11:52 ICT Thứ bảy, 03/12/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 36


2 Hôm nay : 4195

thoi trang nu Tháng hiện tại : 37346

1 Tổng lượt truy cập : 29898918

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

KẾ HOẠCH Thực hiện chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất đối với các tổ chức thuộc đối tượng thuê đất theo quy định Luật đất đai năm 2013

Thứ ba - 01/03/2022 15:55
Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 10/KH-STNMT ngày 16/02/2022 về Thực hiện chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất đối với các tổ chức thuộc đối tượng thuê đất theo quy định Luật đất đai năm 2013.

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Nghi định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ_CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 60/2021 ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công;
Căn cứ Quyết định số 529-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 cho Giám đốc các sở, ngành;
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất đối với các tổ chức thuộc đối tượng thuê đất theo quy định Luật đất đai năm 2013 như sau:
II. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Thực hiện chuyển đổi hình thức thuê đất đối với các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất; các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất nhằm xác lập đầy đủ nghĩa vụ, quyền lợi của các tổ chức đang sử dụng đất;
Thực hiện tốt các biện pháp quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời để người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định; có trách nhiệm trong việc sử dụng đất và yên tâm đầu tư khai thác tốt tiềm năng đất đai.
2. Yêu cầu
- Tất cả các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất thuộc đối tượng phải chuyển sang hình thức thuê đất;
- Các tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính (Gồm: (i)) đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; (ii) Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên) đã được nhà nước giao đất không thu tiền thuê đất phải chuyển sang hình thức thuê đất;
III. Đối tượng, thời gian, nội dung và giải pháp thực hiện
1. Đối tượng
- Các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất thuộc đối tượng phải chuyển sang hình thức thuê đất;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên đã được nhà nước giao đất không thu tiền thuê đất.
2. Thời gian thực hiện:
Quý I, II năm 2022: Tổ chức rà soát toàn bộ các đối tượng trên địa bàn tỉnh;
Quý II, III: Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc;
Quý IV: Trình UBND tỉnh quyết định chuyển hình thức từ giao đất sang thuê đất cho các đối tượng, hồ sơ đủ điều kiện theo quy định pháp luật.
3. Nội dung, trình tự, hình thức thực hiện
a) Phối hợp UBND các huyện, thành phố, UBND các xã rà soát, thông báo nội dung, quy định pháp luật đến các đối tượng trên địa bàn.
b) Xác lập hồ sơ đối với từng thửa đất của các đối tượng
Thu thập hồ sơ, xác định thông tin địa chính; hướng dẫn các đối tượng lập, hoàn thiện hồ sơ; trích lục, đo địa chính (nếu cần) đối với các thửa đất; Thực hiện song song, lồng ghép và bổ sung trong suốt thời gian rà soát các đối tượng.
c) Xử lý, thẩm định hồ sơ
- Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, kiểm tra thực địa (nếu cần) đối với các hồ sơ đã rà soát, thu thập.
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc xác định thời điểm, diện tích, hình thức nộp tiền thuê đất của các đối tượng; giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có).
d) Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sang thuê đất.
đ) Hình thức thực hiện
Thực hiện theo trình tự và đơn vị nào hoàn thiện hồ sơ, thẩm định xong hồ sơ sẽ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định trước cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch.
  1. Giải pháp thực hiện
4.1. Về nhân lực thực hiện
Phòng Quản lý đất đai chủ trì thực hiện và đề xuất Lãnh đạo Sở bố trí bổ sung nhân lực từ các đơn vị thuộc Sở tùy thuộc vào khối lượng, mức độ khó khăn của hồ sơ và yêu cầu về thời gian thực hiện.
4.2. Các giải pháp về kỹ thuật
- Các đơn vị đang sử dụng đất có trách nhiệm cung cấp hồ sơ hiện đang quản lý; trường hợp cần đo đạc, lập trích lục, trích đo thửa đất phải chủ động triển khai hợp đồng với các đơn vị có chức năng lập trích lục, trích đo địa chính theo quy định pháp luật để cung cấp hồ sơ;
  - Đối với các vị trí, thửa đất có diện tích lớn, đang có các tranh chấp, lấn, chiếm, ranh giới chưa xác định rõ ràng,… đơn vị đang sử dụng đất có trách nhiệm rà soát, thống nhất và đề xuất các cơ quan Nhà nước chủ trì giải quyết trước khi thực hiện việc chuyển hình thức từ giao đất sang thuê đất theo quy định;
- Phòng đo đạc bản đồ viễn thám, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các mảnh trích đo, trích lục do các đơn vị cung cấp theo quy định pháp luật; phối hợp với Phòng Quản lý đất đai về các nội dung thời điểm, diện tích, hình thức thu nộp tiền thuê đất theo quy định.
          4.3. Kinh phí thực hiện
Theo quy định pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có).
V. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Quản lý đất đai:
- Chủ trì thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; thông báo, hướng dẫn, đôn đốc đến các đối tượng và có biện pháp xử lý kịp thời với những trường hợp có khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định pháp luật;
- Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các Sở ngành liên quan để được cung cấp về thông tin các đối tượng thực hiện Kế hoạch.
2. Phòng đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Văn phòng đăng ký đất đai: tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận trên các mảnh trích đo, trích lục vị trí, ranh giới các thửa đất các đối tượng phải chuyển sang thuê đất đang quản lý sử dụng (nếu có).
3. Đối với các đối tượng thực hiện Kế hoạch
+ Chủ động rà soát, lập danh, cung cấp hồ sơ các điểm đất đơn vị đang quản lý sử dụng;
+ Nghiêm túc phối hợp thực hiện các thủ tục theo yêu cầu.
4. Văn phòng Sở bố trí, đảm bảo phương tiện đi lại, làm việc, kinh phí thực hiện và các điều kiện khác để thực hiện Kế hoạch theo quy định.
        Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở TNMT qua phòng Quản lý đất đai để báo cáo Ban Giám đốc Sở xem xét, giải quyết./.

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv