14:35 ICT Thứ năm, 21/03/2019

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 55


2 Hôm nay : 5155

thoi trang nu Tháng hiện tại : 199693

1 Tổng lượt truy cập : 12772796

Trang nhất » Tin Tức » Đo đạc, bản đồ và Viễn thám

Viễn thám Việt Nam - 35 năm xây dựng và phát triển

Thứ ba - 29/12/2015 15:49
Viễn thám chính thức hình thành ở Việt Nam vào đầu những năm 80 thế kỷ trước, thông qua Chương trình Intercosmos của các nước xã hội chủ nghĩa trước đây và trong khuôn khổ hoạt động của Ủy ban nghiên cứu Vũ trụ Việt Nam. Cuối năm 1980, Tổ Viễn thám trực thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước được thành lập. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, từ Trung tâm Viễn thám thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước (1980 - 1993), đến Trung tâm Viễn thám thuộc Tổng cục Địa chính (1994 - 2002); Trung tâm Viễn thám quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (2003 - 2012) và đến năm 2013 chính thức thành Cục Viễn thám quốc gia - trở thành một tổ chức quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý và thực thi các hoạt động về viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng; thực hiện các dịch vụ về viễn thám theo quy định của pháp luật.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải thăm Trạm thu ảnh viễn thám của Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải thăm Trạm thu ảnh viễn thám của Việt Nam

Thời kỳ 1980 - 1993: Viễn thám bắt đầu khẳng định được vị thế trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và tạo những bước đi vững chắc cho phát triển theo 3 trụ cột: xử lý, cung cấp ảnh; hiện chỉnh bản đồ địa hình;và thành lập các loại bản đồ chuyên đề

Cuối năm 1980, Tổ Viễn thám trực thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước được thành lập với 04 cán bộ được điều động về từ các đơn vị khác. Công việc chuyên môn đầu tiên là nghiên cứu, sử dụng ảnh hàng không để hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25.000 khu vực Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Năm 1985, trước nhu cầu phát triển của công nghệ và sự lớn mạnh của Phòng Viễn thám, Trung tâm Viễn thám đã được thành lập hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp. Cơ cấu tổ chức gồm 2 phòng chức năng, 5 tổ sản xuất và nghiên cứu thử nghiệm với gần 40 cán bộ, trong đó có 2 tiến sỹ, 18 kỹ sư.

Các sản phẩm nổi bật thời kỳ này phải kể đến: Hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000 cho một số địa phương; xây dựng bộ bản đồ hiện trạng sử dụng đất toàn quốc tỷ lệ 1:250.000. Cung cấp kịp thời bản đồ nền và trực tiếp tham gia lập hồ sơ địa giới hành chính 364/CT (được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân). Thành lập bộ bản đồ chuyên đề phục vụ khai thác lãnh thổ và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, cũng đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. 

 

Thời kỳ 1994 - 2002: Đánh dấu việc hoàn thiện công nghệ hiện chỉnh bản đồ địa hình và tiến hành hiện chỉnh gần 300 mảnh bản đồ tỉ lệ 1/50.000, 487 mảnh tỉ lệ 1/25.000; công nghệ viễn thám được sử dụng rộng rãi hơn trong thành lập bản đồ địa hình, thành lập bản đồ chuyên đề; đẩy mạnh việc xử lý, cung ứng các loại hình tư liệu viễn thám cho các cơ quan, viện nghiên cứu, các trường đại học của nhiều bộ, ngành và địa phương. 

Năm 1994, Tổng Cục Địa chính được thành lập theo Nghị định số 12/CP ngày 22 thánh 02 năm 1994, Trung tâm Viễn thám quốc gia là đơn vị trưc thuộc Tổng cục Địa chính. Đầu thời kỳ này, Trung tâm hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp sau chuyển sang đơn vị sự nghiệp có thu. Cơ cấu tổ chức gồm ban lãnh đạo Trung tâm, 3 phòng chức năng, 5 tổ nghiên cứu và triển khai sản xuất với hơn 70 cán bộ, trong đó có 2 tiến sỹ, 2 thạc sỹ và hơn 50 kỹ sư/cử nhân.

Thời kỳ này, Công nghệ viễn thám đã được Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thành công trong thành lập bản đồ chuyên đề. Các công trình nổi bật như thành lập bản đồ biến động lòng sông, cửa sông, bờ biển trên nhiều vùng khác nhau ở các tỉ lệ 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000; bản đồ biến động rừng ngập mặn tỉ lệ 1/100.000 trên toàn dải ven biển; bản đồ đất ngập nước tỉ lệ 1/250.000 phủ trùm toàn quốc, bản đồ kiểm kê và đánh giá tiềm năng nuôi trồng thủy sản ven bờ tỉ lệ 1/100.000…, những công trình này đã đáp ứng nhu cầu của các cơ quan và được đánh giá cao về chất lượng. 

 

Thời kỳ 2003-2012: Mở rộng phạm vi hoạt động, phục vụ cho các lĩnh vực trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2002, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết định thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Viễn thám được thành lập lại, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; tiếp đó trở thành Trung tâm Viễn thám quốc gia theo quy định tại Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008. Đây là sự kiện lớn, đánh dấu sự phát triển ngày càng lớn mạnh của đơn vị.

Trung tâm Viễn thám quốc gia với cơ cấu gồm: Ban giám đốc, 05 Phòng chức năng và 08 Trung tâm trực thuộc với 290 viên chức và người lao động, trong đó có 06 tiến sĩ, 50 thạc sỹ và hơn 200 kỹ sư/cử nhân.

Thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời kỳ này đó là mở rộng phạm vi hoạt động để phục vụ cho các lĩnh vực trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm các lĩnh vực như quản lý đất đai; môi trường; biển và hải; đo đạc bản đồ; lâm nghiệp; thủy văn,… Đồng thời, dữ liệu thu nhận tại Trạm thu đã được sử dụng trong nhiều bộ ngành và địa phương như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn, hàng chục tỉnh thành phố, Các viện nghiên cứu (Viện Địa lý, Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Điều tra quy hoạch rừng, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ…); các trường đại học (Đại Học Mỏ địa Chất, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Tài nguyên và Môi trường…). 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cắt băng khánh thành trạm thu ảnh viễn thám của Việt Nam

Thời kỳ từ năm 2013 đến nay: Chính thức trở thành một đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Viễn thám quốc gia nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai.

Ngày 04 tháng 3 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo Nghị định này, Cục viễn thám quốc gia được thành lập là một trong những đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Quán triệt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu, Cục Viễn thám quốc gia luôn khuyến khích các công chức, viên chức thuộc Cục tham gia đề xuất, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực viễn thám. Trong thời gian không đầy 2 năm, Cục đã xây dựng, trình ban hành được 10 văn bản quản lý nhà nước trong đó 02 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng trình Bộ trưởng ban hành 05 Thông tư; phối hợp xây dựng 01 Thông tư về phí khai thác và sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh; xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động trong quản lý vận hành và khai thác hệ thống VNREDSat-1. Bên cạnh đó, các dự án, nhiệm vụ chuyên môn của Cục Viễn thám quốc gia đều có chất lượng tốt, có ý nghĩa to lớn trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường và được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao. Cụ thể, kết quả dự án “Giám sát tài nguyên môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám được bình chọn là sự kiện nổi bật năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Cục Viễn thám Quốc gia: nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, từ Trung tâm Viễn thám thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước (1980 - 1993), đến Trung tâm Viễn thám thuộc Tổng cục Địa chính (1994 – 2002); Trung tâm Viễn thám quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường từ (2003 - 2012) và đến năm 2013 chính thức thành Cục Viễn thám quốc gia - trở thành một tổ chức quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý và thực thi các hoạt động về viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng; thực hiện các dịch vụ về viễn thám theo quy định của pháp luật.

Trong 35 năm qua, Cục Viễn thám quốc gia luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đặc biệt là thứ trưởng phụ trách Nguyên Thái Lai, các Vụ quản lý của Bộ, sự cộng tác, giúp đỡ của các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên và các đối tác nước ngoài; với sự nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu xây dựng đơn vị phát triển, Cục Viễn thám quốc gia đã được nhiều thành tích quan trọng. Trong đó, đã vinh dự được tặng thưởng 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và một Huân chương Lao động Hạng ba cho tập thể Trung tâm và 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 Huân chương Lao động Hạng ba cho các cá nhân. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập này, Cục Viễn thám quốc gia được Chủ tích nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng hai. Ngoài ra, Lãnh đạo và tập thể công chức, viên chức và người lao động Cục Viễn thám quốc gia cũng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng 30 Bằng khen cho tập thể, cá nhân vì đã có nhiều thành tích suất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và dân tộc Việt Nam, cũng là năm toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cục Viễn thám quốc gia long trọng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. Với niềm vui mừng phấn khởi to lớn về truyền thống và những thành tích đầy tự hào đã đạt được trong những năm qua, toàn thể lãnh đạo và tập thể công chức, viên chức và người lao động Cục Viễn thám quốc gia phấn đấu lao động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn đưa Cục Viễn thám quốc gia trở thành đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với những phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng.

 

Tác giả bài viết: http://monre.gov.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv