00:39 ICT Thứ ba, 06/12/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 64


2 Hôm nay : 557

thoi trang nu Tháng hiện tại : 81572

1 Tổng lượt truy cập : 29943144

Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Hiệu quả từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Thứ sáu - 09/10/2020 08:16
Thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 14 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Vĩnh Phúc đã triển khai cho vay đến 112 xã trong tỉnh, ưu tiên tập trung vốn cho các vùng nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
 

Để bảo đảm 100% hộ chưa có công trình nước sạch và công trình vệ sinh hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng khi có nhu cầu vay vốn xây dựng công trình, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền các địa phương rà soát nhu cầu vốn vay và đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách tín dụng. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, phòng giao dịch cấp huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chuyển tải nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng ưu tiên giải ngân cho hộ nghèo và gia đình chính sách vay để đầu tư kết nối, xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình. Đồng  thời, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác của cấp hội cơ sở, hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn dân cư; thường xuyên kiểm tra vốn vay nhằm giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Từ sự nỗ lực của các cấp, ngành và mạng lưới Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ dân vùng nông thôn đã được vay vốn ưu đãi xây dựng công trình nước sạch và xử lý vệ sinh gia đình đồng bộ, khép kín. Từ năm 2006 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai ở 9/9 huyện, thành phố với 112 xã cho 234.248 lượt hộ vay vốn, phù hợp với nhu cầu và mong muốn của người dân trên địa bàn. Trong 14 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho vay xây mới, cải tạo trên 468.400 công trình. Trong đó, có hơn 236.500 công trình nước sạch giúp các hộ dân cải tạo giếng khơi, xây bể nước, làm đường ống dẫn nước; trên 231.900 công trình vệ sinh môi trường về bể biogas, chuồng trại…Tổng doanh số cho vay từ năm 2004-2019 trên 1.442 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho các hộ dân xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các mô hình cấp nước sạch như khoan giếng, xây bể lọc nước, lu chứa nước; xây dựng mô hình tự sản xuất phân hữu cơ sinh học, chất đốt từ hầm biogas, qua đó góp phần tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, hộ dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh qua hằng năm. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn đạt 98,7%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam đạt 60,5%. Số hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 72,4%; hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam đạt tỷ lệ trên 24,1%. Tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và bảo đảm 3 sạch theo tiêu chí nông thôn mới đạt trên 90,2%. Tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 85,1%.

Theo đánh giá của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm như giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tăng tỷ lệ số hộ dùng nước sạch đạt chuẩn Quốc gia và tỷ lệ hộ có công trình vệ sinh… Bên cạnh đó, hình thành nếp sống văn hoá, văn minh, nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường ở tất cả mọi nơi, nhất là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc; xóa bỏ dần tập quán sinh hoạt lạc hậu, thiếu vệ sinh của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc; góp phần hạn chế sự chênh lệch về điều kiện sinh hoạt giữa nông thôn và đô thị, giữa các vùng nông thôn với nhau. Nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là vùng nông thôn, đồng thời góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để bảo đảm 100% hộ chưa có công trình nước sạch và công trình vệ sinh hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng khi có nhu cầu vay vốn xây dựng công trình, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền các địa phương rà soát nhu cầu vốn vay và đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách tín dụng. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, phòng giao dịch cấp huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chuyển tải nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng ưu tiên giải ngân cho hộ nghèo và gia đình chính sách vay để đầu tư kết nối, xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình. Đồng  thời, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác của cấp hội cơ sở, hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn dân cư; thường xuyên kiểm tra vốn vay nhằm giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Từ sự nỗ lực của các cấp, ngành và mạng lưới Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ dân vùng nông thôn đã được vay vốn ưu đãi xây dựng công trình nước sạch và xử lý vệ sinh gia đình đồng bộ, khép kín. Từ năm 2006 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai ở 9/9 huyện, thành phố với 112 xã cho 234.248 lượt hộ vay vốn, phù hợp với nhu cầu và mong muốn của người dân trên địa bàn. Trong 14 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho vay xây mới, cải tạo trên 468.400 công trình. Trong đó, có hơn 236.500 công trình nước sạch giúp các hộ dân cải tạo giếng khơi, xây bể nước, làm đường ống dẫn nước; trên 231.900 công trình vệ sinh môi trường về bể biogas, chuồng trại…Tổng doanh số cho vay từ năm 2004-2019 trên 1.442 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho các hộ dân xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các mô hình cấp nước sạch như khoan giếng, xây bể lọc nước, lu chứa nước; xây dựng mô hình tự sản xuất phân hữu cơ sinh học, chất đốt từ hầm biogas, qua đó góp phần tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, hộ dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh qua hằng năm. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn đạt 98,7%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam đạt 60,5%. Số hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 72,4%; hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam đạt tỷ lệ trên 24,1%. Tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và bảo đảm 3 sạch theo tiêu chí nông thôn mới đạt trên 90,2%. Tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 85,1%.

Theo đánh giá của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm như giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tăng tỷ lệ số hộ dùng nước sạch đạt chuẩn Quốc gia và tỷ lệ hộ có công trình vệ sinh… Bên cạnh đó, hình thành nếp sống văn hoá, văn minh, nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường ở tất cả mọi nơi, nhất là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc; xóa bỏ dần tập quán sinh hoạt lạc hậu, thiếu vệ sinh của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc; góp phần hạn chế sự chênh lệch về điều kiện sinh hoạt giữa nông thôn và đô thị, giữa các vùng nông thôn với nhau. Nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là vùng nông thôn, đồng thời góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Hồng Yến

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv