19:08 ICT Chủ nhật, 17/10/2021

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 0


2 Hôm nay : 13720

thoi trang nu Tháng hiện tại : 270777

1 Tổng lượt truy cập : 22896189

Trang nhất » Tin Tức » Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn và phục vụ quản lý nhà nước về KTTV và BĐKH giai đoạn 2016-2020

Thứ ba - 06/10/2020 09:35
Chương trình khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn và phục vụ quản lý nhà nước về KTTV và BĐKH, mã số TNMT.05/16-20 được xây dựng và triển khai trong giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo KTTV và Hải văn (KTTV-HV); nâng cao giá trị và khả năng phục vụ của thông tin KTTV-HV và BĐKH (BĐKH) phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xã hội; hoàn thiện hệ thống quan trắc KTTV-HV, giám sát BĐKH; tăng cường khả năng xử lý, đồng hóa số liệu quan trắc KTTV-HV; cung cấp căn cứ khoa học hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về KTTV (KTTV), BĐKH.

Về nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo KTTV-HV; nâng cao giá trị và khả năng phục vụ của thông tin KTTV-HV phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Chương trình đã nghiên cứu mô phỏng các hình thế thời tiết gây mưa lớn; ảnh hưởng của hệ thống khí quyển đến sự hình thành và phát triển của xoáy thuận nhiệt đới; cấu trúc, vị trí, cường độ, sự phát triển và phân bố của xoáy thuận nhiệt đới; Nghiên cứu xây dựng các mô hình, phương pháp và công cụ dự báo nghiệp vụ, cảnh báo hạn cực ngắn; công nghệ cảnh báo cấp độ rủi ro cho các loại thiên tai  KTTV và mô hình tổ hợp dự báo, cảnh báo khí hậu hạn mùa và các hiện tượng khí hậu cực đoan; Nghiên cứu đánh giá tài nguyên khí hậu; phân vùng khí hậu; dao động và xu thế BĐKH; phân vùng thuỷ văn và tài nguyên nước.

Về sản phẩm, Chương trình đã xây dựng được mô hình mô phỏng các hình thế thời tiết gây mưa lớn và các mô hình dự báo mưa lớn theo hình thế thời tiết; mô hình công nghệ chuyên dụng dự báo xoáy thuận nhiệt đới; Các mô hình, phương pháp và công cụ dự báo nghiệp vụ và cảnh báo sớm hạn cực ngắn; các mô hình, phương pháp và công cụ dự báo nghiệp vụ, cảnh báo sớm hạn hán; công nghệ cảnh báo cấp độ rủi ro cho các loại thiên tai KTTV; mô hình công nghệ dự báo tổ hợp khí hậu hạn mùa và các hiện tượng khí hậu cực đoan; Bộ bản đồ phân vùng khí hậu cho Việt Nam; báo cáo đặc điểm khí hậu chi tiết cho các địa phương, phân vùng khí hậu, dao động và xu thế BĐKH; bản đồ phân vùng thủy văn – tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho một số ngành và các địa phương.

Về hoàn thiện hệ thống quan trắc KTTV-HV, giám sát BĐKH; tăng cường khả năng xử lý, đồng hóa số liệu quan trắc KTTV-HV

Chương trình đã nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quan trắc KTTV-HV và giám sát BĐKH, thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu KTTV-HV và giám sát BĐKH; nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát hoạt động thời gian thực của mạng lưới trạm quan trắc KTTV-HV và giám sát BĐKH;  Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ: quy hoạch mạng lưới trạm KTTV-HV và giám sát BĐKH phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội; đánh giá dự báo KTTV-HV và đồng hóa số liệu quan trắc vào các mô hình dự báo KTTV-HV.

Về sản phẩm gồm bản vẽ thiết kế, sơ đồ, bản mô tả công nghệ chế tạo, lắp ráp thiết bị hệ thống quan trắc, giám sát, lưu trữ, xử lý tự động số liệu KTTV-HV phục vụ cho dự báo và người sử dụng; Quy trình, quy phạm hướng dẫn quan trắc KTTV-HV và giám sát BĐKH; Công nghệ giám sát hệ thống quan trắc phục vụ công tác quản lý lưới trạm; Bản quy hoạch mạng lưới trạm KTTV-HV phù hợp với sự phát triển Kinh tế - Xã hội trong tương lai; Công nghệ tổ hợp các số liệu viễn thám (vệ tinh, ra đa truyền tin, ra đa biển), số liệu quốc tế với các số liêu quan trắc tại trạm và đồng hóa các số liệu này vào các mô hình dự báo KTTV-HV;

Về cung cấp căn cứ khoa học hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về KTTV-HV và BĐKH

Chương trình đã nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ: xây dựng mới hệ thống văn bản kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hiện đại hóa hệ thống quan trắc, dự báo và quản lý nhà nước về KTTV-HV và BĐKH; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KTTV.

Các kết quả nghiên cứu điển hình của Chương trình đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xây dựng cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KTTV và BĐKH:

Dự thảo Khung dịch vụ khí hậu tại Việt Nam, thuyết minh kèm theo và Hướng dẫn triển khai Khung Dịch vụ khí hậu trình Bộ phê duyệt là cớ sở cho các cơ quan quản lý thực hiện và giám sát theo đúng chuẩn Khí hậu Quốc tế;

Sổ tay hướng dẫn lồng ghép vấn đề BĐKH vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương và Bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề BĐKH vào quá trình xây dựng, thực hiện các chính sách, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ sẽ mang lại các lợi ích như: Cung cấp một khuôn khổ để xây dựng và củng cố mối liên kết giữa các ngành và các cấp địa phương, thông qua đó để theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện các giải pháp  ứng phó với BĐKH (2016.05.22).

Ngoài ra, một số nhiệm vụ khác đã cung cung cấp các cơ sở khoa học, phương pháp cũng như công cụ hỗ trợ trong việc xây dựng các văn bản như:

Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT về “Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím” của nhiệm vụ 2015.05.03;

Thông tư 41/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo khí tượng và 42/2017/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo thủy văn từ nhiệm vụ 2016.05.18.

Chương trình đã góp phần rất lớn và quan trọng trong việc phát triển và nâng cao trình độ nguồn nhân lực trong lĩnh vực KTTV và BĐKH.

Về việc dự thảo các cơ chế chính sách hiện tại có 01 nhiệm vụ đã được nghiệm thu. Đề tài TNMT.2016.05.22 “Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề BĐKH vào chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ” đã đề xuất được Giải pháp CĐCCKT cho 5 tỉnh duyên hải vùng Nam Trung Bộ, bao gồm: Giải pháp về chính sách; Giải pháp về KHCN; Giải pháp về nguồn nhân lực; Giải pháp về liên kết vùng trong UPBĐKH. Các giải pháp này đã được Hội đồng khoa học và Công nghệ nghiệm thu và chuyển giao cho các đơn vị ứng dụng;

Ngoài ra, các cơ chế chính sách còn lại tập trung vào cơ chế giá linh hoạt cho các sản phẩm và dịch vụ KTTV nhằm phù hợp với nhu cầu thị trường, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người cung cấp và người sử dụng dịch vụ khí tượng thuỷ văn ở nhiệm vụ 2017.05.10; đề xuất các chính sách, khoa học và công nghệ nhằm bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước cho tỉnh điển hình trong từ nhiệm vụ 2017.05.19; đề xuất cơ cấu tổ chức xây dựng, lập dự án đầu tư, thực hiện và quản lý các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK ưu tiên, đóng góp cho việc thực hiện hiệu quả INDC của Việt Nam (2017.05.20) và cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về BĐKH (2017.05.23).

 

 

Nguồn tin: Cổng TTĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv