, do đó để xảy ra tình trạng ban hành thông báo thu hồi đất đến chủ sử dụng đất còn có sai sót; việc lấy ý kiến nhân dân và tiếp thu ý kiến nhân dân đối với phương án BTGPMB, tái định cư chưa thật đầy đủ; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiệu quả chưa cao; chưa mạnh dạn áp dụng biện pháp bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đã thực hiện đầy đủ các giải pháp theo quy định.
- Về chính sách đất dịch vụ (chính sách đặc thù của tỉnh): Theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh thì từ ngày 01/7/2014, hộ gia đình, cá nhân không được hưởng chính sách đất dịch vụ. Quy định này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác BTGPMB. Người dân bị thu hồi đất so sánh chính sách bồi thường trước đây + hỗ trợ đất dịch vụ cao hơn đơn giá bồi thường theo chính sách mới (cao nhất khoảng 87 triệu đồng/ sào) mà không có đất dịch vụ, do vậy họ không chấp nhận phương án bồi thường, hỗ trợ theo chính sách mới.
- Phát sinh thực tiễn giá bồi thường của một số loại tài sản mà trong quy định đơn giá chưa tính hết để đưa vào quy định về đơn giá bồi thường (ví dụ như cây lim, cây sưa…).
- Một số dự án triển khai công tác BTGPMB nhưng các địa phương không cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, hoặc vướng về chuyển mục đích sử dụng đất lúa do chưa được Chính phủ phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất lúa, dẫn đến vướng mắc về thủ tục không đáp ứng được yêu cầu về BTGPMB.
- Một số dự án đang gặp khó khăn vướng mắc về cơ chế Nhà nước thu hồi đất, BTGPMB như: như Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B; Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Vĩnh Thịnh...
2. Nguyên nhân của tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác BTHTTĐC: 
a) Nguyên nhân khách quan:
- Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành kèm theo các văn bản hướng dẫn thực hiện đã có nhiều điểm mới tích cực, nhưng về trình tự, thủ tục BTHTTĐC còn có một số bất cập, chưa sát với tình hình thực tế khi thực hiện, dẫn đến kéo dài thủ tục hành chính, làm chậm tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng;
 - Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành đôi khi còn chưa chặt chẽ; một số địa phương chưa tạo điều kiện thuận lợi trong việc quy chủ, kiểm kê đất đai theo quy định;
- Việc giới thiệu địa điểm quy hoạch các khu tái định cư còn chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương nơi thu hồi đất, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản còn kéo dài, cùng với đó là việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư, thu hồi đất, giao đất tái định cư còn bị chậm tiến độ và thường “đi sau” công tác giải phóng mặt bằng;
- UBND các xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư các dự án xây dựng nhà văn hóa, đất đấu giá, đất dịch vụ, giãn dân chưa tích cực chủ động trong việc lập thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chưa chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện để thực hiện các bước lập hồ sơ;
- Tình trạng xây dựng trái phép, trục lợi tiền bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của các hộ có đất bị thu hồi diễn ra tương đối phổ biến, nhiều hình thức, gây khó khăn cho công tác kiểm kê tài sản, tính toán lập phương án bồi thường, hỗ trợ.
b) Nguyên nhân chủ quan:
- Luật mới thay thế luật cũ, vì vậy cán bộ, công chức, các cấp, các ngành phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu thực hiện các qui định của Luật để áp dụng cho phù hợp;
- Công tác xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường cho người bị thu hồi đất còn chậm do đây là một nhiệm vụ mới, khó khăn phức tạp, trong khi đội ngũ tư vấn làm giá đất còn quá mỏng, năng lực còn hạn chế;
- Việc điều chỉnh các quy định chính sách, đơn giá bồi thường còn chậm;
- Công tác quản lý đất đai ở cơ sở nhìn chung còn hạn chế, chưa khoa học, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng.
3. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác BTHTTĐC:
Để góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập nhằm triển khai có hiệu quả chính sách, pháp luật về BTHTTĐC trên địa bàn trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất một số giải pháp như sau:
- Tăng cường đầu tư cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, thiết lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất đầy đủ, chính xác để thuận lợi cho công tác kiểm kê kiểm đếm lập phương án BTHTTĐC.
- Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc bảo vệ hiện trạng sử dụng đất, ngăn chặn người dân trong khu vực thu hồi đất thực hiện xây dựng các công trình trái phép nhằm trục lợi kinh phí bồi thường; xây dựng chế tài đủ mạnh để thực hiện nghiêm việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành quyết định thu hồi đất của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là một giải pháp quan trọng góp phần đem lại hiệu quả, sự thành công trong công tác BTGPMT và tái định cư, đồng thời làm ổn định tình hình an ninh tại địa phương.
- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cấp, các cơ quan liên quan trong công tác BTHTTĐC, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư các công trình, dự án.
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch đầu tư xây dựng các khu tái định cư xong trước khi có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, đảm bảo về qui mô diện tích trên cơ sở hạn mức giao đất của địa phương, vị trí hợp lý, đồng bộ về hạ tầng, công trình phúc lợi để người dân đồng tình.
- Tăng cường công tác tuyền truyền pháp luật đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân để nhân dân biết và chấp hành; phát huy  tốt  hơn nữa vai trò  của các tổ chức quần chúng, các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân… trong công tác tác BTGPMB.
- Kiện toàn, củng cố tổ chức thực hiện công tác BTGPMB, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm công tác BTHTTĐC.
 

Tác giả bài viết: Quỳnh Anh - Chi cục Quản lý đất đai Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv