21:20 ICT Thứ ba, 14/08/2018

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 98

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 96


2 Hôm nay : 7885

thoi trang nu Tháng hiện tại : 126259

1 Tổng lượt truy cập : 10557793

Trang nhất » Tin Tức » Đo đạc, bản đồ và Viễn thám

Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch

Ngày 19/6/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/000, 1/2000, 1/5000 xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch. Dự Hội nghị có các ông: Đỗ Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Hiền - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch; ông Phan Xuân Khung - Trưởng phòng Đo Đạc và Bản đồ; Nguyễn Hữu Đồng – Giám đốc trung tâm Đo đạc và bản đồ (Đơn vị thi công); Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); lãnh đạo UBND xã Tiên Lữ và đại diện các thôn trên địa bàn xã.

Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính xã Liên Hoà, huyện Lập Thạch

Ngày 18/6/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Liên Hoà, huyện Lập Thạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000, 1/3.000 xã Liên Hoà. Dự Hội nghị có các ông, bà: Đỗ Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thị Minh- Chủ tịch UBND xã Liên Hoà; Phạm Văn Hoà - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch; Lê Văn Phiên - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin (Đơn vị thi công); lãnh đạo Trung tâm Đo Đạc và Bản đồ; Phòng Đo Đạc và Bản đồ; Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) và đại diện các thôn trên địa bàn xã.

Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính thị trấn Lập Thạch

Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính thị trấn Lập Thạch

Ngày 11/6/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 thị trấn Lập Thạch. Dự Hội nghị có các ông: Đỗ Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Hiền - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch; Nguyễn Ngọc Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch; Phan Xuân Khung - Trưởng phòng Đo Đạc và Bản đồ; công ty Đo Đạc và Khoáng sản (Đơn vị thi công); Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); lãnh đạo UBND thị trấn Lập thạch và đại diện các thôn trên địa bàn xã.

Hội nghị triển khai công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch

Ngày 05/6/2014, Sở Tài nguyên và Môi Trường phối hợp với UBND xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ: 1/100, 1/2000, 1/5000 xã Xuân Lôi. Dự hội nghị có các ông: Đỗ Văn Lộc - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,Nguyễn Hữu Đồng - Giám đốc Trung tâm Đô đạc và Bản đồ (đơn vị thi công), đại diện phòng Đo đạc và Bản đồ, Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc), lãnh đạo xã Xuân Lôi và đại diện các thôn trên địa bàn xã.

Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính xã Đồng Ích

Ngày 28/5/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/2000, 1/5000 xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch. Dự Hội nghị có các ông: Đỗ Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Hiền - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch; Nguyễn Hữu Đồng - Giám đốc trung tâm Đo Đạc và Bản đồ (đơn vị thi công); đại diện phòng Đo đạc và Bản đồ, Chi cục Quản lý đất đai, Trung tâm Công nghệ Thông tin (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); lãnh đạo xã Đồng Ích và đại diện các thôn trên địa bàn xã.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính xã Sơn Đông

Ngày 21 tháng 5 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Sơn Đông tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000; 1:2000; 1:5000 xã Sơn Đông , huyện Lập Thạch. Dự Hội nghị có các ông: Đỗ Văn Lộc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông: Lưu Trung Khánh – Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch; Phan Tuệ Minh – Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Vĩnh Phúc (đơn vị thi công); đại diện Phòng Đo đạc và Bản đồ, Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); lãnh đạo xã Sơn Đông và đại diện các thôn trên địa bàn xã.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính xã Triệu Đề

Ngày 11 tháng 4 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Triệu Đề tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính. Dự Hội nghị có các ông: Đỗ Văn Lộc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Hiền – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch; Đào Văn Minh – Phó Ban giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất (đơn vị thi công); đại diện phòng Đo đạc và Bản đồ, Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); lãnh đạo xã Triệu Đề và đại diện các thôn trên địa bàn xã.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính xã Ngọc Mỹ

Ngày 28 tháng 03 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Ngọc Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000; 1:2000; 1:5000 xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch. Dự Hội nghị có các ông: Đỗ Văn Lộc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Xuân Hiền – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch, Nguyễn Hữu Đồng – Giám đốc Trung tâm Đo đạc và Bản đồ (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc - đơn vị thi công); đại diện Phòng Đo đạc và Bản đồ, Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); lãnh đạo xã Ngọc Mỹ và đại diện các thôn trên địa bàn xã.

Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính xã Liễn Sơn

Ngày 13 tháng 03 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Liễn Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000; 1:2000; 1:5000 xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch. Dự Hội nghị có các ông: Đỗ Văn Lộc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Xuân Hiền – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch, Nguyễn Đức Mạnh – Giám đốc Công ty Cổ phần Đo đạc và Tư vấn Đầu tư Vĩnh Phúc (đơn vị thi công); đại diện Phòng Đo đạc và Bản đồ, Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); lãnh đạo xã Liễn Sơn và đại diện các thôn trên địa bàn xã.

Hội nghị triển khai đo đạc bản đồ địa chính xã Hợp Lý

Ngày 13 tháng 3 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Hợp Lý tổ chức Hội nghị triển khai đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000, 1:2000, 1:5000 xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch. Dự Hội nghị có các ông: Đỗ Văn Lộc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Xuân Hiền – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch, Bùi Thanh Sơn – Giám đốc Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ trắc địa (đơn vị thi công); đại diện Phòng Đo đạc và Bản đồ, Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); lãnh đạo xã Hợp Lý và đại diện các thôn trên địa bàn xã.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính xã Bàn Giản

Ngày 26 tháng 02 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Bàn Giản tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000. Dự Hội nghị có các ông Đỗ Văn Lộc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Hiền – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch; Phạm Hồng Thuấn – Giám đốc công ty Đo đạc và Khoáng sản (đơn vị thi công); đại diện phòng Đo đạc và Bản đồ, Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); lãnh đạo xã Bàn Giản và đại diện các thôn trên địa bàn xã.

Hội nghị bàn giao thành quả đo đạc bản đồ địa chính huyện Tam Đảo

Hội nghị bàn giao thành quả đo đạc bản đồ địa chính huyện Tam Đảo

Ngày 5/12/2013, tại UBND huyện Tam Đảo diễn ra Hội nghị bàn giao thành quả đo đạc bản đồ địa chính huyện Tam Đảo do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Tam Đảo tổ chức. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Lộc – Giám đốc Sở, ông Đỗ Văn Lộc – Phó Giám đốc Sở, ông Phạm Quang Nguyên – Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo và các Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo cùng đại diện Chi cục Quản lý đất đai, Trung tâm Đo đạc và Bản đồ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, các đơn vị thi công công trình đo đạc và 5 xã nhận bàn giao tài liệu bản đồ địa chính gồm các xã: Minh Quang, Hợp Châu, Tam Quan, Yên Dương, Hồ Sơn.

Kết quả đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2013 ở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc

Năm 2013 là năm được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo và quyết tâm thực hiện cấp xong cơ bản Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận), đảm bảo số lượng và diện tích cần cấp Giấy chứng nhận đạt 85% trở lên. Việc cấp Giấy chứng nhận nhằm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và đảm bảo việc quản lý nhà nước về đất đai.

CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆN TRẠNG VÀ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VỚI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HIỆN ĐẠI.

1. Mở đầu: Công tác quản lý đất đai đỏi hỏi thành lập các loại bản đồ hiện trạng sử dụng đất với các loại tỷ lệ khác nhau. Tỷ lệ được thành lập tùy theo mục đích sử dụng. Yêu cầu này được đặt ra khá thường xuyên đặc biệt vào những thời đầu kỳ quy hoạch và thời điểm thống kê báo cáo định kỳ thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Có một thực tế tưởng như là nghịch lý bởi có bản đồ hiện trạng sử dụng đất mới thành lập, nhưng khi tập hợp các số liệu báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng đất thì các số liệu này vẫn phải tập hợp từ các bảng biểu trên giấy. Kể cả các trường hợp bản đồ hiện trạng được thành lập từ hệ thống bản đồ địa chính chính quy theo các phần mềm hiện hành. Vậy đâu là lý do có sự khác biệt giữa các số liệu này? và cách giải quyết để dẫn tới sự thống nhất?

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Vinh dự đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 3/7, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Thi đua lập thành tích Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (09/7/1994 - 09/7/2014)

Năm 2014, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (KHĐĐ&BĐ) sẽ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (09/7/1994 - 09/7/2014). Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Viện KHĐĐ&BĐ với nhiều tên gọi và tổ chức bộ máy khác nhau: Từ năm 1994 đến năm 1999 mang tên gọi Viện Khoa học và Công nghệ Địa chính; từ năm 1999 đến năm 2006 mang tên gọi Viện Nghiên cứu Địa chính và từ năm 2006 đến nay mang tên Viện KHĐĐ&BĐ; là một trong Viện nghiên cứu khoa học cơ bản đầu ngành của Bộ TN&MT.

Lấy ý kiến dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Theo dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đưa ra lấy ý kiến, hành vi vi phạm quy định về đưa tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão lũ cũng có thể bị phạt tới 50 triệu đồng.

Lấy ý kiến dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Theo dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đưa ra lấy ý kiến, hành vi vi phạm quy định về đưa tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão lũ cũng có thể bị phạt tới 50 triệu đồng.

Cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất - Giải pháp mới thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và thống kê, kiểm kê đất đai

Trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay ở nước ta, việc thiết lập, quản lý hệ thống Hồ sơ địa chính số là một yêu cầu tất yếu. Hệ thống Hồ sơ địa chính được thiết lập phải là một hệ thống hồ sơ hiện đại áp dụng được những công nghệ tin học tiên tiến, đây là một yêu cầu đòi hỏi bức thiết, nhưng cũng thật sự khó khăn bởi cùng lúc phải đầu tư một cách đồng bộ từ trình độ nghiệp vụ của những người tác nghiệp, quản lý đến hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm, hệ thống dữ liệu…

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH SỐ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC

TÓM TẮT: Thành phố Vĩnh Yên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 55 km về phía Tây Bắc, là huyết mạch nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Vì vậy, những năm gần đây thành phố có tốc độ phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ để đáp ứng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế vùng. Trong khi mang lại tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thì các hoạt động này cũng đã tạo áp lực rất lớn cho công tác quản lí đất đai. Trên thực tế hệ thống thông tin đất đai nói chung và hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính nói riêng của thành phố chưa đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của thành phố. Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao có thể duy trì được, bắt buộc chúng ta phải xây dựng hệ thống thông tin đất đai (LIS) đem lại hiệu quả nhất. Ứng dụng ViLIS2.0 xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý đất đai. Đây cũng là cơ sở để xây dựng được hệ thống thông tin đất đai thống nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Kết quả đã xây dựng được dữ liệu không gian và giữ liệu thuộc tính phản ánh đúng thực trạng tại khu vực, phục vụ tốt cho công tác lập quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Từ khóa: Cơ sở dữ liệu số, quản lý, địa chính, ViLIS2.0, thành phố Vĩnh Yên.


Các tin khác

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv