18:14 ICT Thứ tư, 26/01/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 19


2 Hôm nay : 13314

thoi trang nu Tháng hiện tại : 487916

1 Tổng lượt truy cập : 24658112

Trang nhất » Tin Tức » Đo đạc, bản đồ và Viễn thám

Kết quả đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2013 ở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ năm - 14/11/2013 14:46
Năm 2013 là năm được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo và quyết tâm thực hiện cấp xong cơ bản Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận), đảm bảo số lượng và diện tích cần cấp Giấy chứng nhận đạt 85% trở lên. Việc cấp Giấy chứng nhận nhằm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và đảm bảo việc quản lý nhà nước về đất đai.
Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tính đến tháng 9 năm 2013 có 95.157,8 ha đất thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận thì Nhà nước đã cấp được 62.407,60 ha, đạt 65,58%. Số lượng Giấy chứng nhận cần cấp 453.727 giấy thì đã cấp được 435.187 giấy, đạt 95,91%. Trong đó đất do tổ chức, cơ sở tôn giáo thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của cấp tỉnh có diện tích cần được cấp giấy là 27.099,91 ha thì đã cấp được 8.075,97 ha, đạt 29,8%; số lượng Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, cơ sở tôn giáo là 7.690 giấy, ước đạt khoảng 70%.
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Vĩnh Phúc là đơn vị được giao làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, thuộc thẩm quyền cấp tỉnh theo thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV ngày 31/12/2004 của Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ Nội vụ, Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận và trong bộ thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận, cung cấp thông tin địa chính, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.
Trong những năm qua thực hiện Nghị quyết số 07/2007/QH12 ngày 12/11/2007, Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc Hội; Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09/01/2008 của Chính phủ; Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/2008/CT-BTNMT ngày 09/7/2009, Công văn số 3987/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/10/2011, Công văn số 2419/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/7/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chỉ thị số 44/2009/CT-UBND ngày 09/7/2009 và Kế hoạch số 2349/KH-UBND ngày 17/6/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Vĩnh Phúc đã tích cực, chủ động tham mưu và thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận đặc biệt là công tác cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, đơn vị tôn giáo thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đối với các loại đất sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế, đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp (y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, giáo dục …), đất di tích lịch sử văn hóa, đất hợp tác xã, đất quốc phòng, đất an ninh và đất do cơ sở tôn giáo đang quản lý, sử dụng. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Vĩnh Phúc đã chủ động rà soát các quy định của pháp luật để tham mưu cho Sở tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ về Đề án một cửa liên thông trong việc cấp Giấy chứng nhận được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4754/QĐ-CT ngày 31/12/2009; tham mưu được UBND tỉnh phê duyệt công bố 18 thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận cho từng loại đất theo quy định của pháp luật và thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn ISO của Sở; tham mưu, đề xuất việc quản lý, sử dụng và trích lại phí, lệ phí đất đai được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009; tham mưu, đề xuất quy trình, hồ sơ, sản phẩm, đơn giá và đến từng đơn vị sử dụng đất để hướng dẫn, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp, cơ sở tôn giáo... Qua gần 4 năm thực hiện cho thấy qua việc áp dụng đúng pháp luật, trình tự thủ tục hành chính, quy trình, quy phạm của nhà nước, kết quả đã thực hiện cấp 1.629 Giấy chứng nhận (khoảng 1.500 tổ chức) với diện tích 531,52 ha. Việc cấp Giấy chứng nhận ở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Vĩnh Phúc được thực hiện gắn với công tác cập nhật, chỉnh lý biến động về đất đai đảm bảo thông tin quản lý nhà nước chính xác, đồng bộ.
Năm 2013, xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cấp Giấy chứng nhận từ đầu năm, phân công cán bộ theo từng địa bàn, rà soát, tích cực và chủ động áp dụng các quy định của pháp luật để thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận, đặc biệt đối với những trường hợp vướng mắc, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, đất bị lấn, bị chiếm, ranh giới, diện tích không rõ ràng. Qua rà soát cho thấy, trên địa bàn tỉnh còn một số tổ chức sử dụng nhiều đất nông, lâm nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận như Vườn quốc gia Tam Đảo (hơn 15.000 ha), Trung tâm phát triển Lâm – Nông nghiệp Vĩnh Phúc (khoảng 900 ha), Công ty TNHH Một thành viên Nông công nghiệp Tam Đảo (khoảng 800 ha), Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ (hơn 1.000 ha)… Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã chủ động phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Đo đạc và Bản đồ thuộc Sở lập dự án, báo cáo UBND tỉnh để triển khai cấp Giấy chứng nhận cho các đơn vị theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Với quan điểm chỉ đạo đơn giản thủ tục hành chính, không cầu toàn chờ đợi xử lý tất cả các vấn đề sử dụng đất của đơn vị và sử dụng các loại tài liệu để lồng ghép, khoanh vẽ, lập bản đồ thửa đất, thửa đất nào ổn định, không tranh chấp, không lấn chiếm và bị lấn chiếm… thì xử lý cấp Giấy chứng nhận trước, thửa đất nào còn phức tạp thì để lại xem xét, xử lý sau, do vậy việc triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận năm 2013 đến nay đạt kết quả tốt, đã thực hiện cấp được 654 Giấy chứng nhận với diện tích 819,74 ha và dự kiến đến cuối tháng 12 năm 2013 sẽ cấp được 1.154 Giấy chứng nhận với diện tích khoảng 15.000 ha cấp lần đầu, đảm bảo chỉ tiêu diện tích cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức 23.075,97 ha/ 27.099,91 ha, đạt 85,15%; về số lượng Giấy chứng nhận của tổ chức, cơ sở tôn giáo được cấp khoảng 8.800 giấy, đảm bảo yêu cầu của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể đối với các hình thức cấp Giấy chứng nhận như sau:
- Người sử dụng đất tự hoàn thiện, hồ sơ theo quy định của pháp luật và đến nộp, thực hiện theo thủ tục hành chính (TTHC) được công bố. Đối với hình thức này chủ yếu là tổ chức kinh tế cấp Giấy chứng nhận lần đầu và cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất; kết quả là đã rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC (giảm từ 25 ngày làm việc xuống 16 ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu) và đề nghị công bố, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân thực hiện, giám sát. Từ đầu năm 2013 đến nay đã cấp được 495 Giấy chứng nhận cho 67 đơn vị, tổ chức với diện tích 785,33 ha; trong đó cấp lần đầu 369 giấy với diện tích 698,04 ha.
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chủ động đến các đơn vị sử dụng đất để hướng dẫn, lập hồ sơ, trình duyệt cấp và trả Giấy chứng nhận cho đơn vị. Đối với hình thức này chủ yếu là đất trụ sở các cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp của các địa phương, đất cơ sở tôn giáo. Qua trình duyệt đợt 1 năm 2013 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 được 159 tổ chức với diện tích 34,41 ha. Dự kiến tháng 11 và tháng 12 năm 2013 sẽ trình và cấp Giấy chứng nhận cho khoảng 500 đơn vị, tổ chức; trong đó có các đơn vị sử dụng đất nông, lâm nghiêp lớn trên với diện tích khoảng 14.000 ha.
Thời gian từ nay đến cuối năm 2013 không còn nhiều, tập thể cán bộ, người lao động ở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung mọi nguồn lực, con người, phương tiện và kỹ thuật để hoàn thiện hồ sơ từng thửa đất (500 thửa với diện tích khoảng 15.000 ha) đảm bảo chuyên môn, kỹ thuật, đúng pháp luật. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh mong được các đơn vị sử dụng đất quan tâm, phối hợp kê khai, báo cáo đầy đủ thông tin chính xác và mong được UBND tỉnh, các cấp chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường (cụ thể là Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Đo đạc và Bản đồ) quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, cấp đủ kinh phí đối với việc thực hiện dự án cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức sử dụng nhiều đất nông, lâm nghiệp gồm Vườn quốc gia Tam Đảo, Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, Trung tâm Phát triển Lâm - Nông nghiệp Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Một thành viên Nông công nghiệp Tam Đảo… để thực hiện đảm bảo cơ bản cấp xong Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo yêu cầu của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguồn tin: Phan Tuệ Minh - Giám đốc Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv